Nepremična dediščina


Evangeličanska cerkev Križevci

sakralna stavbna dediščina

Križevci 134, 9206 Križevci

1785

Enoladijska cerkev z majhnim poligonalno zaključenim prezbiterijem in zahodnim zvonikom s čebulasto streho.
Ena izmed prvih treh Evangeličanskih cerkvenih občin v Sloveniji, nastalih leta 1783, po tolerančnem patentu Jožefa II. 1781. Prva božja služba je bila opravljena v cerkvi 30. oktobra 1785.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Križevci
Drugo poimenovanje kraja
Tótkeresztúr
Glavni gradbeni material
opeka
Identifikacijska številka
4151
Lokacija
Križevci 134, 9206 Križevci
Osebe ali organizacije povezane z enoto
Evangeličanska cerkvena občina Križevci
Varstveni status enote
Spomenik lokalnega pomena
Pristojnost
Zavod za varstvo kulturne dediščine – enota Maribor
Strokovni opis
O samostojni cerkveni občini Križevci pa lahko govorimo šele po izdaji Tolerančnega patenta (leta 1781). Želja, da bi prebivalci Križevcev in okolice imeli lastno cerkveno občino, je bila leta 1783 zapisana v prošnji in odposlana v Bratislavo. Tamkajšnji kraljevski urad je prošnjo odobril in 5. oktobra 1783 je bila cerkvena občina uradno ustanovljena. Po slovesni razglasitvi in županijski določitvi pa so se lahko pričele izvajati tudi božje službe. To se je zgodilo 19. oktobra 1783 v hiši Nikolaja Gergarja in tam so se opravljale vse do 14. novembra 1784. Zatem so se začele izvajati v šotoru, ki je bil postavljen ob zahodni steni zidajoče cerkve. Cerkev je bila zgrajena, posvečena in predana svojemu namenu 30. oktobra 1785, ko je bila v njej opravljena tudi prva božja služba.
Konec 18. stoletja se omenja tudi že evangeličanska šola, leta 1812 je bil zgrajen zvonik, v drugi polovici 19. stoletja pa je bila zgrajena dvorazredna šola, stanovanje za učitelja-kantorja, novo župnišče in gmajnska najemniška hiša. Prvič je bila cerkev obnovljena leta 1885, ko je bila podaljšana za štiri metre, potem leta 1983 in nazadnje leta 2015.
Literatura
Sedar Klaudija, Andrejek Tadeja, Po poti reformacije, Velenje, 2019.
Ime datoteke
PMMS_075_C_0006
Ločljivost
300 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2020-04-30
Dokumentalist
Tadeja Andrejek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content