Pregled dokumentiranih digitalizatov
21. februarja, 2020

Reformatorski (kalvinski) zvonik v Kercaszomorju

Zvonik se nahaja na območju nekdanjega Szomoróca. Zvon je pripet med dva kraka »lesene vilice«, ki sta izklesana iz enega samega hrastovega hloda nad šotorsko streho (»krilom«). Stene stavbe kvadratnega tlorisa so bile narejene iz lesa črnega trna. Štirikapna streha nima samo podporne funkcije, ampak služi tudi kot zaščita za zvonarja. Ta tip zvonika je…
18. avgusta, 2020

Reformatorski (kalvinski) zvonik v Pankaszu

V zvonike so nameščali zvonove, služili so tudi pri zaščiti zvonarjev. kalvinski zvonik v Pankaszu stoji na najvišji točki vzhodnega dela vasi. Zgrajen je bil leta 1755. Letnica izdelave zvonika s štirimi stebri je navedena na vzhodnem delu podpornega stebra na jugovzhodni strani. Zvon so stalili med prvo svetovno vojno. Do leta 1920 je bil…
18. avgusta, 2020

Rimokatoliška kapelica križeve poti pri naselju Sitke

Leta 1871 so na zasebno pobudo na griču Köves, ob robu vasi Sitke, zgradili križev pot. Graditelja sta bila takratna lastnika vaškega dvorca Sándor Felsőbüki Nagy in njegova soproga Teréz Weidgang. Kapelica je bila blagoslovljena 4. februarja 1872. Kapelica v neogotskem slogu je obdana z zidom, v zidu je lina postaje križeve poti, v predprostoru…
18. avgusta, 2020

Rimskokatoliška cerkev apostolov sv. Petra in Pavla v kraju Szentpéterfa

Cerkev iz 14. stoletja so razširili v 15. stoletju z ladjo in zakristijo. Na južni strani sta bili dve niši za sedenje s segmentiranim lokom, na severni strani je bogato razčlenjen tabernakelj. Na zaključnih kamnih mrežastega oboka so grbi donatorjev Bertholda Elertbacha, njegove soproge Borbále Széchija, družin Kanizsai in Szentgyörgyi ter Bazini. Na južni strani…
11. marca, 2020

Rimskokatoliška cerkev Marijinega rojstva v Lócsu

V Lócsu je stala cerkev že v srednjem veku, vendar ne na sedanjem mestu, temveč na starem pokopališču. Današnja cerkev je bila zgrajena leta 1734, njen stolp pa leta 1746. Leta 1901 so stavbo povečali. Stolp je med letoma 1928 in 1931 dobil sedanjo obliko in neoromansko fasado.
21. februarja, 2020

Rimskokatoliška cerkev v Bucsuju

Rimskokatoliška cerkev sv. Mihaela je bila zgrajena v 13. stoletju. Evangeličani so jo uporabljali v 17. stoletju, od 1673 pa katoliški verniki. Gotski slog je v 18. stoletju zamenjal barok. Stolp stoji nad vhodom. Med letoma 2011 in 2013 so obnovili oltar, prižnico, kipe in streho. Leta 2019 so prenovili vrata in okna, zunanjščino, notranjščino,…
18. avgusta, 2020

Romanska cerkev v Csempeszkopácsu

Ena izmed mojstrovin romanske vaške arhitekture na Madžarskem. Enoladijska cerkev v svoji arhitekturni zasnovi in detajlih spominja na cerkev v Jáku. Na severni steni ladje je slika v rokoko okvirju Stephena Dorfmeistra z naslovom Sveta Trojica. Na zatrepu stoji leseni kip nadangela svetega Mihaela. Stenske slike v notranjosti cerkve so iz obdobja od 13. do…
11. marca, 2020

Rotunda in stanovanjski stolp v Nádasdu

V rotundi iz 11. stoletja so prepoznavni obokani oltar v vzhodnem zidu, vrata, ki vodijo v stanovanjski stolp na severni strani, in zunanja vrata stolpa na vzhodni strani. V grobovih iz 11. in 16. stoletja pod stolpom in v grobovih iz 13.–16. stoletja pred oltarjem so pokopani člani rodbine Nádasdy. S stanovanjskega stolpa severovzhodno in…
21. februarja, 2020

Sinagoga Lendava

Leta 1866 so začeli z gradnjo sinagoge, ki stoji še danes in je poleg mariborske edina v Sloveniji. Preprosto enonadstropno monolitno zgradbo na skoraj kvadratni osnovi pokriva štirikapnica, fasado členijo le pilastri in konkavni venec pod streho. V njej je na ogled tudi stalna spominska razstava o lendavskih in pomurskih Judih ter stalna razstava Ognjeni…
18. avgusta, 2020

Škofijska cerkev sv. Nikolaja, Murska Sobota

Današnja cerkev je bila zgrajena med letoma 1910 in 1912 po načrtih soboškega arhitekta Lászla Takátsa. Gotsko cerkev iz 14. stoletja so predhodno porušili, ohranjena sta le gotski prezbiterij in zvonik, ki je bil med novogradnjo povišan. Nova cerkev je triladijska bazilika s korom za orgle nad vhodom, grobnico za grofa Szapáryja (patrona cerkve) na…
18. avgusta, 2020

Šola v Pankaszu

Menjava gradbenega materiala v vaseh v pokrajini Őrség se je začela v poznih letih 19. stoletja. Pod vplivom italijanskih gostujočih delavcev, ki so izdelovali žgane opeke in štajerskih obrtnikov, so začeli graditi hiše iz opeke. Šola v Pankaszu je ena izmed prvih opečnatih zgradb v Őrségu. Zgrajena je bila leta 1885. Do takrat so otroci…
18. avgusta, 2020

Spomenik junakom 1. svetovne vojne v naselju Nagysimonyi

Spomeniki 1. svetovne vojne so bili zgrajeni v obdobju Bethlenove konsolidacije na podlagi zakona iz 1917. Postavitev je bila odvisna od gmotnih sposobnosti posameznih naselij. V Nagysimonyiju so na pobudo Bralnega krožka in Prostovoljnega gasilskega društva od pomladi 1924 prirejali spominske slovesnosti, od izkupička pa so postavili spomenik. Slavnostno odkritje spomenika v parku ob glavni…
18. avgusta, 2020

Spomenik Svete Trojice v kraju Vaskeresztes

Leta 1760 je v nekdanjem Németkeresztesu János Goller s svojimi družbeniki ustanovil fundacijo za postavitev in vzdrževanje spomenika Svete Trojice. Na podnožju je napis v nemškem jeziku: „IHR ENGL VND MENSCHEN SINGT HEILIG, HEILIG”. To kaže na to, da je bil spomenik postavljen leta 1761. Na podnožju so reliefi s podobami svete Rozalije, svetega Florjana…
11. marca, 2020

Spomenik svetovne vojne v Števanovcih

Spomenik je bil postavljen leta 1925. Na vrhu spomenika stoji knez Árpád. Na podstavku kipa je vojak iz prve svetovne z mladim fantom in padlim tovarišem. Na podstavku kipa so zapisana imena padlih junakov iz prve in druge svetovne vojne iz Števanovcev, Otkovcev, Andovcev in z Verice.
21. februarja, 2020

Spominska hiša Sándor Weöres – Amy Károlyi

Pesnik Sándor Weöres je otroštvo preživel v hiši. V letu njegove smrti (1989) so v stavbi odprli spominsko sobo. Od leta 2006 imajo razstavo v vseh sobah. Razstava prikazuje tudi življenje njegove soproge, pesnice Károlyi Amy. Razstavljeno je pohištvo, knjige, fotografije in rokopisi iz dediščine zakoncev. V parku poleg stavbe stoji doprsni kip Sándorja Weöresa…
30. aprila, 2020

Studenec s kupolo, spomenik 1. svetovne vojne v kraju Sitke

Spomladi leta 1915 so graditelje enega največjih taborišč Avstro-ogrske monarhije v kraju Ostffyasszonyfa namestili v začasni tabor pri kraju Kissitke. Za okrog tisoč ruskih in srbskih taboriščnikov – da bi preprečili epidemije in zagotovili čisto vodo – so 17. junija 1915 odredili očiščenje bližnjega izvira Kurcon in tako tabor oskrbeli z vodo. Na okvir izvira…
18. avgusta, 2020

Vaška hiša v Győrváru

Vaška hiša v Győrváru je impozantno delo organske arhitekture. Zasnoval jo je Dezső Ekler, ki je bil sodelavec in študent znanega madžarskega predstavnika organske arhitekture Imre Makovecza. Ekler je kasneje prejel nagrado Ybl, Prima in nagrado madžarske umetnosti. Izvajalec je bila družba VASBER, ki je stavbo dokončala leta 1992 s precejšnjo družbeno udeležbo. V stavbi…
11. februarja, 2020

Večperiodno arheološko najdišče Pod Grunti Pince

Najdišče leži v ravnini na komaj prepoznavni dvignjeni terasi južno od vasi Pince pod vznožjem Lendavskih goric. Na vzhodni strani se razteza do državne meje z Madžarsko, na zahodu ga zamejuje struga Malega potoka. Najdišče je bilo odkrito s terenskimi pregledi na avtocestnem odseku Lendava–Pince leta 2004 in 2005. Z zaščitnimi izkopavanji leta 2005 in…