Arhivsko gradivo


Odločba Ljudskega odbora mestne občine Murska Sobota o rušenju sinagoge Murski Soboti

dokument

Ljudski odbor mestne občine, tajništvo za gospodarstvo Murska Sobota

20. 4. 1954

papir

Sinagogo v Murski Soboti so začeli graditi leta 1907 po načrtih madžarskega arhitekta Lipóta Baumhorna. Posvečena je bila 31. avgusta 1908. Po podatkih iz knjige Splošni pregled Dravske banovine iz leta 1939 je leta 1931 živelo v okraju Murska Sobota 269 Judov. Po holokavstu se jih je v Prekmurje vrnila le peščica. Takratne oblasti kljub različnim poskusom niso uspele najti rešitve za sinagogo; le-ta je po njihovem mnenju bila za majhno skupnost prevelika. Ljudski odbor mestne občine Murska Sobota je na svoji seji dne 25. marca 1954 sprejel sklep, da se »izraelska sinagoga poruši vsled postavitve stanovanjskega bloka na tem stavbišču«. Sobočani temu bloku še danes pravijo židovski blok.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Murska Sobota
Drugo poimenovanje kraja
Muraszombat, Sobota
Obseg
13 strani
Kraj izvora/nastanka
Murska Sobota
Predmet hrani in identifikacijska številka
Pokrajinski arhiv Maribor/ Maribori Területi Levéltár SI_PAM/0247 Mestni ljudski odbor Murska Sobota, TE 21, spis 189/54 SI_PAM/0247/009/00049
Ime datoteke
PAM_075_B_0001
Ločljivost
200 x 200 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2018-06-04
Dokumentalist
Ksenija Rojht

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content