Pod imenom E-DOCUMENTA PANNONICA se je izvajal projekt, katerega namen je bil oblikovanje interdisciplinarne baze verodostojnih arheoloških, etnoloških, kulturno-zgodovinskih in biografskih podatkov o kulturni dediščini izbranih 120 krajev na čezmejnem slovensko-madžarskem območju - Prekmurja v Sloveniji in Železne županije na Madžarskem.

V projektu so sodelovale institucije, ki se profesionalno ukvarjajo s kulturno dediščino čezmejnega območja; jo evidentirajo, zbirajo, raziskujejo, varujejo, hranijo in z njo komunicirajo. Skozi partnerstvo je bila vzpostavljena skupna metodologija zbiranja, hranjenja in objavljanja podatkov o kulturni dediščini, ki so jo prenesle v trajno obliko strokovnega sodelovanja.

Korist od izdelkov projekta, predvsem pa od spletnega portala, ki je dostopen tudi preko mobilne aplikacije, bodo imeli šolarji, študenti, učitelji, organizatorji turistične ponudbe, turistični vodiči, lokalne skupnosti, podjetja in drugi. Vsi, ki kulturno dediščino uporabljajo za izobraževalne, promocijske in gospodarske namene.

Izbrani kraji

Pojasnila

V primeru, ko ima kraj svoje ime v madžarski, slovenski ali nemški različici, je le-to zapisano v oklepaju.

Kraj
Država
Alsószölnök (Dolnji Senik)
Madžarska
Apátistvánfalva (Števanovci)
Madžarska
Bajánsenye
Madžarska
Bakovci (Bárkoc)
Slovenija
Beltinci (Belatinc)
Slovenija
Bérbaltavár
Madžarska
Berkovci (Berkeháza)
Slovenija
Bodonci (Bodóhegy)
Slovenija
Bogojina (Bagonya)
Slovenija
Boreča (Borháza)
Slovenija
Bozsok
Madžarska
Bögöte
Madžarska
Bratonci (Murabaráti)
Slovenija
Bucsu
Madžarska
Bukovnica
Slovenija
Cák
Madžarska
Cankova (Vashidegkút, Kaltenbrunn)
Slovenija
Csákánydoroszló
Madžarska
Csempeszkopács
Madžarska
Csönge
Madžarska
Csörötnek
Madžarska
Čentiba (Csente)
Slovenija
Črenšovci (Cserföld)
Slovenija
Dobrovnik (Dobronak)
Slovenija
Dokležovje (Murahely)
Slovenija
Dolenci (Dolány)
Slovenija
Dolga vas (Hosszúfalu)
Slovenija
Dolnja Bistrica (Alsóbeszterce)
Slovenija
Dolnji Lakoš (Alsólakos)
Slovenija
Dolnji Slaveči (Alsócsalogány)
Slovenija
Domanjševci (Domonkosfa)
Slovenija
Döröske
Madžarska
Egervölgy
Madžarska
Egyházashetye
Madžarska
Farkasfa
Madžarska
Felsőcsatár
Madžarska
Felsőszölnök (Gornji Senik)
Madžarska
Filovci (Filóc)
Slovenija
Gančani (Lendvarózsavölgy)
Slovenija
Gencsapáti
Madžarska
Gerlinci (Görhegy / Jörgelsdorf)
Slovenija
Gersekarát
Madžarska
Gornji Petrovci (Péterhegy)
Slovenija
Gornji Slaveči (Felsőcsalogány)
Slovenija
Grad (Felsőlendva)
Slovenija
Gyöngyösfalu
Madžarska
Győrvár
Madžarska
Hodoš (Őrihodos)
Slovenija
Hotiza (Murarév)
Slovenija
Ikervár
Madžarska
Ivánc
Madžarska
Ivanci (Zalaivánd)
Slovenija
Ivanovci (Alsószentbenedek)
Slovenija
Ižakovci (Murasziget)
Slovenija
Ják
Madžarska
Kančevci (Felsőszentbenedek)
Slovenija
Kenyeri
Madžarska
Kercaszomor
Madžarska
Kétvölgy
Madžarska
Kisrákos
Madžarska
Kobilje (Kebeleszentmárton)
Slovenija
Kőszegfalva
Madžarska
Krajna (Véghely)
Slovenija
Križevci (Tótkeresztúr)
Slovenija
Krog (Korong)
Slovenija
Krplivnik (Kapornak)
Slovenija
Kuzma (Kuzdoblan)
Slovenija
Lendava (Lendva/ Alsólendva)
Slovenija
Lipovci (Hársliget / Lippahócz)
Slovenija
Mala Polana (Kispalina)
Slovenija
Martjanci (Mártonhely / Martyáncz - do 1887)
Slovenija
Melinci (Muramelence / Melincz)
Slovenija
Moravske Toplice (Alsómarác)
Slovenija
Motvarjevci (Szentlászló / Szécsiszentlászló)
Slovenija
Murska Sobota (Muraszombat / Olsnitz)
Slovenija
Nádasd
Madžarska
Nagyrákos
Madžarska
Nagysimonyi
Madžarska
Nagytilaj
Madžarska
Narda
Madžarska
Nedelica (Zorkóháza)
Slovenija
Nemescsó
Madžarska
Nemeskeresztúr
Madžarska
Nemeskolta
Madžarska
Nemesládony
Madžarska
Nick
Madžarska
Odranci (Adorjánfalva / Adriáncz)
Slovenija
Ostffyasszonyfa
Madžarska
Oszkó
Madžarska
Őrimagyarósd
Madžarska
Őriszentpéter
Madžarska
Pankasz
Madžarska
Pečarovci (Szentsebestyén)
Slovenija
Perenye
Madžarska
Pertoča (Peresztó / Sankt Helena)
Slovenija
Petanjci (Szécsénykút)
Slovenija
Petőmihályfa
Madžarska
Pince
Slovenija
Pornóapáti
Madžarska
Prosenjakovci (Pártosfalva / Prosznyákfa)
Slovenija
Puconci (Battyánd / Pucincz)
Slovenija
Rábagyarmat
Madžarska
Rakičan (Battyánfalva)
Slovenija
Rátót
Madžarska
Répceszentgyörgy
Madžarska
Rogašovci (Szarvaslak)
Slovenija
Selo (Nagytótlak)
Slovenija
Sitke
Madžarska
Sótony
Madžarska
Sv. Jurij (Vizlendva)
Slovenija
Szaknyér
Madžarska
Szalafő
Madžarska
Szarvaskend
Madžarska
Szentpéterfa
Madžarska
Šalovci (Sal)
Slovenija
Tešanovci (Mezővár)
Slovenija
Tišina (Csendlak)
Slovenija
Trimlini
Slovenija
Turnišče (Črnec / Bántornya)
Slovenija
Vaskeresztes
Madžarska
Vassurány
Madžarska
Vát
Madžarska
Velika Polana (Nagypalina)
Slovenija
Vönöck
Madžarska
Zsennye
Madžarska