Pregled dokumentiranih digitalizatov
3. marca, 2020

Károly Doncsecz

Rojen v Andovcih, lončarske obrti se je izučil v kraju Magyarszombatfa. Bil je vajenec v Zalaegerszegu, Sümegu in Monoštru. Na Verici je živel in delal od leta 1940. Od sedemdesetih let prejšnjega stoletja je bil edini slovenski lončar na Madžarskem. Njegova dela so bila že večkrat razstavljena na Madžarskem in v Sloveniji. Leta 1984 so…
19. maja, 2020

Ladislav Danč

Leta 1959 je diplomiral na Akademij za likovno umetnost v Ljubljani. Leta 1967 se je vrnil v Prekmurje in postal član skupine DHLM (L. Danč, Š. Hauko, L. Logar, F. Mesarič), ki je v prekmurskem prostoru uveljavila moderne tokove. Danč spada v drugo generacijo akademsko šolanih likovnih umetnikov Prekmurja. V njegovem opusu najdemo dela, ki…
18. avgusta, 2020

Lajos Skrapits

Osnovno šolo je obiskoval v svoji rojstni vasi, srednjo v Sombotelu, na univerzi ELTE pa je diplomiral iz matematike in fizike. Od leta 1962 je na svoji univerzi predaval splošno fiziko. V mladosti je pisal ljubezenske pesmi v madžarskem jeziku, ki jih je namenil svoji kasnejši soprogi, pri 42. letih pa je začel pisati pesmi…
3. marca, 2020

László Kocsis

Duhovnik, pesnik se je rodil v Szőceju, otroštvo pa je preživel v Rábagyarmatu. Maturiral je v Sombotelu, duhovniški seminar je končal v Veszprému in Pécsu. Služboval je v različnih župnijah v Podonavju. V prvi polovici tridesetih let prejšnjega stoletja je bil učitelj verouka v različnih šolah, nato župnik v Újdombóvárju. Od leta 1938 je bil…
18. avgusta, 2020

Ludvik Markovič

Župnik hrvaške narodnosti, Ludvik Markovič, je bil rojen v Železni županiji, v vasi Felsőberkifalu, ki so jo nekoč naseljevali Hrvati. Za duhovnika je bil posvečen 16. 6. 1935 v Sombotelu. V Števanovce je prišel za kaplana, nato pa kot župnik tu služil do svoje smrti, tu je tudi pokopan. Leta 1975 je prejel naziv naslovnega…
8. aprila, 2020

Márton Németh

Márton Németh je bil rojen v Nemesládonyju, bil je bil inženir hortikulture, izjemen posameznik na področju raziskovanja vinogradništva v kraju Pécs. Njegovo delo mu je prineslo mednarodno slavo. Zbirka različnih sort vinskega grozdja, ki jo je ustvarjal Németh od leta 1952 dalje, je bila ena največjih in najdragocenejših na svetu. Bil je zavzet podpornik klonske…
20. maja, 2020

Miki (Nikolaj) Muster

llustratorja, animatorja, kiparja in filmskega režiserja Mikija (Nikolaja) Mustra (1925, Murska Sobota – 2018, Ljubljana) pozna slovenski prostor predvsem po njegovih stripovskih junakih: Zvitorepcu, Trdonji in Lakotniku, katerih dogodivščine je objavljal v Slovenskem poročevalcu med leti 1952 in 1973. Je avtor več slikanic za otroke, reklamnih spotov, serije risanih filmov in karikatur. Muster je bil…
11. februarja, 2020

Miško Kranjec

Miško Kranjec (15. 9. 1908, Velika Polana – 8. 6. 1983, Ljubljana), rojen pod imenom Mihael Kranjec, pozneje je uporabljal ime Miško. Po končani gimnaziji je študiral slavistiko, a je študij opustil (1934) in se ukvarjal z novinarstvom ter pisateljevanjem. Po vojni je opravljal vrsto pomembnih kulturnih funkcij. Njegova dela sodijo v socialni realizem in…
19. maja, 2020

Nikolaj Beer

Leta 1973 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. V svojem slikarskem opusu namenja največji poudarek krajinskemu slikarstvu z upodabljanjem rojstne pokrajine in vasi Kükeč, v figuraliki pa se osredotoča na Jedce – vaške marginalce kot prispodobe minljivosti. V mladosti je slikal napise na mrtvaške vozove in na njegovih slikah se najdejo lastnoročni…
29. aprila, 2020

Ostffy Miklós

Miklós Ostffy je bil 27. junija 1669 prisoten na škofovski sinodi v Büku. 29. avgusta 1669 je v kraju Asszonyfa sprejel novega škofa Istvána Szenczija Feketeja. Leta 1679 je preganjanega protestantskega škofa Ostffy sprejel v svoj grad v kraju Asszonyfa. Leta 1680 so dunajske cesarske čete grad zravnale z zemljo. Ostffy je pobegnil in se…
18. avgusta, 2020

Štefan Kovač – Marko

Štefan Kovač se je rodil 28. 8. 1910 v Nedelici. Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani se je zaposlil kot odvetniški pripravnik. Neposredno pred drugo svetovno vojno je bil vodja Komunistične partije Slovenije v Prekmurju. Po madžarski okupaciji Prekmurja aprila 1941 je postal organizator in vodja odporniškega gibanja v Prekmurju, ki je bilo poleti…
21. julija, 2020

Verebi Végh Gyula

Leta 1906 se je z družino preselil v Bozsok, v dvorec Sibrik. Leta 1912 je sodeloval pri organizaciji razstave zgodovine umetnosti o Županiji Vasvár v mestu Szombathely, v stavbi Muzeja Savaria. Med letoma 1917 in 1934 je bil generalni direktor Muzeja uporabne umetnosti in živel v Budimpešti. Leta 1934 se je umaknil v Bozsok v…
21. julija, 2020

Weöres Sándor

Osnovno šolo je končal v Csöngeju. Bil je učenec Avgusta Pavla na Gimnaziji Ferenc Faludi v Szombathelyju, pri njem je tudi živel. Diplomiral je iz filozofije in estetike, leta 1939 je doktoriral. V Budimpešto se je preselil leta 1943, ob koncu druge svetovne vojne pa je v Csöngeju preživel dve leti. Leta 1946 se je…
10. februarja, 2020

Zala György

György Zala se je rodil kot György Mayer 16. aprila 1858 v Dolnji Lendavi v rimskokatoliški družini. Po maturi se je vpisal na tehniško fakulteto, nato pa v šolo risanja. Želel je poslati slikar, a ga je Adolf Huszár premamil in ga popeljal v svet kiparstva. Leta 1879 so ga sprejeli na dunajsko akademijo, od…
30. aprila, 2020

Žrtve sojenja v kraju Farkasfa

Sojenje v kraju Farkasfa je bil najbolj krvav dogodek v pravosodju komunističnega režima na Madžarskem. Leta 1953 je bilo pred sodišče postavljenih 70 ljudi zaradi obtožb vohunjenja za Jugoslavijo in zarote. Deset ljudi je bilo obsojenih na smrt ali so umrli zaradi posledic sojenja: Józsefné Bekes, József Bekes, Péter Wrangel, Ferenc Sipos, Ernő Szabó, János…