Arhivsko gradivo


Obvestilo Rdečega križa o smrti Janeza Šlošarika iz Dolnjega Lakoša na fronti

dokument

več avtorjev

28. 9. 1916

papir

Med prvo svetovno vojno se domov ni vrnilo več kot 3000 prekmurskih mož. Svojci so obvestila o smrti velikokrat dobili od Rdečega križa. Takšno obvestilo bi morala julija 1916 prejeti tudi družina Janeza Šlošarika iz Dolnjega Lakoša. Rdeči križ je na obvestilo še zapisal, da ne vedo, v katerem polku se je boril Šlošarik, in prosi podžupana, da naredi poizvedbo o tem. Podžupan županije Zala je Rdečemu križu na podlagi odgovora okrajnega glavarstva Dolnja Lendava odgovoril, da v občini Dolnji Lakoš ne živi oseba s tem imenom. Tako svojci morda niso nikoli izvedeli, zakaj se Janez Šlošarik po koncu vojne ni vrnil domov.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Dolnji Lakoš/Alsólakos
Drugo poimenovanje kraja
Alsólakos
Mere - opis
različne velikosti
Obseg
10 strani
Kraj izvora/nastanka
Dolnji Lakoš
Predmet hrani in identifikacijska številka
Pokrajinski arhiv Maribor / Maribori Területi Levéltár Arhivski fond: Podžupan županije Zala SI_PAM/0066, TE 14, spis 34742/1916, SI_PAM/0066/030/00032
Ime datoteke
PAM_029_B_0001
Ločljivost
400 x 400 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2018-09-03
Dokumentalist
Ksenija Rojht, Gordana Šövegeš Lipovšek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content