Nepremična dediščina


Rimskokatoliška cerkev Marijinega rojstva v Lócsu

sakralna stavbna dediščina

9634 Lócs, Fő u. 52.

1734

V Lócsu je stala cerkev že v srednjem veku, vendar ne na sedanjem mestu, temveč na starem pokopališču. Današnja cerkev je bila zgrajena leta 1734, njen stolp pa leta 1746. Leta 1901 so stavbo povečali. Stolp je med letoma 1928 in 1931 dobil sedanjo obliko in neoromansko fasado.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Lócs
Drugo poimenovanje kraja
Louch, Loch, Looch
Glavni gradbeni material
kamen, opeka
Identifikacijska številka
9194
Lokacija
9634 Lócs, Fő u. 52.
Osebe ali organizacije povezane z enoto
Johann Rath, festőművész, Pöllau (Ausztria, Stájerország) Heckenast cég, Szombathely Köchel Georg, Ödenburg, harangöntő Seltenhofer Frigyes Fia Harangöntő Gyára, Sopron Füredi Ferenc építőmester, Csepreg
Varstveni status enote
műemléki védelem
Pristojnost
római katolikus egyház
Strokovni opis
A régi templom:
Az első alkalommal 1239-ben említett faluban bizonyára már a középkorban állt templom. Nem mai helyén, hanem a Sajtoskál felé vezető út jobb oldalán, a mai falu szélén kialakított temetőben helyezkedett el. 1631-ben feljegyezték, hogy védőszentje a Boldogságos Szűz Mária (Kisboldogasszony). 1714-ből fatoronyról, kő szószékről értesülünk. Az oltáron öltöztetős Mária-szobor állt, karján a kis Jézussal.
A jelenlegi templom:
A romos épületet 1734-ben lebontották. Az új templomot új helyen építették fel, ott, ahol ma is található. A karzat és a sekrestye is ekkor készült el. A tornyot 1746-ban emelték, már a kész, bevakolt és oromzati párkánnyal ellátott templomhoz illesztették hozzá. 1780-ban téglából épített szószékről értesülünk; ekkor már két harang függött a toronyban. 1812-ben már volt mellékoltár is, a keresztre feszített Megváltó tiszteletére. 1818-ban tűzvészben károsodott az épület.
1856/1857-ben új főoltárt állítottak, az oltárképet Johann Rath pöllaui (Ausztria, Stájerország) festő készítette. A mesterjelzés a festmény jobb sarkán látható: »J. Ráth pinxit 1857«. Ekkor magát a templomot is renoválták. (Ebből az időből származhat a több helyen is megtalált barna színű kifestés is.) 1885-ben újraépítették a torony felső részét (sisakját).
1897-ben új oltárt vásároltak a szombathelyi Heckenast cégtől. Ugyanekkor készítette a Szent Lászlót és Szent Istvánt ábrázoló üvegablakokat Róth Miksa budapesti műhelye.
1901-ben Csikor László helyi földbirtokos saját költségén déli irányba 7 méterrel megnagyobbíttatta a templomot. Elbontották a régi szentélyt, a hajót egy szakasszal megtoldották és új szentélyt építettek. Az alapokhoz itt már nem használtak követ, hanem kizárólag téglát.
1904-ben új orgonát vásároltak a pécsi Angster cégtől. 1905-ben báró Gagera Miklós Segítő Szűz Mária-mellékoltárt állíttatott a nyugati oldalfalhoz. Vele szembe, a sekrestye bejárata mellé került a másik mellékoltár, Jézus Szent Szíve tiszteletére, a báró Gagera család ajándékaként.
1928–1931 között megújították a tetőzetet és a torony felső részét, valamint a tornyon kialakították a neoromán homlokzatot. A toronysisakra is ekkor került a 8 baldachinfülke, melyekbe a sarkokon a 4 evangélista barokk szobrát foglalták. Az építőmester Füredi Ferenc (Csepreg) volt, de azt nem tudjuk, hogy a neoromán architektúrát ő tervezte-e, vagy más.
1972-ben a templom belseje, 1977-ben pedig külseje újult meg. 1980-ban a két Róth-féle üvegablakot kiemelték az ablakmélyedésből, külön keretet készítettek számukra és a szentély falán helyezték el azokat.
1989-ben újratatarozták a külső felületeket. 2006-ban lecserélték a héjazatot, a templom új cserépfedést kapott. 2010–2011-ben zajlott a templom műemléki kutatása, melynek eredményeként az épület külső és belső megújítása 2016-ban fejeződött be.

A templom harangjai:
Kisharang. Tömege: 150 kg. Felirata: felül: REPARATA SVMPTIBUS COMMVNITATIS LOTSIENSIS. Középen: IOANNIS CZEGLEDI FRANCISCUS CSONTOS. Alul: GEORG KÖCHEL GOS. MICH IN OEDENBVRG ANNO 1777.
Nagyharang. Tömege: 416 kg. Felirata alul körben: LÓCS RÓM. KATH. HITKÖZSÉG AJÁNDÉKA ÖNTÖTTÉK SELTENHOFER FRIGYES FIAI HARANGÖNTŐ GYÁRÁBAN SOPRONBAN 1923. A paláston öntési sorszám: 4076. sz. (Ezt a harangot az 1916-ban rekvirált, 1902-ben a hitközség adományából öntetett harang helyébe szerezték be.)
Literatura
Csatkai Endre: Sopron vármegye műemlékei. III. sorozat. Sopron, Székely és Társa Könyvnyomdája, 1937. 178–179.
Kelemen István – Nemes András: Lócs, Kisboldogasszony-templom. Kutatási dokumentáció. Kézirat, 2011.
Spletna stran
https://www.muemlekem.hu/muemlek/show/9194 (Letöltés: 2019. 01. 28.) http://www.locs.hu/fotogaleria/templomaldas-adventi-gyertyagyujtas.html (Letöltés: 2019. 01. 30.)
Ime datoteke
SM_127_C_0001.jpg; SM_127_C_0001.jpg; SM_127_C_0003.jpg; SM_127_C_0004.jpg; SM_127_C_0005.jpg, SM_127_C_0006.jpg; SM_127_C_0007.jpg
Ločljivost
300 dpi; 300 dpi; 300 dpi; 300 dpi; 300 dpi; 300 dpi; 300 dpi
Omejitve rabe
Korlátozott
Datum dokumentacije
2019-02-02
Dokumentalist
dr. Kelemen István

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Slovenščina
Skip to content