Predmeti


Žara

srednja bakrena doba (sredina 4. tisočletja pr. n. št.)

Na najdišču Pod kotom – jug je bilo najdeno žarno grobišče s 179 žarnimi grobovi, ki je eno izmed večjih grobišč iz tega časa v Evropi. Ena izmed najlepših žar se je nahajala v grobu z oznako 109, v katerem je bil pokopan otrok, star do 5 let. Žara je okrašena s tehniko brazdastega vreza v obliki širših trakov. Izstopata dva, ki se stikata in nadaljujeta navpično po trebuhu posode. Vrezi okrasja so bili zapolnjeni z belo barvo (inkrustacijo).

Informacije o digitalizatu


Materiali in tehnike
keramika, prostoročna izdelava
Krajevno geslo
Krog
Drugo poimenovanje kraja
Korong
Mere - opis
Premer ustja: 10,5 cm
Kraj izvora/nastanka
Arheološko najdišče Pod kotom – jug pri Krogu
Strokovni opis
Lonec bikonične oblike, ustje manjka, dno
je ravno, rjave barve, okrašen z brazdastim vrezom, ki prekriva celotno površino, motiv sta dva vodoravno potekajoča veččrtna trakova, ki se končata v navpičnem traku oziroma z visečimi trikotniki, na nekaterih delih okrasa so vidni sledovi belega inkrustiranja, izdelava: prostoročna, sestava:
drobnozrnata.
Predmet hrani in identifikacijska številka
Pomurski muzej Murska Sobota inv. št. AI-7552
Literatura
Šavel, I. et al., 2009. Pod kotom – jug pri Krogu: Arheologija na avtocestah Slovenije 7. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Šavel, I., 2002. Neskončni dih: razstava o bakrenodobnem žarnem grobišču pri Krogu: publikacija k razstavi. Murska Sobota: Pokrajinski muzej.
Ime datoteke
PMMS_A_065_0001. jpg
Ločljivost
300 X 300 dpi
Omejitve rabe
Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Datum dokumentacije
2020-04-21
Dokumentalist
Samo Sankovič

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Slovenščina
Skip to content