Predmeti


Grobni pridatki iz žganega keltskega groba

Keltski grob

konec 2. stoletja in začetek 1. stoletja pr. n. št.

Na najdišču Pod kotom – sever je bil leta 2001 odkrit žgani grob keltskega bojevnika. Ostanki groba so bili na globini 0,35 m vidni kot stisnjena ožgana gmota kosov železa, keramike, kosti in oglja. Zgornji del je poškodovalo oranje, odlomki posod so bili razvlečeni okrog. Na sežgane kosti pokopanega so bili položeni pridatki: železen zvit meč in nožnica z okrasom dvojnega »S«, železna sulična ost, železna ščitna grba, železna zapestnica z več manjšimi železnimi obročki, kamnita brusa, železne škarje, tri sklede in dva lonca. Pridatki so značilen inventar žganih moških grobov tistega časa.

Informacije o digitalizatu


Materiali in tehnike
keramika, kovina
Krajevno geslo
Krog
Drugo poimenovanje kraja
Korong
Kraj izvora/nastanka
Arheološko najdišče Pod kotom – sever pri Krogu
Strokovni opis
Žgani grob keltskega bojevnika je bil odkrit pri strojnem izkopu v profilu jarka SE 101 kot stisnjena ožgana koncentracija kosov železa in odlomkov keramike, velikosti 0,48 × 0,16 m. Grobna jama ni bila zapažena, saj je zgornji del groba poškodovalo oranje. Velikost ohranjenega groba je znašala 0,55 × 0,40 m. Grobno gmoto z veliko kosti je na eni strani obdajal zvit poškodovan meč. Sredina groba je bila zapolnjena z delno ohranjenimi keramičnimi posodami, vidno je bilo rezilo škarij. Po konservatorskem postopku so grobne pridatke sestavljali: železen zvit meč in nožnica z okrasom dvojnega »S«, železna sulična ost, železna ščitna grba, železna zapestnica z več manjšimi železnimi obročki, kamnita brusa, železne škarje, tri sklede in dva lonca. Grobni pridatki so značilen inventar žganih moških grobov poznolatenskega horizonta Lt D1 oz. konca 2. stol. in začetka 1. stol. pr. n. št.
Predmet hrani in identifikacijska številka
Pomurski muzej Murska Sobota inv. št. AII-8336 – AII-8346
Literatura
Kerman, B., 2009. Celtic warrior's grave from the site of Pod Kotom-north near Murska Sobota. V: Tiefengraber, G., Kavur, B. in Gaspari, A. (ur.). Keltske študije II = Studies in Celtic Archaeology: papers in honour of Mitja Guštin. Montagnac: Éditions Monique Mergoil. Str. 283-298.

Kerman, B., 2016. Kelti so tüdi tü: sledovi keltske poselitve v Prekmurju = traces of Celtic settlement in the Prekmurje region. Murska Sobota: Pomurski muzej Murska Sobota.
Ime datoteke
PMMS_A_065_0002.jpg
Ločljivost
300 X 300 dpi
Omejitve rabe
Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Datum dokumentacije
2020-04-21
Dokumentalist
dr. Branko Kerman

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Slovenščina
Skip to content