Arhivsko gradivo


Občinski podatki državnega popisa prebivalstva iz leta 1828. Bucsu

dokument

Uprava Železne županije

1828

Papir

Popis prebivalstva iz leta 1828, po današnjih pojmovanjih, ustreza obrazcu za davčno napoved. V posamezne rubrike se je vpisovalo ime glave družine, zavezane za plačevanje davka. Popis navaja število kmetij, velikost obdelovalne površine, vrste poljščin, različne načine in stroške pridelave po regijah.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Bucsu
Mere - opis
A füzet szélességének mérete kinyitott állapotban.
Obseg
16 pagina
Kraj izvora/nastanka
Szombathely
Strokovni opis
Az 1828-as összeírás mai fogalmak szerint adóbevallási ívnek felel meg. Az egyes felvételi egységek az adófizetésre kötelezett családok fejei. A parasztgazdaságok számát, a megművelt terület nagyságát, a termények fajtáit, a termelés vidékenként különböző módját és költségeit találhatjuk meg az összeírásban. Továbbá az egyes vidékek mezőgazdasági és szőlőművelési terméseredményeit, az átlagos terméshozamokat, a mezőgazdasági és szőlőművelési bérviszonyokat és munkabéreket, továbbá a parasztbirtokok állatállományát, a parasztgazdaságok árutermelésbe való bekapcsolódásának a mértéke stb. is. Az ipari üzemek és a bányák száma, a bennük alkalmazott dolgozók rétegeződése is kimutat¬ható az összeírás adataiból. (vö. Bottló i. m.)
Predmet hrani in identifikacijska številka
Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára IV.11.a. Vas megye adószedőjének iratai. Országos összeírások 1828. Nr. 39.
Literatura
Sziklay János -- Borovszky Samu (szerk.): Magyarország vármegyéi és városai, VI. (Vas Vármegye) Budapest 1898.
Bottló Béla: Az 1828. évi összeírás. in: Kovacsics József: A történeti statisztika forrásai. Budapest 1957. p.242-272.
Tömböly János: Vas vármegye jobbágygazdálkodása az 1828. évi összeírás alapján. Pécs 1939. (48 lapra terjedő értekezés.)
Ime datoteke
VaML_0014_B_0001. - VaML_0014_B_0010
Ločljivost
Oldalak: 300 dpi. Pecsét: 600 dpi.
Omejitve rabe
Korlátozás nélkül
Datum dokumentacije
2018-06-14
Dokumentalist
Kóta Péter

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content