Arhivsko gradivo


Osnovna šola Pečarovci

fotografija

neznan avtor

pred 2. svetovno vojno

foto papir

Katoliško šolo so v Pečarovcih zgradili leta 1816. Evangeličanski otroci so obiskovali šolo v Puconcih. Učni jezik je bil do leta 1879 prekmurščina, nato madžarščina, razen pri verouku. Leta 1922 so tudi evangeličani ustanovili svojo šolo, ki je bila ukinjena leta 1926, učenci pa so bili prešolani na katoliško šolo. Januarja 1931 je bila ukinjena tudi katoliška šola in spremenjena v državno narodno šolo. Šola je delovala do konca šol. leta 1973/74. Za naslednje šolsko leto se je v šolo vpisal le en učenec, zato so jo zaprli, učence pa prešolali na OŠ Moščanci. Na fotografiji je razred z učiteljem Gezo Kardošem. Zraven je tudi portret Geze in Šarlote Kardoš, ki sta bila učitelja v šoli.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Pečarovci
Drugo poimenovanje kraja
Szentsebestyén
Obseg
1 kos
Kraj izvora/nastanka
Pečarovci
Predmet hrani in identifikacijska številka
Zasebno arhivsko gradivo
Literatura
Kokolj, M. in Horvat, B., 1977. Prekmursko šolstvo. Murska Sobota: Pomurska založba Murska Sobota.
Ime datoteke
PAM_093_B_0008
Ločljivost
400 x 400 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2019-07-01
Dokumentalist
Ksenija Rojht, Gordana Šövegeš Lipovšek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content