Nesnovna dediščina


Okraševanje velikonočnih jajc - remenkarstvo v Dobrovniku

šege in navade

Dobrovnik

Remenke ali remenice so okrašena velikonočna jajca. Razširjena tradicionalna tehnika krašenja je batik (nanašanje voska in barve), ki je značilna predvsem za Ravensko in Dólinsko. Osnova za krašenje so izpihana jajca. Remenke izdelujejo in razstavljajo v velikonočnem času, kot turistične spominke pa jih izdelujejo vse leto.
Batik tehnika je v šestdesetih letih 20. stoletja začela zamirati, a je dobila nove spodbude leta 1998, ko so začeli v Dobrovniku organizirati vsakoletne velikonočne razstave remenk, izdelanih v batik tehniki. Tako je danes v Dobrovniku in okolici še največ žensk, ki obvladajo to veščino.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Dobrovnik/Dobronak
Drugo poimenovanje kraja
Dobronak
Ime datoteke
PMMS_024_D_0001.jpg
Ločljivost
180 x 180 dpi
Omejitve rabe
Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Datum dokumentacije
2020-04-21
Dokumentalist
Jelka Pšajd

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content