Zemljevid sombotelske škofije

Leto nastanka: 1807

Hrani: Madžarski nacionalni arhiv – Arhiv Železne županije

Opis: Od zgodovinskih zemljevidov smo izbrali umetniško oblikovani, barvni zemljevid sombotelske škofije Józsefa Kenedicsa, ker predstavlja celotno območje našega projekta. Barkorez iz leta 1807 označuje zemljepisne dolžine in širine znotraj dvojne okvirne linije, geografsko orientacijo pa prikazuje z vetrovnico. Usmeritev odstopa od današnje, sever namreč kaže proti desnemu robu zemljevida. V tistem času na zemljevidih, ki niso bili usmerjeni proti severu, niso označevali zemljepisnih dolžin in širin, toda Kenedics jih navaja. Glede na to, da se nahaja sever v zgornjem kotu lista, v spodnji in zgornji okvirni liniji niso označene zemljepisne dolžine, temveč širine. Zaradi boljše preglednosti smo prvotni zemljevid obrnili ustrezno današnjim prikazom in nanj projicirali območje našega projekta.

Zemljevid sombotelske škofije (PDF)

Zemljevid Železne in Zalske županije

Leto nastanka: 1855

Hrani: Madžarski nacionalni arhiv – Arhiv Železne županije

Opis: Na združenem zemljevidu Železne in Zalske županije, ki je bil narejen v zlatih časih Avstro-ogrske, lahko vidimo geografsko-administrativno delitev projektnega območja in njegovo soseščino.

Zemljevid Železne in Zalske županije (PDF)

Ozemeljske spremembe Železne županije v 20. stoletju

Leto nastanka: po 1910

Hrani: Madžarski nacionalni arhiv – Arhiv Železne županije

Opis: Zemljevid je bil narejen v zadnjem letu monarhije in je dopolnjen z ozemeljskimi spremembami med leti 1920 in 1944 – prav tako prikazuje jezikovno raznolikost projektnega območja (glej madžarizacijo krajevnih imen!).

Ozemeljske spremembe Železne županije v 20. stoletju (PDF)