Pregled dokumentiranih digitalizatov
11. februarja, 2020

Načrt nove ljudske šole v Gerlincih

Državno ljudsko šolo so v Gerlincih odprli 1. septembra 1899. Pred tem so otroci iz Gerlincev obiskovali šolo v Fikšincih, v Pertoči, na Cankovi in v Klöchu (Avstrija). Prva šola ni imela svojega poslopja, ampak je gostovala v privatnih hišah. Novo šolsko zgradbo so začeli načrtovati že leta 1907, uradno pa so jo odprli 1. septembra 1910. Nova šola je bila prav tako enooddelčna, imela je dve učilnici v pritličju, dve učiteljski stanovanji v nadstropju ter klet. V 60. letih 20. st. je šola postala podružnica Osnovne šole Cankova. Leta 1971 so podružnico v Gerlincih zaprli, vse otroke pa prešolali na Osnovno šolo Cankova. Danes je zgradba nekdanje šole v privatni lasti.
3. maja, 2020

Načrti Gyule Végha za prezidavo dvorca

Gyula Végh (Vereb, 25. januar 1870 – Bozsok, 21. julij 1951) umetnostni pisec, zbiratelj umetnin, slikar, direktor Muzeja uporabne umetnosti je dvorec v Bozsoku leta 1906 kupil od Kalmana Sibrika, katerega predniki so več stoletij bili lastniki omenjene graščine. Végh je na poslopju izvedel nekaj manjših sprememb. Tu objavljene skice niso zgolj tehnične risbe, temveč so hkrati tudi odsev samega slikarja. V obdobju, ko je dvorec bil v njegovi lasti, se je le-ta razvil v pravo zbirko umetnin. Med vojaško okupacijo po drugi svetovni vojni – katere žrtev je postal tudi Végh – je bila dragocena zbirka žal skoraj popolnoma uničena.
19. februarja, 2020

Načrti komunalnih zgradb v taborišču

V 1. svetovni vojni so sodelovale neverjetno množične vojske in tudi izgube so bile na obeh straneh izjemno velike. Ženevska konvencija (1864) je vse sodelujoče zavezovala k humanemu ravnanju z vojnimi ujetniki, zato so bila poslopja, namenjena zdravstveni oskrbi, zelo skrbno načrtovana. Centralni inženirski oddelek vojske je pripravil tipske načrte, da so lahko gradbeniki čim prej začeli z delom. Naselje barak v bližini naselja Ostffyasszonyfa (pravzaprav Nagysimonyi), ki je lahko sprejelo 40-50 000 ujetnikov, je do danes popolnoma izginilo, območje pa prekriva gozd.
1. aprila, 2020

Načrti širitve vrtca v Puconcih

Podpiranje ustanov na področjih, ki so jih leta 1941 ponovno priključili Madžarski, je za madžarsko oblast pomenila pomembno nalogo. Vrtec v Puconcih so preuredili v vrtec s podaljšanim bivanjem. Zidarska dela je opravil murskosoboški mojster Štefan Sraka, za izdelavo pohištva pa so sprejeli ponudbo mizarja Štefana Železna. Na podlagi načrtov si lahko predstavljamo opremljenost vrtca.
24. februarja, 2020

Načrti stolpnih čelad cerkve v naselju Répceszentgyörgy

Cerkev v vasi Répceszentgyörgy je leta 1734 dal obnoviti János Horváth Szentgyörgyi. V družinskem arhivu je o teh gradbenih delih ohranjenih nekaj načrtov. Predstavljen načrt prikazuje predloge za obliko čelade zvonika, ki so tipično baročni. Cerkev so od takrat večkrat prenovili, današnja čelada zvonika pa je popolnoma drugačne oblike.
3. maja, 2020

Naselitvena listina naselja Egervölgy

Egervölgy, najmlajša vas Železne županije je nastala z načrtno naselitvijo. Po turških obleganjih so na gozdnato območje gričevja Hegyhát povabili predvsem koloniste iz Nemčije, da bi s svojim strokovnim znanjem sodelovali pri napornem obdelovanju zemlje. Približno polovica naseljencev so bili Nemci, zato je dokument pripravljen v nemškem jeziku.
21. maja, 2020

Občinski podatki državnega popisa prebivalstva iz leta 1828. Alsó Csatár

Popis prebivalstva iz leta 1828, po današnjih pojmovanjih, ustreza obrazcu za davčno napoved. V posamezne rubrike se je vpisovalo ime glave družine, zavezane za plačevanje davka. Popis navaja število kmetij, velikost obdelovalne površine, vrste poljščin, različne načine in stroške pridelave po regijah.
21. maja, 2020

Občinski podatki državnega popisa prebivalstva iz leta 1828. Apáthi

Popis prebivalstva iz leta 1828, po današnjih pojmovanjih, ustreza obrazcu za davčno napoved. V posamezne rubrike se je vpisovalo ime glave družine, zavezane za plačevanje davka. Popis navaja število kmetij, velikost obdelovalne površine, vrste poljščin, različne načine in stroške pridelave po regijah.
6. maja, 2020

Občinski podatki državnega popisa prebivalstva iz leta 1828. Bajánháza

Popis prebivalstva iz leta 1828, po današnjih pojmovanjih, ustreza obrazcu za davčno napoved. V posamezne rubrike se je vpisovalo ime glave družine, zavezane za plačevanje davka. Popis navaja število kmetij, velikost obdelovalne površine, vrste poljščin, različne načine in stroške pridelave po regijah.
21. maja, 2020

Občinski podatki državnega popisa prebivalstva iz leta 1828. Bakovci

Popis prebivalstva iz leta 1828, po današnjih pojmovanjih, ustreza obrazcu za davčno napoved. V posamezne rubrike se je vpisovalo ime glave družine, zavezane za plačevanje davka. Popis navaja število kmetij, velikost obdelovalne površine, vrste poljščin, različne načine in stroške pridelave po regijah.
21. maja, 2020

Občinski podatki državnega popisa prebivalstva iz leta 1828. Baltavár

Popis prebivalstva iz leta 1828, po današnjih pojmovanjih, ustreza obrazcu za davčno napoved. V posamezne rubrike se je vpisovalo ime glave družine, zavezane za plačevanje davka. Popis navaja število kmetij, velikost obdelovalne površine, vrste poljščin, različne načine in stroške pridelave po regijah.
3. maja, 2020

Občinski podatki državnega popisa prebivalstva iz leta 1828. Belső-Rákos

Popis prebivalstva iz leta 1828, po današnjih pojmovanjih, ustreza obrazcu za davčno napoved. V posamezne rubrike se je vpisovalo ime glave družine, zavezane za plačevanje davka. Popis navaja število kmetij, velikost obdelovalne površine, vrste poljščin, različne načine in stroške pridelave po regijah.
30. marca, 2020

Občinski podatki državnega popisa prebivalstva iz leta 1828. Berkovci in Janusocz

Popis prebivalstva iz leta 1828, po današnjih pojmovanjih, ustreza obrazcu za davčno napoved. V posamezne rubrike se je vpisovalo ime glave družine, zavezane za plačevanje davka. Popis navaja število kmetij, velikost obdelovalne površine, vrste poljščin, različne načine in stroške pridelave po regijah.
5. maja, 2020

Občinski podatki državnega popisa prebivalstva iz leta 1828. Bodonci

Popis prebivalstva iz leta 1828, po današnjih pojmovanjih, ustreza obrazcu za davčno napoved. V posamezne rubrike se je vpisovalo ime glave družine, zavezane za plačevanje davka. Popis navaja število kmetij, velikost obdelovalne površine, vrste poljščin, različne načine in stroške pridelave po regijah.
21. maja, 2020

Občinski podatki državnega popisa prebivalstva iz leta 1828. Bögöte

Popis prebivalstva iz leta 1828, po današnjih pojmovanjih, ustreza obrazcu za davčno napoved. V posamezne rubrike se je vpisovalo ime glave družine, zavezane za plačevanje davka. Popis navaja število kmetij, velikost obdelovalne površine, vrste poljščin, različne načine in stroške pridelave po regijah.
30. marca, 2020

Občinski podatki državnega popisa prebivalstva iz leta 1828. Boreča

Popis prebivalstva iz leta 1828, po današnjih pojmovanjih, ustreza obrazcu za davčno napoved. V posamezne rubrike se je vpisovalo ime glave družine, zavezane za plačevanje davka. Popis navaja število kmetij, velikost obdelovalne površine, vrste poljščin, različne načine in stroške pridelave po regijah.
21. maja, 2020

Občinski podatki državnega popisa prebivalstva iz leta 1828. Börgölin

Popis prebivalstva iz leta 1828, po današnjih pojmovanjih, ustreza obrazcu za davčno napoved. V posamezne rubrike se je vpisovalo ime glave družine, zavezane za plačevanje davka. Popis navaja število kmetij, velikost obdelovalne površine, vrste poljščin, različne načine in stroške pridelave po regijah.
21. maja, 2020

Občinski podatki državnega popisa prebivalstva iz leta 1828. Bozsok

Popis prebivalstva iz leta 1828, po današnjih pojmovanjih, ustreza obrazcu za davčno napoved. V posamezne rubrike se je vpisovalo ime glave družine, zavezane za plačevanje davka. Popis navaja število kmetij, velikost obdelovalne površine, vrste poljščin, različne načine in stroške pridelave po regijah.
21. maja, 2020

Občinski podatki državnega popisa prebivalstva iz leta 1828. Bucsu

Popis prebivalstva iz leta 1828, po današnjih pojmovanjih, ustreza obrazcu za davčno napoved. V posamezne rubrike se je vpisovalo ime glave družine, zavezane za plačevanje davka. Popis navaja število kmetij, velikost obdelovalne površine, vrste poljščin, različne načine in stroške pridelave po regijah.