Pregled dokumentiranih digitalizatov
21. februarja, 2020

Diapozitiv križa ob cesti v Iváncu

Fotografijo je leta 1966 posnel János Bárdosi, etnograf raziskovalec v Muzeju Savaria. Na vrhu obcestnega križa dva angela s svečami obdajata evharistijo. Kositrno razpelo ob cesti iz 19. stoletja je pod spomeniško zaščito. Fotografija diapozitiva je bila narejena na t. i. diapozitivni film, brez uporabe negative. Uporabljali so ga za predstavitev in v poljudnoznanstvene namene.…
21. februarja, 2020

Dobrovnik

Razglednica je nastala nekje v prvih letih 20. stoletja, na kar nakazuje takratni uradni naziv naselja (Dobrovnik). Na levi strani lahko vidimo zgradbo krščanske potrošniške zadruge, ustanovljene na začetku 20. stoletja, pred katero stoji množica njenih članov. Zadruga je bila ustanovljena na pobudo kaplana Sándorja Kovácsa (v Dobrovniku je služboval med leti 1903 in 1906).…
19. februarja, 2020

Dolga piščal iz kraja Ostffyasszonyfa

Dolga piščal s petimi luknjicami. Spodnji del je osmerokoten. Telo inštrumenta je umetniško okrašeno. Najprej so izrezali vzorec, nato vdolbine napolnili z voskom rdeče, zelene, črne, rjave in modre barve. Okrasni elementi: moški v volnenem pastirskem plašču, moški in mladoporočena ženska, ovca, ptica, stilizirano cvetje in geometrijski vzorci. Je tipičen ljudski instrument pastirjev južnega Podonavja.…
9. aprila, 2020

Drevenka z Verice-Ritkarovcev

Okrogla košara iz ržene slame in vrbovega šibja, pletena s spiralno tehniko, z dvema ročajema. V njej so v rokah ali na glavi na svitku nosili žito ali drva.
2. aprila, 2020

Drog za prenašanje vode z Gornjega Senika

Daljši, na obeh koncih nekoliko tanjši drog iz lipovega lesa, katerega osrednji del je oblikovan kot jarem. Na obeh koncih ima luknjo, v kateri je žica, na žico pa je zataknjena železna veriga in kavelj. Ima obliko ramenskega jarma, ki ga namestijo za vrat in nosijo na ramenih. V sosednji vasi Szalafő v pokrajini Őrség…
7. aprila, 2020

Držalo za brivnik iz naselja Csákánydoroszló

Izdelan, izdolben iz trdega lesa, okrašen z značilnimi, t. i. pastirskimi rezbarijami. V Csákányu so ga uporabljali v drugi polovici 19. stoletja. Na hrbtni strani je napis: 1868 v Sombotelu Mihályu Németu izdelal Pál Szalai.
21. februarja, 2020

Držalo za črnilo iz Bucsuja

Zeleno glazirano, pravokotno, štirinožno, lončeno držalo za posodico za črnilo. Na prednji stranici ima vdolbino in dve odprtini, med njima je ležeči lev. V eno odprtino paše valjasta, obrobljena posodica za črnilo. V drugo pa držalo za posodico s prahom za sušenje črnila. Posodica s prahom za sušenje črnila je imela pokrov z luknjicami. Prah…
30. aprila, 2020

Enota mejne straže v Dolnjem Seniku

Album so grofici Geraldine Niczky dr. Kálmánné Horváth, pokroviteljici četne zastave, v spomin na razvitje prapora podarili častniki in moštvo madž. kraljevega 11. honved graničarskega bataljona. Od leta 1938 so državne meje običajno varovale enote mejnih stražnikov – graničarjev. Album je izdelala Erzsébet Derezsán, umetnica iz Sombotela. Platnico albuma krasi grb Kraljevine Madžarske (grb s…
18. avgusta, 2020

Epitaf barona Karla von Herberstorffa

V pravokotnem polju, okoli katerega poteka napis v nemščini, je upodobljena celopostavna figura protestantskega plemiča. Upodobljen je mrtev, položen na blazino, ob trupu ležita bodalo nad heraldičnim znamenjem in meč na drugi strani. Vojaško napravljeni pokojnik nosi šlem z dvignjenim vizirjem in bogato perjanico. Kot evangeličan se je v pregonu iz Radgone zatekel na Petanjce…
1. aprila, 2020

Fotografija žanjcev iz Števanovcev

Na sliki so slovenski žanjci iz Števanovcev, ki se odpravljajo na sezonsko delo na posestvo madžarskega veleposestnika. Člani skupine: kosci, pobiralci, vezači in izdelovalci povresla. V delovnih pogodbah je bilo predpisano, da so kosci dolžni s seboj vzeti dobro koso, kamen in kladivo.
19. februarja, 2020

Glinasta pinja za medenje masla iz Szaknyérja

Pinja je tradicionalno orodje za pripravo domačega masla. Na našem območju so bile lesene pinje bolj razširjene, vendar so lončarji izdelovali tudi glinaste. Pinja iz Szaknyérja je od znotraj in zunaj glazirana lončenina s širokim dnom. V ustje se lahko namesti lijakast zgornji del. Palica za medenje masla je izrezljana, z dolgim ročajem, na konici…
20. februarja, 2020

Glineni oltar iz železne dobe iz Váta

Oltar stoji na treh močnih pravokotnih nogah, na obeh koncih pa ima navzven obrnjeni zoomorfni glavi. Večina njegove površine je žgana, glavi nista bili dovolj izpostavljeni ognju, zato sta v precej poškodovanem stanju. Na hrbtni strani poteka vrisana cikcakasta črta, vzdolž sprednje strani pa so z odtisi nohtov oblikovani kvadratasti, meandrični vzorci. Majhne luknje na…
10. februarja, 2020

Gornji Petrovci

Pet posnetkov kraja Gornji Petrovci na Goričkem v Prekmurju med drugo svetovno vojno. Napis: Peterhegy. Na drugi strani je zapis z nalivnim peresom v madžarskem jeziku dne 23. december 1942. Poslano je iz Gornjih Petrovcev v Torony na Madžarskem.
5. marca, 2020

Grad na Goričkem

Jože Kološa-Kološ se je rodil 28. septembra 1920 v Murski Soboti, umrl pa 29. junija 1998. Kološ je skozi ustvarjalno življenje ustvaril velik opus. Vrhunec Kološevega ustvarjanja predstavljajo dela nastala v času okoli leta 1960 in naprej. Črnobela fotografija predstavlja kompleks gradu na Goričkem - posnetek iz zraka.
15. maja, 2020

Grobni pridatki iz žganega keltskega groba

Na najdišču Pod kotom – sever je bil leta 2001 odkrit žgani grob keltskega bojevnika. Ostanki groba so bili na globini 0,35 m vidni kot stisnjena ožgana gmota kosov železa, keramike, kosti in oglja. Zgornji del je poškodovalo oranje, odlomki posod so bili razvlečeni okrog. Na sežgane kosti pokopanega so bili položeni pridatki: železen zvit…
15. maja, 2020

Idol/figurica

Prostoročno izdelana glinena figurica iz dobro prečiščene in rdečkasto svetlorjavo žgane gline je odlomljena na zgornjem delu. Prav tako je odlomljen oz. razpolovljen po celotni dolžini njen zadnji del. Figurica je okrašena v tehniki brazdastega vreza. Sprednjo in bočno stran krasi več globokih poševnih vrezov, od katerih dva prehajata v »V« obliko. Brazde na notranji…
21. aprila, 2020

Insignij – cehovski znak mlinarjev

Insignij oziroma cejski znak mlinarjev. Na obeh straneh je zapisano: Slavno društvo mlinarsko 1877-1927. V Zastekleni omarici, v notranjosti je mlinsko kolo, znak mlinarjev. Leta 1777 cesarica Marija Terezija z Ustanovno listino podeli obveznosti in privilegije cehov v Prekmurju; istega leta pa je nastal tudi združeni ceh kovačev, ključavničarjev, jermenarjev, kolarjev in mlinarjev v župniji…
19. februarja, 2020

Izrezljana ročna manga iz Kisrákosa

Manga je orodje za likanje platna. Pri manganju je bila tkanina napol vlažna. Tkanino, ki je čakala na zglajenje, so zavili na valjar in jo valjali s ploskvijo mange. Okrašena je s klinopisno tehniko, s praskanjem in vtiranjem španskega voska v vzorce. Poleg geometrijskih elementov najdemo rastlinske ornamente, figurativne prizore in sakralne simbole. Manga iz…
30. aprila, 2020

Izvleček iz matične krstne knjige naselja Szentpéterfa

Do uvedbe državnih matičnih knjig 1. oktobra 1895 so cerkvene matične knjige veljale za javne listine. Kralj Ludvik Veliki je 1369 svojemu sinu Konradu Ellerbachu podaril gospostvo Eberau na Gradiščanskem, kjer je okrog leta 1380 zgradil svetišče in zakristijo. Sto let kasneje je Berthold Ellerbach cerkev iz 14. stoletja obnovil in razširil, vendar stolpa ni…