Nepremična dediščina


Evangeličanska cerkev Murska Sobota

sakralna stavbna dediščina

Slovenska ulica 17, 9000 Murska Sobota

1910

Evangeličanska cerkvena občina Murska Sobota spada med mlajše cerkvene občine. Prvotno je bila filiala cerkvene občine Puconci, samostojna cerkvena občina pa je postala leta 1900. Cerkev, ki je od leta 2010 poimenovana po Martinu Luthru, je bila v neogotskem stilu zgrajena leta 1910 po načrtih Ernöja Gerelyja, arhitekta iz Budimpešte. V rozeti nad oltarjem je barvno steklo s sliko Martina Luthra. Lesen oltar je izdelan v Ratkersburgu. Oltarna slika je delo Jenőja Borya. Orgle so dvomanualne, pnevmatične, z 21 registri iz leta 1911. Danes velja za največjo cerkveno občino v Republiki Sloveniji.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Murska Sobota
Drugo poimenovanje kraja
Muraszombat, Sobota
Glavni gradbeni material
opeka
Identifikacijska številka
4152
Lokacija
Slovenska ulica 17, 9000 Murska Sobota
Osebe ali organizacije povezane z enoto
Evangeličanska cerkev Murska Sobota
Varstveni status enote
Spomenik lokalnega pomena
Pristojnost
Zavod za varstvo kulturne dediščine – enota Maribor
Spletna stran
https://www.evangelicanska-cerkev.si/
Ime datoteke
PMMS_075_C_0008
Ločljivost
300 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2019-02-06
Dokumentalist
Tadeja Andrejek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content