Nepremična dediščina


Dvorec Rakičan

profana stavbna dediščina

Lendavska ulica 28, Rakičan

15. stoletje

V pisnih virih se kraj prvič omenja 1322 kot Rekythe. Ob cesti oz. naselju je že v srednjem veku stala utrjena postojanka, o čemer priča zapis iz leta 1431.
Grad so kot pomembno obrambno točko nenehno utrjevali. V času Batthyányjev, še zlasti v prvi polovici 17. stoletja, so grad dodatno utrdili. Ob koncu 17. in v začetku 18. stoletja je rakičanski grad pričel dobivati baročno podobo. Med obema vojnama pa je bil dvorec v lasti nemške grofovske družine Wallsee.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Rakičan
Drugo poimenovanje kraja
Battyánfalva
Glavni gradbeni material
opeka
Identifikacijska številka
6791
Lokacija
Lendavska ulica 28, Rakičan
Osebe ali organizacije povezane z enoto
RIS Dvorec Rakičan
Varstveni status enote
Spomenik lokalnega pomena
Pristojnost
Zavod za varstvo kulturne dediščine – enota Maribor
Strokovni opis
V pisnih virih se kraj prvič omenja 1322 kot Rekythe. Ob cesti oz. naselju je že v srednjem veku stala utrjena postojanka, o čemer priča zapis iz leta 1431 castellanis et jabagionibus ad quasdam duas possessiones vtrasque rekethye vocatas.
Grad so kot pomembno obrambno točko nenehno utrjevali. V času Batthyányjev, še zlasti v prvi polovici 17. stoletja, so grad dodatno utrdili. Značaj rakičanskega gradu je bil vse do konca turške nevarnosti, ob izteku 17. stoletja, predvsem namenjen obrambi pred Turki. Ob koncu 17. in v začetku 18. stoletja je rakičanski grad dobival baročno podobo. Temeljite prezidave so gradu dale videz podeželskega baročnega dvorca, ki je veljal kot upravni in gospodarski sedež zemljiške posesti. Med obema vojnama pa je bil dvorec v lasti nemške grofovske družine Wallsee.
Ime datoteke
PMMS_103_C_0008
Ločljivost
300 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2019-04-25
Dokumentalist
Tadeja Andrejek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content