Pregled dokumentiranih digitalizatov
18. avgusta, 2020

Evangeličanska cerkev vasi Lócs

Evangeličanska cerkev vasi Lócs je bila zgrajena leta 1937 in renovirana leta 1999.
18. avgusta, 2020

Evangeličanska cerkev vasi Nemescsó

Na osnovi sklepa sopronskega parlamenta iz leta 1681 so protestantje versko življenje lahko izvajali v dveh krajih po županiji, tu so lahko zgradili cerkev, šolo. V Železni županiji sta artikularna kraja bila Nemescsó in Nemesdömölk. Ob obmejni madžarski skupnosti so k Nemescsó spadala tudi nemška in slovenska naselja. Vas je imela dva oratorija, namesto teh…
18. avgusta, 2020

Evangeličanska molilnica vasi Nemesládony

Evangeličanska molilnica je bila prvotno zgrajena kot šola, pred pročelje so postavili tudi zvonik.
18. avgusta, 2020

Gomilno grobišče Gomila

Na lokaciji z ledinskim imenom Gomila se nahaja štirinajst gomil, večina jih meri od 12 do 25 m v premeru in od 1,5 do 3 metre v višino. Največja ima premer 30 metrov, visoka pa je 5 metrov. Sondiranja soboškega muzeja gomile številka 6 so potrdila, da gre za rimskodobne gomile. V njej sta bila…
30. aprila, 2020

Grad v Murski Soboti

Gradovi so bili upravna, gospodarska in politična središča fevdalnega ozemlja. Soboška graščina predstavlja gosposko prebivališče, zasnovano v drugi polovici 16. stoletja kot renesančni dvorec, ki so mu v 18. stoletju prizidali baročne dodatke.
18. avgusta, 2020

Grad v Őrimagyarósdu

Pozno-srednjeveški dvorec stoji v zahodnem delu vasi, za hišami ulice Petőfi. Na vzhodni strani poteka globoka potočna dolina. Gre za ostanke srednjeveškega dvorca družine Darabos iz Nádasda, v turških časih je dvorec bil utrjen v obrambne namene. Območje dvorca ni raziskano, vendar pa je na voljo veliko gradiva o njegovi preteklosti. V 17. stoletju je…
21. februarja, 2020

Gradišče iz Nagysimonyja

V 70. letih prejšnjega st. je Mária Károlyi opravljala izkopavanja v keltskem utrjenem naselju na vzpetini. V literaturi se omenja kot okop iz kraja Ostffyasszonyfa. Najdišče se nahaja na poplavnem območju reke Rábe, na bregovih potoka Lánka, na vrhu gomile, ki je danes pokrita z gozdom. Najdišče je na približno 25 hektarjih varovalo več obrambnih…
21. februarja, 2020

Grobna gomila iz Vaskeresztesa

Prvo gomilo, visoko 6,5 metra s premerom 34 m, so odkrili leta 1978 pod vodstvom Márie Fekete. Znotraj gomile je bila grobnica, orientirana v smeri sever–jug, v velikosti 6,7 x 7 m, narejena iz suho položenega kamna. Na južni strani je bil vhod, ki je bil označen z dvema paroma stebrov. Nekoč so stali stebri…
11. marca, 2020

Hidroelektrarna na Dolnjem Seniku

Leta 1686 je bil mlin v lasti graščine Batthyány, nato grofa Lászlója Szapáryja. Leta 1911 je Mihály Guttmann kupil mlin in žago. Mlin je dal v najem podjetniku Schwarczu, prevzel pa ga je njegov sin Imre. Leta 1949 so družino razglasili za kulake in so jih prisilno izselili. Leta 1960 sta bila mlin in žaga…
11. marca, 2020

Hiša s črno kuhinjo z Gornjega Senika, ki stoji v muzeju na prostem – skanzen

Leta 1978 je János Bárdosi (1933–1983) porušil hišo s črno kuhinjo na Janezovem bregu na Gornjem Seniku. Med rastavljanjem je ugotovil, da je prvotna stanovanjska stavba obsegala tri dele: dimnico, vežo in shrambo. Hiša je imela pet oken, ki so se zapirala z drsnimi deskami, eno odprtino za odzračevanje in en odvod dima. Leta 2002…
18. avgusta, 2020

Judovsko pokopališče vasi Nagysimonyi

V 18. stoletju je bila vas Nagysimonyi ena središč judovske skupnosti območja Kemenes. Versko skupnost je ustanovilo osemnajst družin, priseljenih iz Nemčije. V 19. stoletju so zgradili sinagogo, ki so jo obnovili po požaru leta 1892. Stavba, ki ni bila več v uporabi, je bila porušena leta 1953. Pokopališče od naselja ločuje železniška proga Sombotel…
18. avgusta, 2020

Kalvarija v naselju Kenyeri

Kalvarijo je v zahvalo dala zgraditi Borbála Barkóczy, soproga grofa Józsefa Czirákyja v upanju na plemiški naslov, saj ob poroki z grofom Czirákyjem ni bila plemkinja. To se je zgodilo 1731, ko jo dobila naziv dvorske dame zvezdnega reda. Do 20. stoletja so na kalvariji, obdani z zidom, postavili ne samo iz peščenjaka izdelane kipe…
11. februarja, 2020

Kamniti križ

Vaški križ pred stanovanjsko hišo na Dolnji Bistrici (zraven hišne številke 38) z napisom: »Hvalen bojdi Jezuš Kristuš. Spomin moke smrti gospodna Jezuša Kristuša je dala gori postaviti sv. Kriš Ifko Orša 1887.« [Hvaljen bodi Jezus Kristus. V spomin na Jezusove muke je križ postavila Urša Ifko leta 1887.] Križ je leta 1989 obnovila družina…
10. februarja, 2020

Kapela sv. Martina oz. Venceslava

Na vzpetini južno od vasi Domanjševci stoji enoladijska opečna romanska cerkvica iz prve polovice 13. stoletja. Cerkev v Domanjševcih ima tri posebnosti; prva je zidani zvonik, ki je v opečni gradnji sočasen s cerkvijo, druga posebnost domanjševske cerkve je bogat romanski portal v južni steni, tretja pa je le še delno ohranjena in gre za…
18. avgusta, 2020

Katoliška cerkev svete Margarete v Pornóapátiju

Zgrajena je v čast svete Margarete, enoladijska, poznobaročna cerkev iz leta 1795. V poznem 19. stoletju je bila obnovljena v eklektičnem slogu. Notranjščino je naslikal Rezső Székely. Stolp cerkve se dviga od vhodne fasade, zatrepa. Cerkev je obokana. Glavni oltar je v zgodnjebaročnem slogu delo Johannesa Metterja. Slike glavnega oltarja je naslikal István Dorfmeister. Leta…
21. februarja, 2020

Katoliška cerkev v Őriszentpéteru

Cerkev je bila zgrajena v 13. stoletju in je najstarejša zgradba v mestu. Služila je kot trdnjava v srednjem veku, v 16. stoletju je bila obdana z jarkom, ki obstaja še danes. Nekaj časa je pripadala reformatorski (kalvinski) cerkvi, od leta 1730 pa je katoliška. Notranje stene so okrašene s svetopisemskimi citati. Sliko svetega Petra…