Nepremična dediščina


Večperiodno arheološko najdišče Pod Grunti Pince

arheološka dediščina

Pince

Večperiodno

Najdišče leži v ravnini na komaj prepoznavni dvignjeni terasi južno od vasi Pince pod vznožjem Lendavskih goric. Na vzhodni strani se razteza do državne meje z Madžarsko, na zahodu ga zamejuje struga Malega potoka. Najdišče je bilo odkrito s terenskimi pregledi na avtocestnem odseku Lendava–Pince leta 2004 in 2005. Z zaščitnimi izkopavanji leta 2005 in 2007 je bilo raziskanih 81.000 m² površine. Ugotovljena je bila večperiodna poselitev, in sicer iz obdobja bakrene dobe, srednje in pozne bronaste dobe, iz antičnega obdobja in srednjega veka. Večino raziskanih struktur na površini velikosti okrog 8.700 m², ki jih je 2370, lahko pripišemo naselbini iz srednje in pozne bronaste dobe.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Pince
Identifikacijska številka
23610
Lokacija
Pince
Osebe ali organizacije povezane z enoto
Pomurski muzej Murska Sobota
Varstveni status enote
Spomenik lokalnega pomena
Pristojnost
Zavod za varstvo kulturne dediščine – enota Maribor
Ime datoteke
PMMS_098_C_0001
Ločljivost
300 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2019-12-11
Dokumentalist
Tadeja Andrejek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Slovenščina
Skip to content