Predmeti


Skica slike glavnega oltarja rimskokatoliške cerkve v Nemesládonyju iz leta 1854

skica

sr. Ferenc Storno (1821–1907)

1854

Leta 1858 je Ferenc Storno st. za glavni oltar načrtoval upodobitev zavetnika cerkve, škofa svetega Nikolaja iz Myre (270 - 343). Cerkveni dostojanstvenik se pojavi pred nami, upodobljen med gotsko uokvirjenimi vrati med spuščanjem po stopnišču, nosi ogrinjalo in na glavi ima bogoslužno škofovo pokrivalo. V desni roki drži knjigo z atributi s tremi zlatimi kroglicami. Zlato se nanaša na legendo o svetniku: Nikolaj je nekemu očetu na skrivaj daroval denar, da bo ta lahko poročil svoje tri hčere. S tem jih je rešil sramote, da bi morale dekleta na ulico služit denar. Pod škofovo podobo sta nemška in latinska napisa: Sankt Nikolaus ora pro nobis. To pomeni: Sveti Nikolaj, moli za nas!

Informacije o digitalizatu


Materiali in tehnike
karton, peresa, akvarel
Krajevno geslo
Nemesládony
Drugo poimenovanje kraja
Ládony
Kraj izvora/nastanka
Sopron
Strokovni opis
Id. Storno Ferenc a templom védőszentjének,a 270–343 között élt Szent Miklós myrai püspöknek az alakját tervezte a főoltárképre. A főpap gótikus keretelésű ajtónyíláson, egy lépcsőfokról lelépve tűnik elénk palástban, fején püspöksüveggel (mitra). Jobbjában könyvet fog, melyen attribútuma, a három aranygolyó helyezkedik el. Az arany a hitvalló szent legendájára utal: Miklós titokban megajándékozott pénzzel egy apát, hogy az három leányát férjhez tudja adni. Ezzel megakadályozta, hogy a lányok utcalányként éljenek. A püspök alakja alatt kevert német és latin felirat olvasható: Sankt Nikolaus ora pro nobis. Ennek jelentése: Szent Miklós, könyörögj értünk! A ma is meglévő főoltárképet 1858-ban festette meg Storno.
Predmet hrani in identifikacijska številka
Soproni Múzeum S.84.68.1
Literatura
Csatkai Endre: Sopron vármegye műemlékei. III. sorozat. Sopron, Székely és Társa Könyvnyomdája, 1937. 183–184.
B. Benkhard Lilla – Fülöp András: A nemesládonyi római katolikus templom műemléki kutatása. In: Magyar Műemlékvédelem. A Műemlékvédelmi Tudományos Intézet közleményei XIII. Szerk.: Bardoly István. Budapest, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 2006. 78.
Ime datoteke
SM_085_A_0005.jpg; SM_085_A_0006.jpg
Ločljivost
300 dpi; 300 dpi
Omejitve rabe
Korlátozott
Datum dokumentacije
2019-01-06
Dokumentalist
dr. Kelemen István

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content