Osebnosti


Szakovics József

slovenski rimskokatoliški župnik, nabožni pisatelj

Gimnazijo in semenišče je obiskoval v Sombotelu. Za duhovnika je bil posvečen 2. julija 1899. Kot župnik je med leti 1909-1913 in 1928-1930 služil na Dolnjem Seniku, kjer je tudi pokopan. Članke je pisal v prekmurskem slovenskem narečju, urejal pa je tudi knjige. Leta 1910 je na Dolnjem Seniku ustanovil Družbo Srca Jezusovega, leta 1912 dal prenoviti cerkev in župnišče, leta 1928 pa cerkveni zvonik.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Alsószölnök/Dolnji Senik
Drugo poimenovanje kraja
AlsóSzölnek, AlsóSzőlnek, AlsóSzőlnők, Alschó- Soelnek, Szölnök, Soelnek, UnterZeming, Unter-Zemming, Unter- Zening, DolnyiSzinik, Dolnyi-Szinik, DolnyiSzűnűk
Kraj in datum rojstva
Tivadarc (Vadarci), 1874. 02. 02.
Kraj in datum smrti
Alsószölnök (Dolnji Senik), 1930. 09. 22.
Biografija
1874. február 2-án született Tivadarcon (ma: Vadarci, Szlovénia). Szombathelyen járt gimnáziumba és tanult teológiát. 1899. július 2-án szentelték pappá. Szolgálati helyek: Pápoc, Zalaegerszeg, Rohonc (Rechnitz), Cserföld (Črenšovci), Tótszentmárton, Csendlak (Tišina), Bándol (Weiden bei Rechnitz), Belatinc (Beltinci), Vashidegkút (Cankova), Bántornya (Turnišče). Alsószölnökön volt plébános 1909-1913 és 1928-1930 között. Itt halt meg 1930. szeptember 22-én.
Dela
Szvéti evangeliomi za nedele i szvétke celoga leta. Z nisternimi molitvami. Radgona 1906
Katolicsanszki katekizmus z glávnimi zgodbami biblije za soláre I.-II. razreda, Budapest, 1907; 1909
Molitvena kniga: popravlena sztara szlovenszka „Kniga molitvena”, V Radgonji 1904; 1907; 1910; 1914; Winterberg 1931; Budapest 1941 (más címen / s spremenjenim naslovom: Kniga molitvena bogábojécsim düšam dána. Sztáro szlovenszka Lendava i Szobota, 1909)
Molite, bratje! Molitvena kniga povzeta iz spisov sv. Ivana Marije Vianneya arskoga plebanoša. Murska Sobota 1930
Literatura
Barber, I., 2004. Bila sem učenka dr. Jožefa Sakoviča. V: Slovenski koledar 2004. Str. 74-78.

Kuzmič, F., 2006. Kulturno, duhovno in narodnostno poslanstvo Jožefa Sakoviča. V: Slovenski koledar 2006. Str. 68-70.

Kozar-Mukič, M., 2006. Sakovičevo delovanje v Porabju. V: Jožef Sakovič – graditelj in buditelj: ob devetdesetletnici nove cerkve v Turnišču. Turnišče. Str. 33-42.
Ime datoteke
SM_001_E_0001.jpg
Ločljivost
300 dpi;
Omejitve rabe
Korlátozott
Datum dokumentacije
2018-09-24
Dokumentalist
Mukicsné Kozár Mária

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content