Nesnovna dediščina


Okraševalci velikonočnih jajc v Bozsoku

šege in navade

Bozsok, Rákóczi u. 118.

Lajosné Merics se že skoraj 40 let ukvarja z okraševanjem jajc. Njena hčerka in zet sta se tudi naučila obrti. Od leta 1995 njihove pisanice ocenjuje strokovna žirija. Katalin Horváthné Merics je za veščino krašenja prejela naziv ljudska obrtna umetnica za okraševanje jajc. Izpihana jajca okrašujejo s tehniko praskanja, vgraviranja. Izdelujejo tudi jajca s čipkastimi vzorci iz tisočerih drobnih luknjic v jajčni lupini. Mersics Lajosné izdeluje okrasne medenjake, njena hči in zet izdelujeta božične okraske iz koruznega ličja, s kombinacijo suhih plodov.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Bozsok
Drugo poimenovanje kraja
Bosok, Poschendorf, Poschendorff, Bosók, Boschok, Posendorf, Buschendorf
Nosilec izročila, znanja ali dejavnosti
Lajosné Merics, Katalin Horváthné Merics, Attila Horváth
Strokovni opis
Merics Lajosné közel 40 éve foglalkozik hímes tojások készítésével. Lánya és veje is megtanulták a mesterséget. 1995 óta zsűríztetik a tojásokat. Horváthné Merics Katalin megkapta a tojásfestő népi iparművész címet. Kifújt tojásokat díszítenek karcolt , gravírozott technikával. Áttört tojásokat is készítenek. Mersics Lajosné mézeskalács díszeket, lánya és veje csuhéból különböző száraz termésekkel kombinálva készít még karácsonyi díszeket.
Spletna stran
https://koszeg.hu/hu/gasztro/horvath-attila-tojasfesto-nepi-iparmuvesz-11394.html (Letöltés ideje: 2019.09.13.)
Omejitve rabe
Korlátozott
Datum dokumentacije
2019-09-13
Dokumentalist
Mukicsné Kozár Mária

Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content