Pregled dokumentiranih digitalizatov
11. marca, 2020

Hidroelektrarna na Dolnjem Seniku

Leta 1686 je bil mlin v lasti graščine Batthyány, nato grofa Lászlója Szapáryja. Leta 1911 je Mihály Guttmann kupil mlin in žago. Mlin je dal v najem podjetniku Schwarczu, prevzel pa ga je njegov sin Imre. Leta 1949 so družino razglasili za kulake in so jih prisilno izselili. Leta 1960 sta bila mlin in žaga…
11. marca, 2020

Hiša s črno kuhinjo z Gornjega Senika, ki stoji v muzeju na prostem – skanzen

Leta 1978 je János Bárdosi (1933–1983) porušil hišo s črno kuhinjo na Janezovem bregu na Gornjem Seniku. Med rastavljanjem je ugotovil, da je prvotna stanovanjska stavba obsegala tri dele: dimnico, vežo in shrambo. Hiša je imela pet oken, ki so se zapirala z drsnimi deskami, eno odprtino za odzračevanje in en odvod dima. Leta 2002…
18. avgusta, 2020

Judovsko pokopališče vasi Nagysimonyi

V 18. stoletju je bila vas Nagysimonyi ena središč judovske skupnosti območja Kemenes. Versko skupnost je ustanovilo osemnajst družin, priseljenih iz Nemčije. V 19. stoletju so zgradili sinagogo, ki so jo obnovili po požaru leta 1892. Stavba, ki ni bila več v uporabi, je bila porušena leta 1953. Pokopališče od naselja ločuje železniška proga Sombotel…
18. avgusta, 2020

Kalvarija v naselju Kenyeri

Kalvarijo je v zahvalo dala zgraditi Borbála Barkóczy, soproga grofa Józsefa Czirákyja v upanju na plemiški naslov, saj ob poroki z grofom Czirákyjem ni bila plemkinja. To se je zgodilo 1731, ko jo dobila naziv dvorske dame zvezdnega reda. Do 20. stoletja so na kalvariji, obdani z zidom, postavili ne samo iz peščenjaka izdelane kipe…
11. februarja, 2020

Kamniti križ

Vaški križ pred stanovanjsko hišo na Dolnji Bistrici (zraven hišne številke 38) z napisom: »Hvalen bojdi Jezuš Kristuš. Spomin moke smrti gospodna Jezuša Kristuša je dala gori postaviti sv. Kriš Ifko Orša 1887.« [Hvaljen bodi Jezus Kristus. V spomin na Jezusove muke je križ postavila Urša Ifko leta 1887.] Križ je leta 1989 obnovila družina…
10. februarja, 2020

Kapela sv. Martina oz. Venceslava

Na vzpetini južno od vasi Domanjševci stoji enoladijska opečna romanska cerkvica iz prve polovice 13. stoletja. Cerkev v Domanjševcih ima tri posebnosti; prva je zidani zvonik, ki je v opečni gradnji sočasen s cerkvijo, druga posebnost domanjševske cerkve je bogat romanski portal v južni steni, tretja pa je le še delno ohranjena in gre za…
18. avgusta, 2020

Katoliška cerkev svete Margarete v Pornóapátiju

Zgrajena je v čast svete Margarete, enoladijska, poznobaročna cerkev iz leta 1795. V poznem 19. stoletju je bila obnovljena v eklektičnem slogu. Notranjščino je naslikal Rezső Székely. Stolp cerkve se dviga od vhodne fasade, zatrepa. Cerkev je obokana. Glavni oltar je v zgodnjebaročnem slogu delo Johannesa Metterja. Slike glavnega oltarja je naslikal István Dorfmeister. Leta…
21. februarja, 2020

Katoliška cerkev v Őriszentpéteru

Cerkev je bila zgrajena v 13. stoletju in je najstarejša zgradba v mestu. Služila je kot trdnjava v srednjem veku, v 16. stoletju je bila obdana z jarkom, ki obstaja še danes. Nekaj časa je pripadala reformatorski (kalvinski) cerkvi, od leta 1730 pa je katoliška. Notranje stene so okrašene s svetopisemskimi citati. Sliko svetega Petra…
18. avgusta, 2020

Katoliška cerkev vasi Nemeskolta

Ruševine srednjeveške cerkve vasi Kolta so leta 1633 odstranili in na istem mestu zgradili novo cerkev, ki se omenja že leta 1644. Verjetno je bila podobnih mer, kot je današnja, le nekaj metrov odmaknjena od kraja, kjer stoji ta. Po dobi reformacije so jo uporabljali tudi evangeličani. V last katoliške cerkve je znova prešla leta…
4. maja, 2020

Kip Žalostne Matere božje s Kristusovo krsto v Egervölgyju

Na vrhu trinivojskega kipa je postavljena pieta. Na drugem nivoju sta pri stebru figure pieta dva klečeča angela in dve ženski figuri – najverjetneje je blažena gospa, ki gre k Jezusovemu grobu. Na spodnjem delu je Kristus v grobnici, nad njegovim telesom lebdijo trije angeli. Na stebru figure pieta je napis: "O žalujoča Mati božja,…
18. avgusta, 2020

Küharjeva spominska hiša na Gornjem Seniku

Spominska hiša je poimenovana po njenem zadnjem stanovalcu, slovenskemu dekanu, župniku, Janošu Küharju. Janoš Kühar (1901-1987) je župnik naselja bil petdeset let (1936-1987). Rojen je bil v Gradišču, srednjo šolo obiskoval v Kőszegu in Sombotelu, kjer je končal tudi semenišče in leta 1924 bil posvečen v duhovnika. Leta 1938 je vodil prezidavo in razširitev gornjeseniške…
21. februarja, 2020

Kužno znamenje iz Vassurányja

Kužno znamenje iz Vassurányja domačini poznajo kot sliko »Vendel-kíptye«. Gre pa za kužno znamenje: pod kipoma Sebastijana in Roka leži Rozalijaa v simbolični jami. Vloga svetnikov zavetnikov pred boleznimi z izginotjem kužnih bolezni postane nepomembna. Današnje generacije jih ne prepoznajo. Podobi Roka in Vendela sta si blizu, zato je nastal iz svetega Roka do konca…
11. februarja, 2020

Lončarska vas

Lončarska vas Filovci je bila formalno ustanovljena leta 2005. Njena zgodovina sega veliko dlje v preteklost, upoštevajoč vse tiste lončarje, ki so lončarili v tem panonskem prostoru in so se njihova imena izgubila, tiste, ki so zapisani od 18. stoletja dalje v pisnih arhivskih virih, in vse tiste, ki še živijo v spominjanju starejših Filovčarjev.…
18. avgusta, 2020

Marijin kip v kraju Nemesládony

Kip Brezmadežne device Marije na cerkvenem vrtu. Podnožje v gotskem slogu, spodnji del kvadratne oblike s prirezanimi vogali in obrobo. V vmesnem polju krogovičje, nad njim okrasni profil ter profiliran rob, na katerega se navezuje gladka vrhnja ploskev, na tem stoji spomenik. Lik Marije stoji na glavi kače, ki se ovija okrog zemeljske krogle. V…
26. februarja, 2020

Muzejska vas Őrség – Szalafő Pityerszer

Muzejsko vas Őrség v kraju Szalafő Pityerszer sestavlja 10 stavb: 1 ograjena hiša, 1 pritlična in enonadstropna kašča (shramba), 2 stanovanjski hiši, 1 skedenj, 1 skedenj s shrambo in hlevom, 1 svinjak in 1 uta za sekanje drv. Najbolj dragoceni poslopji sta nadstropna kašča in ograjena hiša, saj ju lahko na Madžarskem obiskovalci samo tukaj…
11. februarja, 2020

Nagrobnik

Kamnit otroški nagrobnik, narejen iz umetnega kamna (vlita cement in apno, zbrušen in sklesan), in fotografija, ki je redka v pomurskem prostoru. Gre namreč za upodobitev majhnega otroka, ki leži na mrtvaškem odru. Zapis je v prekmurščini z madžarskim črkopisom: Eti pocsiva Leopold Safarics roj. 1920 mr. 1921. Naj pocsiva vmeri. [Tu počiva Leopold Šafarič,…
11. marca, 2020

Obcestni križ na Verici-Ritkarovcih

Na podstavku križa sta prekrižana kovaško kladivo in klešče ter besedilo, zapisano v lokalnem slovenskem narečju. Verjetno je delo lokalnega kovača. Po ustnem izročilu je žena hotela kovača zastrupiti, a je kovač preživel. Bogu v zahvalo je postavil križ. Leta 2017 ga je prenovila slovenska manjšinska samouprava na Verici-Ritkarovcih. Restavrirala ga je Csilla Várkonyi.
18. avgusta, 2020

Podeželska hiša v Nagyrákosu

Kovačnica in sosednja hiša sta bili zgrajeni za kovača, ki ga je najela skupnost. Občina jo je zgradila v bližini reke Zale, da bi bila voda za hlajenje kovanega materiala lahko dostopna. Prvi prebivalec hiše je bil kovaški mojster Antal Károlyi, zadnja pa je bila Jenőné Károlyi, ki je umrla leta 1988. Hiša ima slamnato…
21. februarja, 2020

Pokopališče vojnih ujetnikov v kraju Ostffyasszonyfa

Tukaj je bilo eno največjih taborišč za vojne ujetnike v prvi svetovni vojni v Avstro-Ogrski monarhiji (1915-1918). "Mesto barak", v katerem je živelo 40-50.000 srbskih, italijanskih, ruskih in romunskih vojnih ujetnikov, je do danes izginilo brez sledu in območje pokriva gozd. Na nekdanjem pokopališču so spomeniki za ujetnike. Od okrašenih železnih vrat vodi ravna pot…
21. februarja, 2020

Reformatorska (kalvinska) cerkev v kraju Bajánsenye

Pod vodstvom Györgyja Nemesnépija Zakála so prebivalci Őrséga leta 1803 zgradili oratorij v velikosti 7 x 4 m (leseno hišo, pokrito s slamo, molitveno hišo) in šolo. Leta 1817 so se odločili, da sezidajo cerkev iz opek namesto molitvene hiše, ki je zgorela. Cerkev je bila posvečena 28. oktobra 1821. Ob cerkvi so leta 1844…