Pregled dokumentiranih digitalizatov
18. avgusta, 2020

Katoliška cerkev vasi Nemeskolta

Ruševine srednjeveške cerkve vasi Kolta so leta 1633 odstranili in na istem mestu zgradili novo cerkev, ki se omenja že leta 1644. Verjetno je bila podobnih mer, kot je današnja, le nekaj metrov odmaknjena od kraja, kjer stoji ta. Po dobi reformacije so jo uporabljali tudi evangeličani. V last katoliške cerkve je znova prešla leta…
4. maja, 2020

Kip Žalostne Matere božje s Kristusovo krsto v Egervölgyju

Na vrhu trinivojskega kipa je postavljena pieta. Na drugem nivoju sta pri stebru figure pieta dva klečeča angela in dve ženski figuri – najverjetneje je blažena gospa, ki gre k Jezusovemu grobu. Na spodnjem delu je Kristus v grobnici, nad njegovim telesom lebdijo trije angeli. Na stebru figure pieta je napis: "O žalujoča Mati božja,…
18. avgusta, 2020

Küharjeva spominska hiša na Gornjem Seniku

Spominska hiša je poimenovana po njenem zadnjem stanovalcu, slovenskemu dekanu, župniku, Janošu Küharju. Janoš Kühar (1901-1987) je župnik naselja bil petdeset let (1936-1987). Rojen je bil v Gradišču, srednjo šolo obiskoval v Kőszegu in Sombotelu, kjer je končal tudi semenišče in leta 1924 bil posvečen v duhovnika. Leta 1938 je vodil prezidavo in razširitev gornjeseniške…
21. februarja, 2020

Kužno znamenje iz Vassurányja

Kužno znamenje iz Vassurányja domačini poznajo kot sliko »Vendel-kíptye«. Gre pa za kužno znamenje: pod kipoma Sebastijana in Roka leži Rozalijaa v simbolični jami. Vloga svetnikov zavetnikov pred boleznimi z izginotjem kužnih bolezni postane nepomembna. Današnje generacije jih ne prepoznajo. Podobi Roka in Vendela sta si blizu, zato je nastal iz svetega Roka do konca…
11. februarja, 2020

Lončarska vas

Lončarska vas Filovci je bila formalno ustanovljena leta 2005. Njena zgodovina sega veliko dlje v preteklost, upoštevajoč vse tiste lončarje, ki so lončarili v tem panonskem prostoru in so se njihova imena izgubila, tiste, ki so zapisani od 18. stoletja dalje v pisnih arhivskih virih, in vse tiste, ki še živijo v spominjanju starejših Filovčarjev.…
18. avgusta, 2020

Marijin kip v kraju Nemesládony

Kip Brezmadežne device Marije na cerkvenem vrtu. Podnožje v gotskem slogu, spodnji del kvadratne oblike s prirezanimi vogali in obrobo. V vmesnem polju krogovičje, nad njim okrasni profil ter profiliran rob, na katerega se navezuje gladka vrhnja ploskev, na tem stoji spomenik. Lik Marije stoji na glavi kače, ki se ovija okrog zemeljske krogle. V…
26. februarja, 2020

Muzejska vas Őrség – Szalafő Pityerszer

Muzejsko vas Őrség v kraju Szalafő Pityerszer sestavlja 10 stavb: 1 ograjena hiša, 1 pritlična in enonadstropna kašča (shramba), 2 stanovanjski hiši, 1 skedenj, 1 skedenj s shrambo in hlevom, 1 svinjak in 1 uta za sekanje drv. Najbolj dragoceni poslopji sta nadstropna kašča in ograjena hiša, saj ju lahko na Madžarskem obiskovalci samo tukaj…
11. februarja, 2020

Nagrobnik

Kamnit otroški nagrobnik, narejen iz umetnega kamna (vlita cement in apno, zbrušen in sklesan), in fotografija, ki je redka v pomurskem prostoru. Gre namreč za upodobitev majhnega otroka, ki leži na mrtvaškem odru. Zapis je v prekmurščini z madžarskim črkopisom: Eti pocsiva Leopold Safarics roj. 1920 mr. 1921. Naj pocsiva vmeri. [Tu počiva Leopold Šafarič,…
11. marca, 2020

Obcestni križ na Verici-Ritkarovcih

Na podstavku križa sta prekrižana kovaško kladivo in klešče ter besedilo, zapisano v lokalnem slovenskem narečju. Verjetno je delo lokalnega kovača. Po ustnem izročilu je žena hotela kovača zastrupiti, a je kovač preživel. Bogu v zahvalo je postavil križ. Leta 2017 ga je prenovila slovenska manjšinska samouprava na Verici-Ritkarovcih. Restavrirala ga je Csilla Várkonyi.
18. avgusta, 2020

Podeželska hiša v Nagyrákosu

Kovačnica in sosednja hiša sta bili zgrajeni za kovača, ki ga je najela skupnost. Občina jo je zgradila v bližini reke Zale, da bi bila voda za hlajenje kovanega materiala lahko dostopna. Prvi prebivalec hiše je bil kovaški mojster Antal Károlyi, zadnja pa je bila Jenőné Károlyi, ki je umrla leta 1988. Hiša ima slamnato…
21. februarja, 2020

Pokopališče vojnih ujetnikov v kraju Ostffyasszonyfa

Tukaj je bilo eno največjih taborišč za vojne ujetnike v prvi svetovni vojni v Avstro-Ogrski monarhiji (1915-1918). "Mesto barak", v katerem je živelo 40-50.000 srbskih, italijanskih, ruskih in romunskih vojnih ujetnikov, je do danes izginilo brez sledu in območje pokriva gozd. Na nekdanjem pokopališču so spomeniki za ujetnike. Od okrašenih železnih vrat vodi ravna pot…
21. februarja, 2020

Reformatorska (kalvinska) cerkev v kraju Bajánsenye

Pod vodstvom Györgyja Nemesnépija Zakála so prebivalci Őrséga leta 1803 zgradili oratorij v velikosti 7 x 4 m (leseno hišo, pokrito s slamo, molitveno hišo) in šolo. Leta 1817 so se odločili, da sezidajo cerkev iz opek namesto molitvene hiše, ki je zgorela. Cerkev je bila posvečena 28. oktobra 1821. Ob cerkvi so leta 1844…
21. februarja, 2020

Reformatorski (kalvinski) zvonik v Kercaszomorju

Zvonik se nahaja na območju nekdanjega Szomoróca. Zvon je pripet med dva kraka »lesene vilice«, ki sta izklesana iz enega samega hrastovega hloda nad šotorsko streho (»krilom«). Stene stavbe kvadratnega tlorisa so bile narejene iz lesa črnega trna. Štirikapna streha nima samo podporne funkcije, ampak služi tudi kot zaščita za zvonarja. Ta tip zvonika je…
18. avgusta, 2020

Reformatorski (kalvinski) zvonik v Pankaszu

V zvonike so nameščali zvonove, služili so tudi pri zaščiti zvonarjev. kalvinski zvonik v Pankaszu stoji na najvišji točki vzhodnega dela vasi. Zgrajen je bil leta 1755. Letnica izdelave zvonika s štirimi stebri je navedena na vzhodnem delu podpornega stebra na jugovzhodni strani. Zvon so stalili med prvo svetovno vojno. Do leta 1920 je bil…
18. avgusta, 2020

Rimokatoliška cerkev vasi Nemesládony

Vzhodno obrnjena zidana cerkev je srednjeveškega izvora, zgrajena okrog leta 1200. Leta 1751 ter med leti 1772 in 1780 je bila prezidana v baročnem slogu. Znova je bila preoblikovana leta 1832, nato pa v letih 1854-55.
18. avgusta, 2020

Rimokatoliška kapelica križeve poti pri naselju Sitke

Leta 1871 so na zasebno pobudo na griču Köves, ob robu vasi Sitke, zgradili križev pot. Graditelja sta bila takratna lastnika vaškega dvorca Sándor Felsőbüki Nagy in njegova soproga Teréz Weidgang. Kapelica je bila blagoslovljena 4. februarja 1872. Kapelica v neogotskem slogu je obdana z zidom, v zidu je lina postaje križeve poti, v predprostoru…