Dediščina Ravenskega in Dolinskega (1 dan)

Ciljna skupina:

 • šole in druge izobraževalne ustanove
 • splošna javnost
Način gibanja: lasten prevoz
Tip: obiskovalce spremlja vodnik - interpretator kulturne dediščine

Vaše raziskovanje pokrajine ob Muri pričnete z ogledom stalne razstave v Pomurskem muzeju, ki vas popelje v razburljivo in poetično zgodbo o življenju prebivalcev ob Muri, kot jo je pisal čas od prazgodovine do danes. Skozi soboški park se sprehodite do Evangeličanske cerkve Martina Luthra, ki je bila v neogotskem stilu zgrajena leta 1910 po načrtih Ernöja Gerelyja.

Sledi vožnja do Otoka ljubezni v Ižakovcih in ogled stalne razstave Büjraštvo na reki Muri. Ko je Mura poplavljala bregove, odnašala mline in brode ter ob naraslih vodah iskala nove poti, ki so poplavljale obdelovalno zemljo, hiše in ljudi, je bilo potrebno büjranje – z utrjevanjem, zajezitvijo struge oziroma bregov reke so preprečili, da bi se razlivala izven svoje struge. Po ogledu vam pripravijo büjraško malico z ljubezenskim napojem in prisluhnili pripovedi o ljubezenski romanci med beltinsko grofico in mlinarjevim sinom.

Nadaljujete proti kraju Melinci, kjer si ogledate razstavo na prostem, posvečeno ciglarstvu – izdelovanju domače opeke. Najstarejša ohranjena hiša, grajena iz doma izdelane opeke, je iz leta 1850. Ciglarstvo se je ohranilo do sedemdesetih let 20. stoletja zaradi primerne gline, delovne sile v obliki medsebojne pomoči in domačih mojstrov, ki so znali kakovostno izdelati in zažgati opeko.

V Beltincih si v graščini ogledate stalno razstavno zbirko Zgodovina zdravstva v Pomurju s poudarkom na lekarništvu in stalno razstavo Plemiške družine v beltinskem gradu, ki z urejenim grofičinim salonom posebej izpostavlja rodbino Zichy, zlasti zadnjo beltinsko grofico Marijo Iphigenijo Zichy. Ob parku stoji baročna cerkev sv. Ladislava s stransko kapelo Ave Marija renesančnim reliefom Marije z detetom, pod katero se nahaja grobnica grofov Zichyjev.

Zraven cerkve stoji obeležje posvečeno 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.

Poleg kulturno zgodovinske dediščine ponuja izbrano območje tudi številne možnosti spoznavanja lokalne kulinarike. Tipične jedi, kot so prekmurska gibanica, bograč, langaš, bujta repa, retaši in številne druge, lahko okusite v gostinskih lokalih v tem delu Prekmurja.

Dediščina Ravenskega in Dolinskega (PDF)

Etnografska dediščina Železne županije

Ciljna skupina:

 • šole in druge izobraževalne ustanove
 • splošna javnost
Način gibanja: lasten prevoz
Tip: samostojni ogled

Odkrivanje etnografskih znamenitosti Železne županije pričnete v muzejski vasi Őrség v kraju Szalafő Pityerszer, ki jo sestavlja deset stavb. Najbolj dragoceni poslopji sta nadstropna kašča in ograjena hiša, saj ju lahko na Madžarskem obiskovalci le tukaj vidijo v izvirni obliki. V Őrségu v Železni županiji so bile te stavbe zgrajene po vzoru iz sosednjih slovenskih in avstrijskih krajev.

Pot vas bo nato vodila do etnografske hiše v Rábagyarmatu. Gre za stanovanjsko hišo s črno kuhinjo, zgrajeno leta 1850. Prostori so bili nameščeni pod eno streho v vzdolžni smeri po parceli. Stene so narejene iz borovih tramov, streha je prekrita z rženo slamo. Na fasadi je rezbarjena lesena dekoracija. Kuhinja ima v notranjem kotu pri sobi peč, od koder se lahko ogreva lončeno peč v sobi.

Nadaljujete do kraja Ivánc, kjer si ogledate zunanjščino dvorca Sigray in grajski park. Dvorec bil zgrajen v baročnem slogu v 18. stoletju. Okoli leta 1870 so ga prenovili v eklektičnem, ok. leta 1920 pa v secesijskem slogu. Grajski park poleg domačih rastlin vsebuje tudi eksotične vrste. V parku je dob, ki je bil zasajen v počastitev obiska ameriškega škofa iz Darlingtona, tu se nahaja sestava najvišjih bukovih dreves v Železni županiji in največji in najstarejši tulipanovec na Madžarskem.

Posebno zanimivi so tudi kalvinski zvoniki. Eden takih, ki stoji na najvišji točki vzhodnega dela vasi, se nahaja v Pankaszu. Zgrajen je bil leta 1755. Obnova je potekala v letih 1964–65 po načrtih Ferenca Mendela.

Svoje raziskovanje zaokrožite z ogledom podeželske hiše s kovačnico v Nagyrákosu. Kovačnica in sosednja hiša sta bili zgrajeni za kovača, ki ga je najela skupnost. Občina jo je zgradila v bližini reke Zale, da bi bila voda za hlajenje kovanega materiala lahko dostopna. Skupina stavb trenutno deluje kot podeželska hiša, delavnica pa je še danes včasih v uporabi.

Poleg kulturno zgodovinske dediščine ponuja izbrano območje tudi številne možnosti spoznavanja lokalne kulinarike. Tipične jedi kot so gulaš, paprikaš, tarhonja, ribja lahko okusite v gostinskih lokalih v tem delu Železne županije, najbolj pristno kulinarično doživetje pa vas čaka v eni od tamkajšnjih čard.

Etnografska dediščina Železne županije (PDF)

Dvorci in graščine Železne županije

Ciljna skupina:

 • šole in druge izobraževalne ustanove
 • splošna javnost
Način gibanja: lasten prevoz
Tip: samostojni ogled

S spoznavanjem dvorcev in graščin severovzhodnega dela Železne županije pričnete v Bozsoku, kjer stoji dvorec Sibrik. Gre za poznorenesančno-baročni dvorec iz 16-17. stoletja. Današnjo obliko je dobil leta 1815. Obokan portal ima posebno arhitekturno vrednost. Na hodniku je razstava o življenju zadnjega lastnika dr. Gyule Verebija Végha, nekdanjega direktorja Muzeja uporabne umetnosti. Obdaja ga osem hektarski gozd, ki je naravni rezervat zaradi dragocenih dreves in divjadi in spada v Krajinsko varstveno območje Kőszeg.

Sledi vožnja do kraja Nemescsó in ogled dvorca plemiške rodbine Weöres. Leta 1720 je Karel III. podaril posest v Nemescsóju kapetanu uporniških krucev Mihályu Weöresu III. Novo podobo je dvorec dobil v drugi polovici 19. stoletja, ko je bil István Weöres okrajni glavar zgodovinske županije Vas.

Pot vas nato vodi do dvorca Schilson v Vassurányu iz leta 1723, ki ga je zgradil Mihály Schilson in je bil v lasti tudi grofov Zichy, Festetics in Károlyi. Vhod samostojne enonadstropne baročne stavbe je v obliki črke U s sestavljenim porticusom z mansardno streho, ki podpira balkon z železno ograjo v prvem nadstropju. Sala terrena in kapela sta v pritličju, v nadstropju je slavnostna dvorana.

Nadaljujete do kraja Répceszentgyörgy, do baročnega grajskega kompleksa Szentgyörgyi-Horváth, ki je bil zgrajen okoli leta 1780. Glavna zgradba je prostostoječa, enonadstropna, s pravokotnim tlorisom. Dvorec, ki ga obdaja grajski park, je bil konec 19. stoletja obnovljen v eklektičnem slogu.

Kot posebno zanimivost si na koncu ogledate še pokopališče vojnih ujetnikov v kraju Ostffyasszonyfa. Gre za eno največjih taborišč za vojne ujetnike v prvi svetovni vojni v Avstro-Ogrski monarhiji. "Mesto barak" danes prekriva gozd. Na nekdanjem pokopališču so spomeniki ujetnikom. Od okrašenih železnih vrat vodi ravna pot do osrednjega obeliska. Spomeniki so večinoma delo kamnoseka Hudetza iz Szombathelyja.

Poleg kulturno zgodovinske dediščine ponuja izbrano območje tudi številne možnosti spoznavanja lokalne kulinarike. Tipične jedi kot so gulaš, paprikaš, tarhonja, ribja lahko okusite v gostinskih lokalih v tem delu Železne županije, najbolj pristno kulinarično doživetje pa vas čaka v eni od tamkajšnjih čard.

Dvorci in graščine Železne županije (PDF)

Dva popolna dneva v Prekmurju in Železni županiji

Ciljna skupina:

 • družine
 • splošna javnost
Način gibanja: lasten prevoz
Tip: Samostojni ogledi
1. dan

Spoznavanje Porabja pričnete s sprehodom po Monoštru do muzeja Avgusta Pavla, kjer si ogledate etnološko razstavo o Slovencih v Porabju. Sledi vožnja skozi Slovensko ves in Dolnji Senik v Gornji Senik, kjer si ogledate cerkev sv. Janeza Krstnika, v nekdanjem župnišču, v katerem je v 19. stoletju živel in deloval duhovnik, etnolog in raziskovalec lokalne zgodovine Jožef Košič, pa še Slovenski muzej lokalne zgodovine, v katerem so zbrane zgodovinske, cerkvenozgodovinske, etnološke in druge posebne kulturne vrednosti Slovencev na Madžarskem. Nadaljujete proti vzhodu, kjer se nahajata vasi Verica in Ritkarovci. Na Verici stoji s slamo krita brunarica, ki je danes pod spomeniškim varstvom, v spominski hiši lončarja Karla Dončeca pa so razstavljene za Porabje značilne lončene posode ter lončarska oprema. Sledi obisk vasi Andovci, V centru naselja stoji zvonik, poleg njega pa leta 2000 postavljen »Spomenik živim«. Turistična in kulturna znamenitost vasi je »Porabska domačija«, kjer je na ogled značilna porabska kmečka hiša z lončeno pečjo in kjer se srečate tudi s pripovedovalcem andovskih zgodb. Dvorišče domačije krasi Mali Triglav. Gre za skalo, ki jo je Andovcem daroval Triglavski narodni park. Poleg vasi je Črna mlaka, ki je ena največjih naravnih zanimivosti Narodnega parka Őrség. Sledi vožnja do kraja Števanovci in ogled Muzeja železne zavese v obnovljeni stražnici, kjer so razstavljeni predmeti iz življenja vojakov, ki so varovali mejo madžarske države. V notranjih prostorih je večinoma namenjen obdobju po letu 1948, ko je bila meja s Slovenijo in z Avstrijo najbolj zastražena s ti. Železno zaveso.

Vožnja do vasi Otovci, kjer se nahaja Turistična kmetija Smodiš. Okolica kmetije sredi Goričkega nudi bogate možnosti za sprehode, kolesarjenje, otroci pa ob kmetiji spoznajo tudi domače živali. Večerja in nočitev.

2. dan

Po zajtrku se odpravite do največjega gradu na Slovenskem. Grajsko poslopje stoji na strmem griču iz bazaltnega tufa nad naseljem Grad. Po pripovedovanju naj bi ga začeli graditi vitezi templjarji. Obdan z mogočnimi drevesi že več kot 800 let kljubuje času. Obnovljeni prostori so namenjeni predstavitvi narave in kulturne krajine ter zgodovinske in etnološke dediščine Goričkega. V bližini se nahaja tudi doživljajski park Vulkanija, kjer si lahko privoščite potovanje v globino goričkega vulkana in skozi zgodovino Zemlje. V obdobje romanike vas popelje romanska cerkvica iz prve polovice 13. stoletja, ki stoji v čudovitem naravnem okolju na vzpetini južno od vasi Domanjševci. Cerkev v Domanjševcih ima tri posebnosti; prva je zidani zvonik, ki je v opečni gradnji sočasen s cerkvijo, druga posebnost domanjševske cerkve je bogat romanski portal v južni steni, tretja pa je le še delno ohranjena in gre za tako imenovano »gosposko emporo«, na kateri je zemljiški gospod prisostvoval božji službi in drugim obredom v svoji cerkvi, da se ni mešal z navadnimi ljudmi. Po sledeh templjarjev vas bo pot vodila v kraj Selo do enega najstarejših arhitekturnih spomenikov Prekmurja, rotunde iz srede 13. stoletja, posvečene svetemu Nikolaju. Po legendi naj bi sprva pripadala templjarjem, a okoliščine njenega nastanka še danes niso povsem jasne. Notranjost je poslikana s freskami, prva plast poslikav je verjetno nastala v 1. tretjini 14. stoletja. Okrog 1400 so nastali obsežni, teološko domišljeni prizori na stenah in v kupoli. Iz hribovitega Goričkega se po slikoviti cesti spustite v ravnico in obiščete Lončarsko vas v Filovcih, ki ohranja tudi stavbno dediščino s prenosom originalnih cimpranih hiš. Tako lahko v lončarski vasi Filovci vidimo več elementov prezentiranja dediščine, značilne za Filovce: lončarstvo, stavbno in bivanjsko dediščino ter dediščino prehranjevanja.

Dan lahko zaključite z obiskom term v Moravskih Toplicah.

Poleg kulturno zgodovinske dediščine ponuja izbrano območje tudi številne možnosti spoznavanja lokalne kulinarike. Tipične jedi, kot so posolanke, gorička šunka, bibe in številne druge, lahko okusite v gostinskih lokalih v na Goričkem in v Porabju.

Dva popolna dneva v Prekmurju in Železni županiji (PDF)

Tridnevno raziskovanje Prekmurja in Železne županije

Ciljna skupina:

 • visokošolski zavodi
 • šole in druge izobraževalne ustanove
 • turistične organizacije
Način gibanja: organiziran prevoz
Tip: vodena tura (obiskovalce spremlja vodnik - interpretator kulturne dediščine)
Število nočitev: 2
1. dan

Ogled manj znane, a bogate kulturne dediščine Prekmurja in Železne županije pričnete v Lendavi, kjer si ogledate kapelo Sv. Trojice v Lendavskih goricah, znano je po mumificiranem truplu Mihálya Hadika. Sledi sprehod po Glavni ulici in obisk lendavske sinagoge. Nadaljujete do Dolge vasi, kjer se nahaja judovsko pokopališče. V kraju Nedelica ogledate Ancovo galerijo, katere zbirka šteje več kot 10.000 predmetov različnih vsebin: etnološke, umetnostnozgodovinske in zgodovinske. Sledi ogled cerkve Marijinega vnebovzetja v Turnišču, najpomembnejše romarske cerkve v Prekmurju. Na dan Marijinega vnebovzetja je tam veliko proščenje. V nadaljevanju si ogledate romansko rotundo v kraju Selo, ki jo povezujejo templjarskim redom.

Namestitev in večerja v Mladinskem domu na Hodošu.

2. dan

Po zajtrku sledi ogled Muzejske vasi Őrség – Szalafő Pityerszer, katere najbolj dragoceni poslopji sta nadstropna kašča in ograjena hiša, saj ju lahko na Madžarskem obiskovalci samo tukaj vidijo v izvirni obliki. Spoznavanje etnološke dediščine nadaljujete z obiskom etnografske hiše v Rábagyarmatu, ki datira v leto 1850. Gre za stanovanjsko hišo s črno kuhinjo, katere prostori so bili nameščeni pod eno streho v vzdolžni smeri po parceli. Kot posebno zanimivost si ogledate reformirani zvonik v Pankaszu, ki stoji na najvišji točki vzhodnega dela vasi. Zgrajen je bil leta 1755. Do leta 1920 je bil zvonik brez zvona. Tedaj so kupili sedanji zvon, ki so ga posvetili duhovniki treh veroizpovedi. Sledi ogled podeželske hiše v Nagyrákosu. Kovačnica in pripadajoča hiša sta bili zgrajeni za kovača, ki ga je najela skupnost. Občina jo je zgradila v bližini reke Zale, da bi bila voda za hlajenje kovanega materiala lahko dostopna.

Namestitev in večerja v v Hotelu Lipa v Monoštru

3. dan

Po zajtrku sprehod po Monoštru do muzeja Avgusta Pavla, in ogled etnološke razstave o Slovencih v Porabju. Sledi vožnja skozi Slovensko ves in Dolnji Senik v Gornji Senik, kjer si ogledate cerkev sv. Janeza Krstnika, v nekdanjem župnišču, v katerem je v 19. stoletju živel in deloval duhovnik, etnolog in raziskovalec lokalne zgodovine Jožef Košič, pa še Slovenski muzej lokalne zgodovine, v katerem so zbrane zgodovinske, cerkvenozgodovinske, etnološke in druge posebne kulturne vrednosti Slovencev na Madžarskem. Nadaljujete proti vzhodu, kjer se nahajata vasi Verica in Ritkarovci. Na Verici stoji s slamo krita brunarica, ki je danes pod spomeniškim varstvom, v spominski hiši lončarja Karla Dončeca pa so razstavljene za Porabje značilne lončene posode ter lončarska oprema. Sledi obisk vasi Andovci, V centru naselja stoji zvonik, poleg njega pa leta 2000 postavljen »Spomenik živim«. Turistična in kulturna znamenitost vasi je »Porabska domačija«, kjer je na ogled značilna porabska kmečka hiša z lončeno pečjo in kjer se srečate tudi s pripovedovalcem andovskih zgodb. Dvorišče domačije krasi Mali Triglav. Gre za skalo, ki jo je Andovcem daroval Triglavski narodni park. Poleg vasi je Črna mlaka, ki je ena največjih naravnih zanimivosti Narodnega parka Őrség. Sledi vožnja do kraja Števanovci in ogled Muzeja železne zavese v obnovljeni stražnici, kjer so razstavljeni predmeti iz življenja vojakov, ki so varovali mejo madžarske države. V notranjih prostorih je večinoma namenjen obdobju po letu 1948, ko je bila meja s Slovenijo in z Avstrijo najbolj zastražena s ti. železno zaveso.

Poleg kulturno zgodovinske dediščine ponuja izbrano območje tudi številne možnosti spoznavanja lokalne kulinarike.

Tridnevno raziskovanje Prekmurja in Železne županije (PDF)