Osebnosti


Széll József

pravnik

Družina Széll prihaja iz Bucsuja. József Széll (1801-1871) je diplomiral iz prava v Győru (1820).
Bil je podžupan Županije Vasvár (1842–1848), pozneje je bil županski upravitelj (1867–1871) Bil je poslanec v državnem zboru leta 1848, nato med letoma 1865 in 1868. Njegov sin je bil Kálmán Széll (1843-1915), predsednik vlade, vnuk pa je bil József Széll (1880-1956), minister za notranje zadeve.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Bucsu
Drugo poimenovanje kraja
Butsching, Bucsa, Bucschu, Butsu, Búcsú, Bucsina.
Kraj in datum rojstva
Bucsu, 1801.05.11.
Kraj in datum smrti
Szombathely, 1871.04.06.
Biografija
Széll József Bucsuban született 1801. május 11-én. 1820-ban a Győri Királyi Jogakadémián diplomázott. 1842-től 1848-ig Vas vármegye alispánja lett. 1844-ben országgyűlési követté választották. 1848-ban Vasmegyei kormánybiztosa ezért 1850-ben hadbíróság elé idézték. 1860-ban újra alispán lett. 1865-1868 között országgyűlési képviselő. 1867-től 1871-ig Vas vármegye főispáni helytartójának nevezték ki.
1871. április 6.-án szívbaj okozta szélhüdés következtében Szombathelyen hunyt el.
Dela
Vasvármegye alispánja (1842-1848), később (1867-1871) főispáni helytartója. Országgyűlési képviselő volt 1848-ban, majd 1865 és 1868 között.
Literatura
Széll Tamás: Tallózás Bucsu múltjában. Vasi Szemle LVI (6) 719-736 (2002),719-737.
Spletna stran
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9ll_J%C3%B3zsef_(f%C5%91isp%C3%A1ni_helytart%C3%B3) (Letöltve: 2019. 09. 06.)
Ime datoteke
SM_014_E_0001.jpg
Ločljivost
300 dpi
Omejitve rabe
Korlátozott
Datum dokumentacije
2019-09-06
Dokumentalist
Mukicsné Kozár Mária

Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content