Pregled dokumentiranih digitalizatov
21. februarja, 2020

Cerkev svete Ane v Nicku

Cerkev je leta 1776 postavil Lázár Niczky. Streha je bila skodlasta, tla so bila kamnita. Posvečena je bila v čast svetega Nikolaja. Oba stranska oltarja sta bila postavljena v čast sveti Ani in sveti Rozaliji. Ena izmed grobnic pripada družini Niczky, druga pa rodbini Kisfaludy. Poleg svetega Nikolaja navaja zapisnik o obisku cerkve iz leta…
18. avgusta, 2020

Dvorec Balogh-Sarlay v Csempeszkopácsu

Manjši dvorec v pozno renesančnem slogu, ki ga je v drugi polovici 16. stoletja zgradil Bertalan Balogh Csempeszházi. V 18. stoletju je lastnik dvorca postal kruški general Ádám Balog Béri, ki ga je preuredil v baročnem slogu. Od leta 1976 daje dom Muzeju lokalne in industrijske zgodovine ter etnografski zbirki, ki so ga leta 2007…
18. avgusta, 2020

Dvorec Békássy-Bezerédj v naselju Zsennye

Zgrajen je bil iz srednjeveške kurije. Stavbo so v 16. in 18. stoletju prezidali in večkrat razširili, nazadnje v romantičnem slogu leta 1867. Danes je namenjen umetniškemu ustvarjanju in likovnim kolonijam. Obdaja ga obsežen park, urejen v 19. stoletju, ki danes spada med zaščitena območja. V parku je pokopan nadarjen pesnik Ferenc Békássy, ki je…
18. avgusta, 2020

Dvorec Horváth v Szentgyörgyu

Baročni grajski kompleks Szentgyörgyi-Horváth je bil zgrajen okoli leta 1780, verjetno ga je načrtoval Menyhért Hefele. Glavna zgradba je prostostoječa, enonadstropna, s pravokotnim tlorisom. Srednje tri osi ulične in vrtne fasade tvorijo lizene, oblikujejo risalit s timpanonom. Na straneh po dolžini je balkon s stebri in kamnitimi figurami. Stopnišče ima kamnito ograjo, hodniki so obokani,…
11. marca, 2020

Dvorec Kálmána Szélla v Rátótu

Leta 1890 je Kálmán Széll, 12. premier Kraljevine Ogrske, obnovil grad iz enonadstropne graščine v 18-sobno stavbo po načrtih Alajosa Hauszmanna. Po drugi svetovni vojni so njeno opremo in knjižnico raznosili. V stavbi je delovala strojnica, nato kulturni dom in šola. Od leta 2011 deluje kot hotel.
11. februarja, 2020

Dvorec Rakičan

V pisnih virih se kraj prvič omenja 1322 kot Rekythe. Ob cesti oz. naselju je že v srednjem veku stala utrjena postojanka, o čemer priča zapis iz leta 1431. Grad so kot pomembno obrambno točko nenehno utrjevali. V času Batthyányjev, še zlasti v prvi polovici 17. stoletja, so grad dodatno utrdili. Ob koncu 17. in…
24. marca, 2020

Dvorec Schilson (nekoč Sigray) iz Vassurányja

Stavbo je zgradil Mihály Schilson in je bila v lasti tudi grofov Zichy, Festetics in Károlyi. Zgrajena je bila leta 1723. Vhod samostojne enonadstropne baročne stavbe je v obliki črke U s sestavljenim porticusom z mansardno streho, ki podpira balkon z železno ograjo v prvem nadstropju. Sala terrena in kapela sta v pritličju, v nadstropju…
21. februarja, 2020

Dvorec Sibrik v Bozsoku

Zgrajen je bil na ostankih rimskih ostalin. Gre za poznorenesančno-baročni dvorec iz 16-17. stoletja. Današnjo obliko je dobil leta 1815. Obokan portal ima posebno arhitekturno vrednost. Dvorane v pritličju imajo obokan strop. Na hodniku je razstava o življenju zadnjega lastnika dr. Gyule Verebija Végha, nekdanjega direktorja Muzeja uporabne umetnosti. Preko družinskih fotografij in risb Gyule…
21. februarja, 2020

Dvorec Sigray in grajski park v Iváncu

Grad je bil zgrajen v baročnem slogu v 18. stoletju. Okoli leta 1870 so ga prenovili v eklektičnem, ok. leta 1920 pa v secesijskem slogu. Od leta 1951 je dom za starejše občane. Zunanjščina vzbuja spomin na stare čase, notranjščina pa je bila popolnoma prenovljena. Ohranilo se je samo nekaj starih vrat, prostori knjižnice in…
2. marca, 2020

Dvorec Weöres v Nemescsóju

Leta 1638 je Mihály Weöres iz Budakeszija prejel od Ferdinanda III. plemiški naziv. Leta 1720 je Karel III. podaril posest v Nemescsóju kapetanu uporniških krucev Mihályu Weöresu III. Datuma gradnje enonadstropnega baročnega dvorca s tlorisom v obliki črke L na posestvu Weöres ne poznamo. Novo podobo je dobil v drugi polovici 19. stoletja, ko je…
21. februarja, 2020

Etnografska hiša v Rábagyarmatu

Stanovanjska hiša s črno kuhinjo, zgrajena je bila leta 1850. Od leta 1970 deluje kot etnografska hiša. Leta 1983 so znova prizidali shrambo in hlev, skedenj manjka. Prostori so bili nameščeni pod eno streho v vzdolžni smeri po parceli. Stene so narejene iz borovih tramov, streha je prekrita z rženo slamo. Na fasadi je rezbana…
11. februarja, 2020

Evangeličanska cerkev Hodoš

Evangeličanska cerkvena občina Hodoš je bila kot tretja po vrsti po Tolerančnem patentu (1781) ustanovljena 1. novembra 1783 in v istem letu je bila zgrajena tudi prva cerkev. Ker pa je začela čez čas propadati, so začeli z gradnjo druge, ki je bila dokončana leta 1823. Sedanja cerkev iz opeke, ki je tretja po vrsti,…
30. aprila, 2020

Evangeličanska cerkev Križevci

Enoladijska cerkev z majhnim poligonalno zaključenim prezbiterijem in zahodnim zvonikom s čebulasto streho. Ena izmed prvih treh Evangeličanskih cerkvenih občin v Sloveniji, nastalih leta 1783, po tolerančnem patentu Jožefa II. 1781. Prva božja služba je bila opravljena v cerkvi 30. oktobra 1785.
11. februarja, 2020

Evangeličanska cerkev Murska Sobota

Evangeličanska cerkvena občina Murska Sobota spada med mlajše cerkvene občine. Prvotno je bila filiala cerkvene občine Puconci, samostojna cerkvena občina pa je postala leta 1900. Cerkev, ki je od leta 2010 poimenovana po Martinu Luthru, je bila v neogotskem stilu zgrajena leta 1910 po načrtih Ernöja Gerelyja, arhitekta iz Budimpešte. V rozeti nad oltarjem je…
11. februarja, 2020

Evangeličanska cerkev Puconci

Evangeličanska cerkvena občina Puconci je bila ustanovljena 4. avgusta 1783 kot prva po uveljavitvi Tolerančnega patenta Jožefa II. iz leta 1781. Prva cerkev, ki je bila precej manjša in tudi skromnejša od sedanje, je bila zgrajena in posvečena 8. decembra 1784 na zemljišču, ki ga je v ta namen podaril grof Maximilian Battyányi. Poimenovana je…
18. avgusta, 2020

Evangeličanska cerkev v Nemeskolti

Do sredine 18. stoletja so evangeličanske vasi ob Soroku pripadale artikularni cerkvi v Nemescsóju. Zbor v Nemeskolti se je osamosvojil v drugi polovici 18. stoletja. Prvi samostojni vpis v matično knjigo je z dne 9. novembra 1783. Cerkev je bila dokončana čez nekaj let, okrog leta 1786. Cerkev je bila prvotno zgrajena kot cerkvena kašča…