Osebnosti


Békássy Ferenc

pesnik, pisatelj

Madžarski pesnik, esejist in huzar. Potomec starih plemiških družin. Šolal se je v Angliji, kjer je tudi diplomiral. Bil je član ekskluzivnega kluba Apostoli univerze v Cambridgeu, v katerega so bili vključeni nekateri elitni študenti. Svoje prve pesmi je objavil v Angliji. Pisal je tako v angleščini, kot tudi v madžarščini: pesmi, eseje, študije. Ob izbruhu 1. svetovne vojne se je vrnil domov in se priključil 7. honvedskemu huzarskemu polku iz Pápe. Padel je na vzhodni fronti star šele 22 let. V domovini je bil pozabljen, v Angliji pa je bil dolgo časa najbolj znan madžarski pesnik. Na Madžarskem so ga ponovno odkrili v začetku 21. stoletja.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Zsennye
Drugo poimenovanje kraja
Kis-Sennye, Kis Sennye, Kiss Senye, Kiss-Sennye, Kiss Zsennye, Kisch-Schennye, Kis Senye, Kis-Zsennye, Senye, Schenye. NAGYZSENNYE Nagy-Sennye, Nagy Sennye, Nagy-Zsennye, Nagy Zsennye, Nagy Senye, Nagy-Schennye, N: Senye, Senye, Schenye, Zsenye.
Kraj in datum rojstva
Zsennye, 1893.04.07.
Kraj in datum smrti
Dobronuc, 1915.06.25.
Biografija
Békássy Ferenc ősi nemesi családok leszármazottjaként született 1893. április 7-én Zsennyén. Apja Békássy István főispán, anyja Bezerédy Emma haladó gondolkodású, nagy műveltségű szülők, gyermekeiket Angliában tanítatták. Békássy Ferenc középiskolai tanulmányait a dél-angliai Bedales Schoolban végezte, majd 1911-től a Cambridge-i Kings College-ban folytatott irodalmi és történelmi tanulmányokat. Itt diplomázott. Tagja volt a Cambridge egyetem legkiválóbb tagjait tömörítő zártkörű klubnak, az Apostolok Társaságának. Itt került szoros barátságba az angol elit legkiválóbb tagjaival. Neki köszönhetjük az első hiteles angol nyelvű tanulmányt Adyról és Babitsról. Angolul és magyarul is írt. Angolul írt verseinek posztumusz kötetét, az Adriaticát a nagy regény- és esszéíró, Virginia Woolf adta ki 1925-ben. Az I. Világháború kitörésekor hazajött, és bevonult a pápai 7. honvéd huszárezredbe. 22 éves korában a keleti fronton, Dubronucnál 1915. június 25-én hősi halált halt. Rövid, de annál tartalmasabb életében négy kötete jelent meg magyarul, egy angolul. Alkotói pályájának nagy része posztumusz látott napvilágot. Egybegyűjtött írásai 2010-ben, szerelmes levelei 2013-ban jelenhettek meg. Összes műveit 2018-ban adták ki, Weiner Sennyey Tibor szerkesztésében. Hamvait a tömegsírból hazahozták. A zsennyei kastély parkjában van eltemetve. Síhelyét a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2007-ben a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította.Békássy Ferenc magyarországi újrafelfedezése a 2000-es évek elején kezdődött. Itthon sokáig elfeledett, Angliában sokáig a legismertebb magyar költő volt. Nevét a Cambridge-i King’s College kápolnájában – az angol hősi halottaké alatt – külön emléktábla őrzi.
Dela
Elmerült sziget. Versek (Budapest, 1915, Franklin)
Békássy Ferenc hátrahagyott írásai. Fantáziák és gondolatok I–II. (Budapest, 1916, Lampel)
Tanulmányok és jegyzetek I. Írókról és irodalmakról (Budapest, 1917, Lampel)
Adriatica and other poems (Közreadta: Leonard és Virginia Woolf; London, 1925, Hogarth Press)
Egy angol magyar műveltségközvetítő. Válogatás Békássy Ferenc hátrahagyott írásaiból (Vál. és szerk.: Éder Zoltán; Budapest, 1989, Nemzetközi Hungarológiai Központ)
Békássy Ferenc egybegyűjtött írásai (Szerk. és utószó: Weiner Sennyey Tibor; Budapest, 2010, Irodalmi Jelen Könyvek – Aranymadár Alapítvány)
Békássy Ferenc szerelmes levelei (Fordította: Balogi Virág. Szerk.: Gömöri György és Weiner Sennyey Tibor; Budapest, 2013, Aranymadár Alapítvány)
Békássy Ferenc összes műve (Szerk. és utószó: Weiner Sennyey Tibor; Budapest, 2018, Magyar PEN Club – Aranymadár Alapítvány)
Literatura
Weiner Sennyey Tibor: A zsennyei angol költő. Életünk, 2006/3.
Weiner Sennyey Tibor: Költő és huszár – Békássy Ferenc első teljes életrajza. Vasi Szemle, 2009/6.
Spletna stran
Békássy Éva Békássy Ferencről a Szombathelyi Televízióban 1996. https://www.youtube.com/watch?v=OLsOC2k0ni4 (Letöltés ideje: 2020.03.19.) Ki volt Békássy Ferenc? | Weiner Sennyey Tibor előadás Tokajban 2018 https://www.youtube.com/watch?v=q4baHt3lnVY (Letöltés ideje: 2020.03.19.)
Ime datoteke
SM_125_E_0001.jpg; SM_125_E_0002.jpg
Ločljivost
300 dpi; 300 dpi
Omejitve rabe
Korlátozott
Datum dokumentacije
2020-03-19
Dokumentalist
Nagy Endre

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content