Arhivsko gradivo


Načrt nove ljudske šole v Gerlincih

načrt

Gyula Svab

1907–1913

papir

Državno ljudsko šolo so v Gerlincih odprli 1. septembra 1899. Pred tem so otroci iz Gerlincev obiskovali šolo v Fikšincih, v Pertoči, na Cankovi in v Klöchu (Avstrija). Prva šola ni imela svojega poslopja, ampak je gostovala v privatnih hišah. Novo šolsko zgradbo so začeli načrtovati že leta 1907, uradno pa so jo odprli 1. septembra 1910. Nova šola je bila prav tako enooddelčna, imela je dve učilnici v pritličju, dve učiteljski stanovanji v nadstropju ter klet. V 60. letih 20. st. je šola postala podružnica Osnovne šole Cankova. Leta 1971 so podružnico v Gerlincih zaprli, vse otroke pa prešolali na Osnovno šolo Cankova. Danes je zgradba nekdanje šole v privatni lasti.

Informacije o digitalizatu


Krajevno geslo
Gerlinci
Drugo poimenovanje kraja
Görhegy, Görlinci, Jörgelsdorf
Obseg
3 cm
Kraj izvora/nastanka
Gerlinci
Predmet hrani in identifikacijska številka
Pokrajinski arhiv Maribor SI_PAM /0063 Madžarski kraljevi gradbeni urad Sombotel, TE 2, spis 2/12, SI_PAM/0063/00022
Literatura
Kokolj, M. in Horvat, B., 1977. Prekmursko šolstvo. Murska Sobota: Pomurska založba Murska Sobota.
Ime datoteke
PAM_041_B_0002
Ločljivost
400 x 400 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2018-10-17
Dokumentalist
Gordana Šövegeš Lipovšek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content