Osebnosti


Kresznerics Ferenc

jezikoslovec, rimskokatoliški duhovnik

Rojen v Iváncu. Srednjo šolo je obiskoval v Sombotelu in Sopronu, potem pa je študiral na Kraljevi filozofski akademiji v Bratislavi. Leta 1790 je bil posvečen za duhovnika. Od leta 1791 do 1792 je služboval kot kaplan v Iváncu. Njegovo raziskovanje je pomembno predvsem na področju madžarskega jezikoslovja. Dvajset let (1793–1812) je poučeval v liceju Sombotelu.
Leta 1831 je bil izvoljen za člana Madžarske akademije znanosti.
Njegovo glavno delo je korenski slovar, ki vsebuje skoraj 80 tisoč besed madžarskega jezika (1831). Pomembnost slovarja je, da je v njem upošteval živ jezik, pregovore, lokalna poimenovanja.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Ivánc
Drugo poimenovanje kraja
Ivanc, Ivancz, Iváncz, Iwancz, Ivántz
Kraj in datum rojstva
Ivánc, 1766.02.24.
Kraj in datum smrti
Ság, 1832.01.18.
Biografija
Iváncon született 1766. február 24-én. Szombathelyen és Sopronban járt középiskolába, majd a pozsonyi királyi filozófiai akadémián filozófiát, matematikát és teológiát hallgatott (1785–1790), tanulmányai befejezése után pappá szentelték (Szombathelyen, 1790. aug. 24-én; első szentmiséjét Szentgotthárdon tartotta), Pesten bölcsésztudori oklevelet szerzett (1794). Húsz éven át (1793-1812) tanított a szombathelyi líceumban 1831-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagjává választották.
Ságon (ma Celldömölk része) halt meg 1832. január 18-án.

Fő műve a Magyar Szótár Gyökérrenddel és Deákozattal (1831) c. gyökszótár, amely az ún. gyökelmélet alapján készült. A gyökelmélet lényege, hogy a szavak az utólag kikövetkeztetett, általában egy tagú gyökök (alaptövek) alapján fejlődnek, s e gyökök alapján, hangtani és egyéb változásokkal alakulnak ki a napjainkban is használt szócsaládok. A gyökelmélet alapján készült lexikon nem a szavakat, hanem a gyököket (= szótöveket) sorolta betűrendbe, a kiemelt gyökér után egy bokorba gyűjtötte a szó képzett változatait, amelyeket „deákozatokkal” (azaz latin megfelelőkkel) látott el vagy magyarázott, utána pedig közölte a szó történeti vagy/és tájnyelvi változatait.
Dela
Magyar Szótár gyökérrenddel és deákozattal. Készítette K. F., szombathelyi megyebéli pap, sági plébános. I–II. köt. (Buda, 1831–1832). 
Literatura
Balázs Géza: Páhuzamos életutak. Két KF, Kresznerics Ferenc és Kazinczy Ferenc. Vasi Szemle 2017/2.
TÓTH Péter: Nevek, szóeredeztetések, népetimológiák. Kresznerics Ferenc kézirataiban és szótárában. In: http://nevarchivum.klte.hu/nevarchivum/konyvtar/helynev/tanulmanyok/tothp.doc
Spletna stran
http://www.nevpont.hu/view/6810%20 (Letöltés ideje: 2019. 10. 14.)
Ime datoteke
SM_051_E_0001.jpg
Ločljivost
300 dpi
Omejitve rabe
Korlátozott
Datum dokumentacije
2019-10-01
Dokumentalist
Mukicsné Kozár Mária

Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content