Nesnovna dediščina


Izvir Muszla v Őriszentpétru

ustno izročilo in ljudsko slovstvo

Őriszentpéter

Po ljudskem izročilu je stal pri izviru Muszla razbojniški grad. Okoli hriba je vseokoli tekla voda. Pravijo, da so našli zlati zaklad, sedmerokrak svečnik.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Őriszentpéter
Drugo poimenovanje kraja
Sz. Péter, Sz: Péter, SanktPeter, SzvetiPeter, EöriSzentPéter, S. Péter, ŐriSzentPéter, St. Peter, SzvetiPeter, Szt-Péter, ÖrSzentPeter, SzentPéter, Őri-Szent-Péter, Eöri-Szent-Péter
Nosilec izročila, znanja ali dejavnosti
ljudsko izročilo
Strokovni opis
Jeles kincset rejtő helyek típusba sorolható eredetmonda.
Literatura
Vas megye földrajzi nevei. Szombathely, 1982. 405.
Magyar Zoltán, Őrségi mesék és mondák. Magyar Népköltészet Tára XV. Budapest, 2013. 155.
Omejitve rabe
Korlátozott
Datum dokumentacije
2019-03-30
Dokumentalist
Mukicsné Kozár Mária

Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content