Nepremična dediščina


Lončarska vas

profana stavbna dediščina

2005

Lončarska vas Filovci je bila formalno ustanovljena leta 2005. Njena zgodovina sega veliko dlje v preteklost, upoštevajoč vse tiste lončarje, ki so lončarili v tem panonskem prostoru in so se njihova imena izgubila, tiste, ki so zapisani od 18. stoletja dalje v pisnih arhivskih virih, in vse tiste, ki še živijo v spominjanju starejših Filovčarjev. Vas ohranja tudi stavbno dediščino s prenosom originalnih cimpranih hiš. Tako lahko v lončarski vasi Filovci vidimo več elementov prezentiranja dediščine, značilne za Filovce: lončarstvo, stavbno in bivanjsko dediščino ter dediščino prehranjevanja.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Filovci
Drugo poimenovanje kraja
Filóc
Identifikacijska številka
29876
Osebe ali organizacije povezane z enoto
Krajevna skupnost Filovci
Varstveni status enote
Spomenik lokalnega pomena
Pristojnost
Zavod za varstvo kulturne dediščine – enota Maribor
Ime datoteke
PMMS_038_C_0001
Ločljivost
300 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2019-12-11
Dokumentalist
Tadeja Andrejek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content