Osebnosti


Benko, Jožef (Josip)

tovarnar, politik, gasilec

Benkovi so imeli gostilno in mesarijo v Tešanovcih. Leta 1913 so jo preselil v Mursko Soboto in Jožef je leta 1922 obrat preoblikoval v tovarno mesnih izdelkov, ki se je kmalu razvila v enega najmodernejših industrijskih obratov v državi. Benko je ustanovil banko, izdajal je časopis Murska krajina, bil je v vrhu gasilske organizacije, inšpektor evangeličanske cerkve in vnet lovec. Bil je župan Murske Sobote, banski svetnik in na listi Narodne radikalne stranke dva mandata državni poslanec. Zaradi očitanega sodelovanja z okupatorji je bil leta 1945 obsojen na smrt in ustreljen. Rehabilitiran je bil leta 1993.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Tešanovci
Drugo poimenovanje kraja
Mezővár, Tessanócz
Kraj in datum rojstva
Tešanovci, 3. 7. 1889
Kraj in datum smrti
Murska Sobota, 15. 6. 1945
Biografija
Benkovo tovarno mesnih izdelkov, ki je obratovala ves čas vojne in izdelovala konzerve za vojsko, so po 2. sv. vojni nacionalizirali. Benko je bil zaradi očitanega sodelovanja z okupatorji, pred izrednim vojaškim sodiščem obsojen na 20 let zapora, vendar je višje sodišče sodbo spremenilo v smrtno obsodbo. Ustreljen je bil 15. junija 1945 na pokopališču v Murski Soboti, kjer je tudi pokopan v družinski grobnici. Po rehabilitaciji 1993 so mu različne organizacije katerih aktiven član in podpornik je bil, izkazale pozornost s spominskimi obeležji. 2005 so v Tešanovcih, v parku, ki se imenuje po njem, odkrili Benkov doprsni kip, delo Franca Kiralya.
Literatura
Žunec, B., 1993. Josip Benko: mit in resničnost. Murska Sobota: Franc-Franc.

Gomboc, F., 2003. Jožef Benko: tovarnar in gasilec: 1989 – 1945. Murska Sobota: Prostovoljno gasilsko društvo.

Cipot, F. et al. (ur.), 2006. Josip Benko: zbornik z gradivom simpozija Tešanovci, september 2005. Moravske Toplice: Občina Moravske Toplice.

Vugrinec, J., 2015. Josip Benko: ob 70-letnici smrti. V: Lipnica, 21(134), 2015. Str. 8–9.

Grabar, G., 2016. Spominski park Josipa Benka. V: Grabar, G., (ur.), 120 let gasilstva v Tešanovcih. Tešanovci: Prostovoljno gasilsko društvo. Str. 91–95.
Sunčič, M., 2017. Josip Benko. V: Šterbenc Svetina B. et al. (ur.), Novi slovenski biografski leksikon: drugi zvezek: B – Bla. Ljubljana: ZRC SAZU. Str. 281–283.
Spletna stran
http://www.pomurci.si/; https://sl.wikipedia.org/wiki/Jo%C5%BEef_Benk%C5%91
Ime datoteke
PMMS_116_E_0001.jpg
Ločljivost
300 x 300 dpi
Omejitve rabe
Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Datum dokumentacije
2020-04-22
Dokumentalist
Metka Fujs

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content