Nesnovna dediščina


Trojna knjiga iz Csörötneka

šege in navade

Csörötnek

Monografija avtorja Lajosa Kuntárja o rojstnem kraju je sestavljena iz teh delov. »Prva knjiga« vsebuje avtorjeve publicistične zapise. »Druga knjiga« je dolga skoraj 150 strani. S sklicevanjem na arhivske vire opisuje zgodovino naselja od srednjega veka do konca 20. stoletja. Piše o socialnih in ekonomskih razmerah, izobraževanju in predvsem o življenjskem slogu prebivalcev. Kuntár je zabeležil tudi lokalne zgodbe, verovanja in običaje ob praznikih. V »tretji knjigi« lahko preberemo spomine vaščanov in Kuntárjeve spomine na dogajanje v vasi. Še posebej dragoceni so spomini na dogodke med drugo svetovno vojno in spomini na deportacije na prisilno delo v petdesetih letih prejšnjega stoletja.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Csörötnek
Drugo poimenovanje kraja
Csőrőtnek, Schreitling, Cseretnek, Csrintling, Schrietling, Schrintling, Csritnik, Cschoeroetnek, Cscheretnek, Csőnetnek, Schriedling, Schroedling
Nosilec izročila, znanja ali dejavnosti
Lajos Kuntár (1914-2005)
Strokovni opis
Kuntár Lajos 16. századi vámjegyzéket talált arról, hogy a csörötnekiek ausztriai vásárokban értékesítették termékeiket. A fuvarozás is jövedelmi forrás volt. A határ lezárása, 1920 után, a legális kereskedelmet a csempészés váltotta fel. A házipar elsorvadt, a kézműipar tovább élt. A könyvet forrásértékű illusztrációk, fotók egészítik ki.
Literatura
Kuntár Lajos: Hármaskönyv Csörötnekről. Vas Megye Tanácsa Kiadói Alap. Szombathely, 1990
Spletna stran
https://library.hungaricana.hu/en/view/VASM_Vhk_1991/?pg=84&layout=s. (Letöltés ideje: 2019.0 3. 12. )
Ime datoteke
SM_021_D_0001.jpg
Ločljivost
300 dpi
Omejitve rabe
Korlátozott
Datum dokumentacije
2019-03-12
Dokumentalist
Mukicsné Kozár Mária

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content