Pregled dokumentiranih digitalizatov
10. februarja, 2020

17. avgust

17. avgusta 1919 je bilo po maši pred cerkvijo v Beltincih veliko ljudsko zborovanje. Vojska Kraljevine SHS, ki je z dovoljenjem mirovne konference v Parizu pet dni prej zasedla Prekmurje, je upravo nad pokrajino tedaj predala v roke začasnemu upravitelju, civilnemu komisarju Srečku Lajnšicu. Formalno je bilo začasne uprave konec, ko je bila v Trianonu…
18. avgusta, 2020

Ancova galerija

Društvo za ohranjanje kulturnozgodovinskih izročil in predmetov iz Nedelice je nastalo leta 2008. Zbiralec Boris Kučko je že leta 1994 začel z zbiranjem enoloških predmetov. Danes zbirka šteje več kot 10.000 kosov predmetov različnih vsebin: etnološke, umetnostnozgodovinske in zgodovinske. Provenienca predmetov je jasna, prav tako politika zbiranja – ohranjati lokalno dediščino, primarno iz vasi Nedelica,…
21. februarja, 2020

Beltinci kolaž

Kraj Beltinci v Prekmurju se prvič v pisnih virih pojavi leta 1322 kot Belethfalua. Prve razglednice so bile oblikovane tako, da je bila prva stran predvidena izključno za naslov sprejemnika, medtem ko sta na drugi strani ilustracija in manjša prazna površina, kamor je pošiljatelj lahko napisal kratko sporočilo. Te razglednice danes imenujemo razglednice z dolgim…
18. avgusta, 2020

Besamin – posodica z dišavami

Začimbe iz posodice so duhali ob raznih obredih. Posodice so bile raznih oblik in iz različnega materiala, navadno bogato okrašene. Iz nekoliko razširjene, stereometrično oblikovane baze, se razvije tanjša noga, ki prehaja v značilno čebulasto zaprti osrednji del; sestavljen je iz spodnjega ter zgornjega dela, slednji pa se proti vrhu oži ter se zaključuje s…
15. maja, 2020

Bronasta ovratnica

Bronasta vlita ovratnica je bila odkrita naključno kot posamična najdba ob kopanju jam za sadno drevje leta 1959 na Pertoči. Časovno jo umeščamo na sam konec bronaste dobe, v čas pozne kulture žarnih grobišč, v obdobje, poimenovano po takrat prevladujočem načinu pokopavanja – žarnem pokopu. Ovratnica ima okrogel presek in nesklenjena konca, ki sta stanjšana.…
21. aprila, 2020

Cehovska listina

Cehovsko listino s pripadajočimi obveznostmi in privilegiji je združenemu mešanemu cehu kovačev, ključavničarjev, jermenarjev, kolarjev in mlinarjev beltinske župnije 19. aprila 1777 podpisala cesarica Marija Terezija. Verodostojnost dokumenta osrednje oblasti je poleg njenega podpisa overovljena s pečatom vladarske hiše Habsburg, vtisnjenim v rdeče barvan vosek, ki so ga zapečatili v okroglo leseno škatlo, najverjetneje zato,…
30. aprila, 2020

Cerkev Marijinega oznanjenja na Dolnjem Seniku

Cerkev na Dolnjem Seniku je leta 1815 dal sezidati Alajos Batthyány, leta 1816 pa jo je blagoslovil škof Lipót Somogy. Župnijo je leta 1821 ustanovila vdova Alajosa Batthyánya, grofica Terézia Szapáry. Nad vrati na pročelju cerkve stoji latinski napis: »IN HOC LOCO GLORIETVR VIRGO ET DEIPARA MARIA« (Na tem mestu hvaljena bodi devica Marija, mati…
10. februarja, 2020

Črenšovci

Fotografija ene največjih vasi na Ravenskem, Črenšovcev. Soboški fotograf Jože Kološa – Kološ (1920–1998) je delal kot sodelavec tednika Vestnik. Leta 1955 je tako nastala fotografija s trga sredi vasi Črenšovci. Gre verjetno za promocijski posnetek, kar lahko domnevamo zaradi mlade žene v ospredju. Oblečena je v takratni folklorni kostum, čez roko ima obešen pleten…
10. februarja, 2020

Črna jelša

V Polanskem logu, ki se razprostira med Malo Polano, Brezovico in Nedelico, je največje rastišče črne jelše v Evropi. Jelša potrebuje za rast veliko vode in se je ohranila, ker je bila vse leto podtalnica na površju gozda. Danes je jelša zaradi regulacij in manj padavin ogrožena, jelšev gozd pa izginja iz našega okolja. Polanski…