Pregled dokumentiranih digitalizatov
14. maja, 2020

Avgust Pavel

Rojen je bil na Cankovi, kjer stoji njegova rojstna hiša. Pozneje se je družina preselila v Skakovce, od tam pa v Potrno (Laafeld v Avstriji). Avgust je končal gimnazijo v Monoštru in Sombotelu, nato pa jezikoslovje na univerzi v Budimpešti, kjer je doktoriral leta 1913. Bil je učitelj na več šolah, po letu 1920 pa…
8. aprila, 2020

Dr. Lajos Kuntár

Zbirka reportaž z naslovom Véres Don (Krvavi Don) je sestavljena na podlagi Kuntárjevega poročanja iz 2. sv. vojne. Zaradi nje je moral živeti kot drugorazredni državljan do spremembe režima. Napisal je več 1000 člankov in 8 monografij. Bil je član uredniškega odbora znanstvene revije Vasi Szemle in urednik publikacije Vasi Helytörténeti és Honismereti Közlemények. Ustanovil…
8. aprila, 2020

Edit Szikszay, Károlyné Gellért

Izhaja iz reformatorske (kalvinske) družine dušnih pastirjev. Maturirala je na evangeličanski gimnaziji v Kőszegu, pedagoško šolo je končala v Pápi, v Pécsu pa visoko šolo za učitelje. V Őriszentpétru je poučevala do smrti. Med letoma 1949 in 1955 je bila politična zapornica v Sibiriji. Leta 1961 je najprej ustvarila šolsko zbirko, nato še vaško zbirko,…
15. maja, 2020

Ferdo Godina

Ferdo Godina je prve zgodbe objavljal v Novinah. Študiral je pravo, sodeloval je z liberalnimi društvi, bil urednik Mladega Prekmurca, pisal je za različne časopise in objavljal svojo prozo. Leta 1941 se je v Ljubljani pridružil partizanom in od leta 1944 organiziral odpor v Prekmurju. Po vojni je opravljal več služb, nato pa deloval kot…
21. julija, 2020

Ferenc Békássy

Madžarski pesnik, esejist in huzar. Potomec starih plemiških družin. Šolal se je v Angliji, kjer je tudi diplomiral. Bil je član ekskluzivnega kluba Apostoli univerze v Cambridgeu, v katerega so bili vključeni nekateri elitni študenti. Svoje prve pesmi je objavil v Angliji. Pisal je tako v angleščini, kot tudi v madžarščini: pesmi, eseje, študije. Ob…
30. aprila, 2020

Ferenc Kresznerics

Rojen v Iváncu. Srednjo šolo je obiskoval v Sombotelu in Sopronu, potem pa je študiral na Kraljevi filozofski akademiji v Bratislavi. Leta 1790 je bil posvečen za duhovnika. Od leta 1791 do 1792 je služboval kot kaplan v Iváncu. Njegovo raziskovanje je pomembno predvsem na področju madžarskega jezikoslovja. Dvajset let (1793–1812) je poučeval v liceju…
19. maja, 2020

Franc-Feri Kühar

Feri Kühar je med letoma 1937 in 1940 obiskoval tehniško šolo v Ljubljani. Njegov učitelj France Kralj, akademski slikar in kipar, je uvedel v kiparstvo socialno-kmečki žanr, po katerem se je zgledoval prvi prekmurski kipar. Podobe kmečkih žena, mož in otrok, izvedene v lesu, terakoti, patiniranem mavcu in le redke v kovini, so njegova najboljša…
3. marca, 2020

Gáspár Nagy

Gáspár Nagy se je rodil 4. maja 1949 v Bérbaltavárju. 1976–80: urednik založbe Ferenc Móra, 1981–1985: tajnik madžarskega društva pisateljev, od leta 1985 sekretar fundacije Bethlen Gábor, od leta 1988 urednik literarnega časopisa Hitel, od leta 2004 vodja kulturnega uredništva madžarskega katoliškega radia. Leta 2000 je postal član madžarske akademije umetnosti. V njegovih pesmih ima…
30. aprila, 2020

Grof Antal Sigray

Politik legitimist, od 1904 član zgornjega doma, od 1919 eden od vodij dunajskega antiboljševističnega komiteja. Friedrichova vlada ga je imenovala za glavnega vladnega komisarja Prekodonavja, njegova zasluga naj bi bila, da so v Sopronu in okoliških vaseh razpisali plebiscit o tem, kateri državi bi želeli pripadati. Med drugim poskusom osvojitve ogrskega prestola oktobra 1921 se…
18. avgusta, 2020

György Frideczky

Rodil se je v naselju Vál. Študiral je v Zagrebu, kjer je tudi diplomiral iz teologije. Vse do leta 1849 je služboval v zagrebški škofiji. Od marca 1848 do 13. avgusta 1849 je bil duhovnik v Sándorjevem pehotnem polku, do oktobra 1850 pa v vojaški bolnišnici v Gradcu, ko so ga premestili v sombotelsko škofijo.…
18. avgusta, 2020

Gyula Kapornaky

Njegove pesmi opevajo naravne lepote Őrséga in ovekovečijo usodo revnih kmetov. Lirično opisuje kmečka dela (npr. Ruhamosó / pralnica oblek, Arató / žetev , Aratás után / po žetvi). Objavljal je v podeželskih dnevnih časopisih in tankih knjižicah s pesmimi. Njegova pesniška zbirka je izšla med letoma 1984 in 2018. Ilustracija: ustvarjanje slikarja Zoltána Pongrácz,…
15. maja, 2020

Ivan Jerič

Ivan Jerič je bil duhovnik in predan zagovornik slovenskih narodnih interesov. Boril se je v 1. sv. vojni, aktivno je bil vključen v gibanje za priključitev Prekmurja h kraljevini SHS in Maistrov borec. Končal je teologijo v Mariboru. V duhovnika je bil posvečen leta 1924. Bil je župnik v Lendavi, Turnišču in Murski Soboti, dekan…
18. avgusta, 2020

Jáki Nagy Márton

Graditelj samostana in cerkve Ják. Župan v Vasváru in Zali (1215–1245). Slavonski ban (1224). Datuma njegovega rojstva in smrti nista znana. Cerkev je bila posvečena spomladi 1256, tedaj je bil že pokojni. Na zidovih jugozahodnega stolpa cerkve je verjetno upodobljen njegov pogreb. Po njem so poimenovali osnovno šolo v Jáku. Njegov kip, postavljen leta 2004,…
15. maja, 2020

Jožef (Josip) Benko

Benkovi so imeli gostilno in mesarijo v Tešanovcih. Leta 1913 so jo preselil v Mursko Soboto in Jožef je leta 1922 obrat preoblikoval v tovarno mesnih izdelkov, ki se je kmalu razvila v enega najmodernejših industrijskih obratov v državi. Benko je ustanovil banko, izdajal je časopis Murska krajina, bil je v vrhu gasilske organizacije, inšpektor…
15. maja, 2020

Jožef Godina

Jožef Godina se je v 1. svetovni vojni bojeval v enotah avstro-ogrske vojske, leta 1918 se je pridružil Maistrovim borcem, sodeloval pri poskusu zasedbe Prekmurja, bil zajet in obsojen na smrt, vendar je uspel pobegniti. Leta 1925 je končal bogoslovje in deloval kot duhovnik v Ljubljani in na Jesenicah. Leta 1943 je odšel v Rim,…
15. maja, 2020

Jožef Klekl st.

Po končanem bogoslovju v Sombotelu leta 1897 in novi maši na Tišini je bil kaplan v več župnijah in župnik v Pečarovcih. Leta 1910 se je upokojil in preselil v Črenšovce. Takrat se je začelo njegovo plodno delo politika, urednika in pisca. Bil je mnenjski voditelj katoliških Slovencev v Prekmurju, aktivno vključen v prevratne dogodke…
18. avgusta, 2020

Jožef Košič

Šolal se je v Kőszegu in Sombotelu, za duhovnika je bil posvečen leta 1811. Kot župnik je med leti 1816 in 1829 služboval na Dolnjem Seniku, od leta 1829 do svoje smrti pa na Gornjem Seniku. Njegova monografija vsebuje veliko etnografskih informacij o Slovencih, ki živijo med Muro in Rabo. Napisal je preglednico madžarske in…
18. avgusta, 2020

Jožef Sakovič

Gimnazijo in semenišče je obiskoval v Sombotelu. Za duhovnika je bil posvečen 2. julija 1899. Kot župnik je med leti 1909-1913 in 1928-1930 služil na Dolnjem Seniku, kjer je tudi pokopan. Članke je pisal v prekmurskem slovenskem narečju, urejal pa je tudi knjige. Leta 1910 je na Dolnjem Seniku ustanovil Družbo Srca Jezusovega, leta 1912…
18. avgusta, 2020

József Széll

Družina Széll prihaja iz Bucsuja. József Széll (1801-1871) je diplomiral iz prava v Győru (1820). Bil je podžupan Županije Vasvár (1842–1848), pozneje je bil županski upravitelj (1867–1871) Bil je poslanec v državnem zboru leta 1848, nato med letoma 1865 in 1868. Njegov sin je bil Kálmán Széll (1843-1915), predsednik vlade, vnuk pa je bil József…
21. julija, 2020

Kálmán Széll

Šolal se je v Sopronu, Sombotelu in Budimpešti, kjer je leta 1866 pridobil naziv doktorja pravnih znanosti. Bil je plemiški sodnik, poslanec, 6. minister za finance (1875-1878), nato pa 12. predsednik vlade (1899-1903) Kraljevine Madžarske. Od leta 1878 je svojo kmetijo v Rátótu razvil v vzorčno, njegova reja simentalk je bila svetovno znana.