Osebnosti


Pavel, Avgust

jezikoslovec, literarni zgodovinar, etnolog, pesnik

Rojen je bil na Cankovi, kjer stoji njegova rojstna hiša. Pozneje se je družina preselila v Skakovce, od tam pa v Potrno (Laafeld v Avstriji). Avgust je končal gimnazijo v Monoštru in Sombotelu, nato pa jezikoslovje na univerzi v Budimpešti, kjer je doktoriral leta 1913. Bil je učitelj na več šolah, po letu 1920 pa je poučeval na gimnaziji v Sombotelu in bil ravnatelj muzeja, kjer je ustanovil revijo Vasi Szemle. Pavel je avtor več znanstvenih člankov o jezikoslovju in etnologiji, pisal je pesmi, prevajal in se ves čas trudil za zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine na širšem današnjem čezmejnem območju.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Cankova
Drugo poimenovanje kraja
Vashidegkút, Kaltenbrunn
Kraj in datum rojstva
Cankova, 28. 8. 1886
Kraj in datum smrti
Sombotel, 2. 1. 1946
Biografija
Dr. Avgusta Pavla so poimenovali sina treh domovin, saj je s svojim življenjem in delovanjem povezal slovenski, madžarski in nemški kulturni prostor. Študiral je madžarščino, latinščino in primerjalno slovansko jezikoslovje. 1909 je napisal znanstveno študijo o glasoslovju cankovskega narečja, v madžarščino prevedel je Cankarjev roman Hlapec Jernej in njegova pravica, napisal je prekmursko slovnico, ki pa je izšla šele 2013. Poleg jezikovnih tem je bilo v središču njegovega zanimanja domoznanstvo ter ohranjanje in zbiranje gradiva za sombotelsko muzejsko zbirko. Pavlovo posredovanje je preprečilo madžarskim oblastem, da v času okupacije niso iz Murske Sobote odpeljali muzejske zbirke Prekmurskega muzejskega društva na temelju katere je bil 1955 ustanovljen Pomurski muzej. Pavlov doprsni kip stoji pred muzejem v Sombotelu in v parku pred njegov rojstno hišo na Cankovi. Po njem se imenuje muzej v Monoštru, v Pavlovi hiši v Potrni pa je kulturno središče Slovencev na avstrijskem Štajerskem. Pavlova rojstna hiša na Cankovi iz 1837 je spomenik kulturne dediščine vpisana v register z ešd 6853.
Dela
Pavlič, A., 2003. Bibliografija Avgusta Pavla: Predstavitev izbranega gradiva Avgusta Pavla. Zorko, Z. in Pauko, M. (ur.). Avgust Pavel, Maribor: Slavistično društvo. Str. 145-151.
Literatura
Izbor slovenske literature:

Novak, V., 1994. Avgust Pavel. V: Enciklopedija Slovenije 8. Ljubljana: Mladinska knjiga. Str. 276.

Székely, A. B., 1994. O Avgustu Pavlu - v petih tezah. V: Od Rabe do Mure: narodnosti na obeh straneh meje, Monošter: Zveza Slovencev na Madžarskem. Str. 20–57.

Das Pavel-Haus = Pavlova hiša = A Pável - Ház = O Paveliskero kher = The Pavel House, 2000. Graz: Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark = Kulturno društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko.

Zorko, Z. in Pauko, M. (ur.), 2003. Avgust Pavel. Maribor: Slavistično društvo.

Jesenšek, M. (ur.), 2003. Avgust Pavel: Prekmurska Slovenska slovnica: Vend nyelvtan. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta.

Jesenšek, M. (ur.), 2007. Avgust Pavel med Slovenci, Madžari in Avstrijci. Maribor: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.

Kozar-Mukič, M., Pável, J. in Illés, P., 2011. Valaki ránk üzent = Nekdo nam je poslal glas = Uns tat es jemand kund. Pável Ágoston Emlékkiállítás születésének 125. évfordulóján. Spominska razstava ob 125-letnici rojstva Avgusta Pavla. Gedänchtnisausstellung anlässlich des 125. Geburtstages von August Pavel. Szombathely: Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága.
Spletna stran
www.pomurci.si; https://sl.wikipedia.org/wiki/Avgust_Pavel; https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi406902/; https://commons.wikimedia.org/wiki/%C3%81goston_P%C3%A1vel
Ime datoteke
PMMS_017_E_0001.jpg
Ločljivost
300 x 300 dpi
Omejitve rabe
Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Datum dokumentacije
2020-04-22
Dokumentalist
Metka Fujs

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content