Predmeti


Cerkev Marijinega oznanjenja na Dolnjem Seniku

Fotografija

Horváth Ernő

22. 06. 1961

Cerkev na Dolnjem Seniku je leta 1815 dal sezidati Alajos Batthyány, leta 1816 pa jo je blagoslovil škof Lipót Somogy. Župnijo je leta 1821 ustanovila vdova Alajosa Batthyánya, grofica Terézia Szapáry. Nad vrati na pročelju cerkve stoji latinski napis: »IN HOC LOCO GLORIETVR VIRGO ET DEIPARA MARIA« (Na tem mestu hvaljena bodi devica Marija, mati Božja 1815). Velike poudarjene črke MDCCLLVVIIIII pomenijo letnico 1815, ko je bila cerkev zgrajena.

Informacije o digitalizatu


Materiali in tehnike
črno-beli negativi
Krajevno geslo
Alsószölnök/Dolnji Senik
Drugo poimenovanje kraja
AlsóSzölnök, AlsóSzölnek, AlsóSzőlnek, AlsóSzőlnők, Alschó- Soelnek, Szölnök, Soelnek, UnterZeming, Unter-Zemming, Unter- Zening, DolnyiSzinik, Dolnyi-Szinik, DolnyiSzűnűk
Mere - opis
5600x8400 pixel
Kraj izvora/nastanka
Alsószölnök
Strokovni opis
Az alsószölnöki templomot Batthyány Alajos építtette 1815-ben, s 1816-ban Somogy Lipót püspök szentelte fel. A plébániát Batthyány Alajos özvegye, Szapáry Terézia grófnő alapította 1821-ben. A templom homlokzatán, az ajtó felett olvasható latin felirat: „IN HOC LOCO GLORIETVR VIRGO ET DEIPARA MARIA” „Ezen a helyen dicsértessék a Szűz és Isten anyja, Mária 1815”. A kiemelt nagy betűkből a templomévszáma MDCCLLVVIIIII, 1815 kerül ki.
Predmet hrani in identifikacijska številka
Savaria Megyei Hatókörű Múzeum FH2131
Omejitve rabe
csak belső használatra
Datum dokumentacije
2019-01-24
Dokumentalist
Mészáros Irén

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content