Pregled dokumentiranih digitalizatov
3. maja, 2020

Občinski podatki državnega popisa prebivalstva iz leta 1828. Vönöck

Popis prebivalstva iz leta 1828, po današnjih pojmovanjih, ustreza obrazcu za davčno napoved. V posamezne rubrike se je vpisovalo ime glave družine, zavezane za plačevanje davka. Popis navaja število kmetij, velikost obdelovalne površine, vrste poljščin, različne načine in stroške pridelave po regijah.
11. februarja, 2020

Obvestilo Rdečega križa o smrti Janeza Šlošarika iz Dolnjega Lakoša na fronti

Med prvo svetovno vojno se domov ni vrnilo več kot 3000 prekmurskih mož. Svojci so obvestila o smrti velikokrat dobili od Rdečega križa. Takšno obvestilo bi morala julija 1916 prejeti tudi družina Janeza Šlošarika iz Dolnjega Lakoša. Rdeči križ je na obvestilo še zapisal, da ne vedo, v katerem polku se je boril Šlošarik, in prosi podžupana, da naredi poizvedbo o tem. Podžupan županije Zala je Rdečemu križu na podlagi odgovora okrajnega glavarstva Dolnja Lendava odgovoril, da v občini Dolnji Lakoš ne živi oseba s tem imenom. Tako svojci morda niso nikoli izvedeli, zakaj se Janez Šlošarik po koncu vojne ni vrnil domov.
11. februarja, 2020

Odločba Ljudskega odbora mestne občine Murska Sobota o rušenju sinagoge Murski Soboti

Sinagogo v Murski Soboti so začeli graditi leta 1907 po načrtih madžarskega arhitekta Lipóta Baumhorna. Posvečena je bila 31. avgusta 1908. Po podatkih iz knjige Splošni pregled Dravske banovine iz leta 1939 je leta 1931 živelo v okraju Murska Sobota 269 Judov. Po holokavstu se jih je v Prekmurje vrnila le peščica. Takratne oblasti kljub različnim poskusom niso uspele najti rešitve za sinagogo; le-ta je po njihovem mnenju bila za majhno skupnost prevelika. Ljudski odbor mestne občine Murska Sobota je na svoji seji dne 25. marca 1954 sprejel sklep, da se »izraelska sinagoga poruši vsled postavitve stanovanjskega bloka na tem stavbišču«. Sobočani temu bloku še danes pravijo židovski blok.
11. februarja, 2020

Odmetavanje propagandnih letakov za priključitev Prekmurja h Kraljevini SHS v okolici Murske Sobote

Novembra 1918 je Rudolf Maister s svojo vojsko zaplenil nekaj letal, 25. novembra pa je Emil Grizold (na fotografiji) postal poveljnik prve letalske stotnije v Mariboru. Letala so opravljala polete nad Koroško in Štajersko. 5. marca 1919 sta letalca Grizold in Ludvik Jureš prvič poletela nad Prekmurje v okolico Murske Sobote. Letala so odmetavala v Mariboru natisnjene propagandne letake o priključitvi Prekmurja h Kraljevini SHS. Bojno niso delovala, saj je beograjsko premirje, sklenjeno 13. novembra 1918, prepovedalo bojne akcije. Prvi polet v Prekmurje se je končal skoraj tragično: letalo je pred letališčem strmoglavilo z višine 50 m, pilota Grizold in Jureš sta bila poškodovana.
11. februarja, 2020

Opis kapele v Čentibi s tlorisom in fotografijo

Kapele, znamenja in križi, ki se nahajajo tako v večjih kot manjših krajih, spadajo med najpomembnejše verske in umetnostnozgodovinske spomenike na naših tleh. Kapelica v Čentibi, ki stoji na ozemlju župnije Lendava, je posvečena Marijinemu rojstvu. Neobaročna kapela z zvonikom in močno členjenimi fasadami je bila zgrajena leta 1938. Glede na tloris znaša njena dolžina 7,65 metra, širina 4,60 in višina 4 metre. Zvonik je visok 10 metrov in zgrajen iz pritličnega in nadstropnega dela. Kapela stoji na samem, nekoliko južno od vasi.
11. februarja, 2020

Osnovna šola Pečarovci

Katoliško šolo so v Pečarovcih zgradili leta 1816. Evangeličanski otroci so obiskovali šolo v Puconcih. Učni jezik je bil do leta 1879 prekmurščina, nato madžarščina, razen pri verouku. Leta 1922 so tudi evangeličani ustanovili svojo šolo, ki je bila ukinjena leta 1926, učenci pa so bili prešolani na katoliško šolo. Januarja 1931 je bila ukinjena tudi katoliška šola in spremenjena v državno narodno šolo. Šola je delovala do konca šol. leta 1973/74. Za naslednje šolsko leto se je v šolo vpisal le en učenec, zato so jo zaprli, učence pa prešolali na OŠ Moščanci. Na fotografiji je razred z učiteljem Gezo Kardošem. Zraven je tudi portret Geze in Šarlote Kardoš, ki sta bila učitelja v šoli.
5. maja, 2020

Otvoritev njegovega spomenika bitke pri Győrváru

Tretja velika zmagovita bitka Rákóczijeve vojne osamosvojitve se je zgodila 6-7. Novembra 1706 blizu meje Győrvár. Kuručeve čete, ki sta jih vodila Ádám Béri Balogh in Imre Bezerédy, so premagali vojsko generalpolkovnika Heistra Hannibala, ki je napadla iz Hrvaške. Leta 1932 so slovesno odprt bojni spomenik. Njen glavni sponzor je gr. Géza Andrássy, br. Bil je pokojni potomec Istvána Andrássyja, enega izmed junakov bitke. Istvánu Rumiju Rajkiju je naročil, da je zasnoval spomenik, ki ga je nato dokončal Janoš Istók. Na predlog Józsefa Pehma je županija Zala prispevalo tudi stroške spomenika Kuruc v Győrváru s 40 pengő.
17. februarja, 2020

Pečatnik (typarium) naselja Bögöte

Uporabo pečatov naselij je urejal Zakon št. XVIII iz leta 1871 o upravni ureditvi naselij. Ob nastopu zakona so Uradi podžupanov zbrali stare pečatnike ter jih dali v hrambo v arhiv županije. Na večini teh pečatnikov so bili prikazani stari, skorajda že pozabljeni simboli naselij.
17. februarja, 2020

Pečatnik (typarium) naselja Kotormány

Uporabo pečatov naselij je urejal Zakon št. XVIII iz leta 1871 o upravni ureditvi naselij. Ob nastopu zakona so Uradi podžupanov zbrali stare pečatnike ter jih dali v hrambo v arhiv županije. Na večini teh pečatnikov so bili prikazani stari, skorajda že pozabljeni simboli naselij.
18. februarja, 2020

Pečatnik (typarium) naselja Németgencs

Uporabo pečatov naselij je urejal Zakon št. XVIII iz leta 1871 o upravni ureditvi naselij. Ob nastopu zakona so Uradi podžupanov zbrali stare pečatnike ter jih dali v hrambo v arhiv županije. Na večini teh pečatnikov so bili prikazani stari, skorajda že pozabljeni simboli naselij.
18. februarja, 2020

Pečatnik (typarium) naselja Csákány

Uporabo pečatov naselij je urejal Zakon št. XVIII iz leta 1871 o upravni ureditvi naselij. Ob nastopu zakona so Uradi podžupanov zbrali stare pečatnike ter jih dali v hrambo v arhiv županije. Na večini teh pečatnikov so bili prikazani stari, skorajda že pozabljeni simboli naselij
17. februarja, 2020

Pečatnik (typarium) naselja Dávidháza

Uporabo pečatov naselij je urejal Zakon št. XVIII iz leta 1871 o upravni ureditvi naselij. Ob nastopu zakona so Uradi podžupanov zbrali stare pečatnike ter jih dali v hrambo v arhiv županije. Na večini teh pečatnikov so bili prikazani stari, skorajda že pozabljeni simboli naselij.
18. februarja, 2020

Pečatnik (typarium) naselja Egervölgy

Uporabo pečatov naselij je urejal Zakon št. XVIII iz leta 1871 o upravni ureditvi naselij. Ob nastopu zakona so Uradi podžupanov zbrali stare pečatnike ter jih dali v hrambo v arhiv županije. Na večini teh pečatnikov so bili prikazani stari, skorajda že pozabljeni simboli naselij.
18. februarja, 2020

Pečatnik (typarium) naselja Felsőcsatár

Uporabo pečatov naselij je urejal Zakon št. XVIII iz leta 1871 o upravni ureditvi naselij. Ob nastopu zakona so Uradi podžupanov zbrali stare pečatnike ter jih dali v hrambo v arhiv županije. Na večini teh pečatnikov so bili prikazani stari, skorajda že pozabljeni simboli naselij.
18. februarja, 2020

Pečatnik (typarium) naselja Gornja Lendava/Grad

Uporabo pečatov naselij je urejal Zakon št. XVIII iz leta 1871 o upravni ureditvi naselij. Ob nastopu zakona so Uradi podžupanov zbrali stare pečatnike ter jih dali v hrambo v arhiv županije. Na večini teh pečatnikov so bili prikazani stari, skorajda že pozabljeni simboli naselij.
18. februarja, 2020

Pečatnik (typarium) naselja Ivanovci

Uporabo pečatov naselij je urejal Zakon št. XVIII iz leta 1871 o upravni ureditvi naselij. Ob nastopu zakona so Uradi podžupanov zbrali stare pečatnike ter jih dali v hrambo v arhiv županije. Na večini teh pečatnikov so bili prikazani stari, skorajda že pozabljeni simboli naselij.
18. februarja, 2020

Pečatnik (typarium) naselja Kenyeri

Uporabo pečatov naselij je urejal Zakon št. XVIII iz leta 1871 o upravni ureditvi naselij. Ob nastopu zakona so Uradi podžupanov zbrali stare pečatnike ter jih dali v hrambo v arhiv županije. Na večini teh pečatnikov so bili prikazani stari, skorajda že pozabljeni simboli naselij.
18. februarja, 2020

Pečatnik (typarium) naselja Kispöse

Uporabo pečatov naselij je urejal Zakon št. XVIII iz leta 1871 o upravni ureditvi naselij. Ob nastopu zakona so Uradi podžupanov zbrali stare pečatnike ter jih dali v hrambo v arhiv županije. Na večini teh pečatnikov so bili prikazani stari, skorajda že pozabljeni simboli naselij.
19. februarja, 2020

Pečatnik (typarium) naselja Kolta

Uporabo pečatov naselij je urejal Zakon št. XVIII iz leta 1871 o upravni ureditvi naselij. Ob nastopu zakona so Uradi podžupanov zbrali stare pečatnike ter jih dali v hrambo v arhiv županije. Na večini teh pečatnikov so bili prikazani stari, skorajda že pozabljeni simboli naselij.
19. februarja, 2020

Pečatnik (typarium) naselja Krplivnik/Kapornak

Uporabo pečatov naselij je urejal Zakon št. XVIII iz leta 1871 o upravni ureditvi naselij. Ob nastopu zakona so Uradi podžupanov zbrali stare pečatnike ter jih dali v hrambo v arhiv županije. Na večini teh pečatnikov so bili prikazani stari, skorajda že pozabljeni simboli naselij.