Osebnosti


Pungor Zoltán

učitelj, raziskovalec lokalne zgodovine, ustanovitelj muzeja

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Csempeszkopács
Drugo poimenovanje kraja
Csempesz, Cschempéß, Csempész, Csempeß, Csempeßi, Tsempesz. KOPÁCS Kopács, Kopocsch, Kopacs, Kapáts, Kopáts, Copáts.
Kraj in datum rojstva
Csempeszkopács, 1939
Kraj in datum smrti
Szombathely, 2006
Biografija
Pungor Zoltán (1939–2006) tanár, helytörténeti kutató, múzeumalapító. Csempeszkopácson született, itt járt iskolába, majd a szombathelyi mezőgazdasági technikumban tanult tovább. Érettségi után, 1959-ben beiratkozott az akkor induló Szombathelyi Tanítóképzőbe. Szakdolgozatát „Vas megye reformkori népművelése" címmel írta. Első munkahelye a Berzsenyi Dániel Könyvtár volt, ahol 1962-től 1964-ig dolgozott. Tanítói pályáját Rábakovácsiban kezdte, majd Felsőcsatáron folytatta. 1966-ban a vasszécsenyi általános iskolában kapott állást. Időközben elvégezte a pécsi tanárképző főiskolán a rajzszakot és néprajzi stúdiumokat is folytatott. Főiskolai szakdolgozatát „Csempeszkopács románkori templomának műtörténeti ismertetése" címmel írta, amely a Vasi Szemle 1968. évi 2. számában megjelent.
Vasszécsenyben 1976-ig tanított, ekkor Szombathelyre hívták a 405. sz. ipari szakmunkásképzőbe (ma: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma), ahol 1997-ig, nyugdíjba vonulásáig történelmet tanított. Itt töltött évei alatt még elvégezte az ELTE történelem szakát.
Hivatástudattal és lelkiismeretesen végzett munkájáért több kitüntetésben részesült (Kiváló Munkáért, 1989.; Szombathely Oktatásügyéért, 1997.; Pável Ágoston Emlékplakett, 1995.; Millenniumi Aranyérem, 2000.; Honismereti Emlékérem, 2004; Közösségi Kultúráiért oklevél; Csempeszkopács Díszpolgára, 2006.). Talán legjelentősebb „alkotása" az 1976-ban alapított Csempeszkopácsi Helytörténeti Múzeum. A gazdag gyűjtemény darabjait nagyrészt ő gyűjtötte és folyamatosan gyarapította, gondozta, sőt mindehhez méltó épületet – a Béri Balogh-féle kiskastélyt – is megszerezte. A gyűjteményre komoly szakköri tevékenységet épített, iskoláiban sok diákot ismertetett meg a hagyományápolással. Csempeszkopácson színjátszó kört szervezett. A millenniumi év alkalmával az ő javaslata és koncepciója alapján rendezték meg (és rendezik meg azóta is) Csempeszkopácson a „Középkori falu vásárát." Vas megye helytörténeti irodalmát számos publikációval gazdagította. Emlékére a csempeszkopácsi múzeum falán 2007. október 13-án emléktáblát avattak, amelyet Módy Péter szobrászművész készített. Ezen alkalommal a múzeumot Pungor Zoltánról nevezték el.
Literatura
Balogh Péter: Pungor Zoltán emlékezete (1939-2006). Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2006. 4. sz. 75–77
Ime datoteke
SM_019_E_0001.jpg; SM_019_E_0002.jpg
Ločljivost
300 dpi; 300 dpi
Omejitve rabe
Korlátozott
Datum dokumentacije
2020-03-19
Dokumentalist
Tóth Kálmán

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Slovenščina
Skip to content