Nesnovna dediščina


Gledališke igre v Rábagyarmatu

uprizoritve in predstavitve

Rábagyarmat

Prvo igro so uprizorili 26. septembra 1920 med gasilsko slovesnostjo v vasi ob posvetitvi prapora. Od 30. let 20. stoletja sta bila mlada učitelja, Jenő Musits in Ernő Nagy, organizatorja amaterskih gledaliških iger skupaj s krajevnimi kaplani. Med letoma 1940 in 1945 sta predstave organizirala Združenje Levente (vojaško usposabljanje za dečke) in KALOT (združenje vaških katoliških fantov). Med letoma 1945 in 1948 so predstave uprizarjali amaterji iz Rábagyarmata. Leta 1954 se je v vas priselil učitelj László Ács. 20. februarja 1955 je nova gledališka skupina imela premiero igre v njegovi režiji. Skupino je vodil do leta 2010, nato jo je prevzel njegov sin Miklós Ács.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Rábagyarmat
Drugo poimenovanje kraja
Gyarmat, Gyarmath, Ruprecht
Nosilec izročila, znanja ali dejavnosti
amaterska gledališka skupina
Strokovni opis
Az első színdarabot 1920. szeptember 26-én játszották a faluban a tűzoltók zászlószentelési ünnepségén. Ez első nyomtatott híradás 1927. január 23-án a Rábavidék c. újságban jelent meg a rábagyarmati színjátszásról. Az előadások a kocsmában vagy a kocsma udvarán voltak. Ezután rendszeresen adtak elő népszínműveket a faluban. Az 1920-as években a Körmenden élő Csite Károly tisztviselő színműveit játszották. Az 1930-as évektől két fiatal tanító – Musits Jenő és Nagy Ernő – voltak a műkedvelő előadások szervezői a helyi káplánokkal együtt. 1940-1945 között a Levente Egyesület (fiúk katonai előképzője) és a KALOT (katolikus falusi fiúk egyesülete) szervezte az előadásokat. 1945 és 1948 között látványos, dalos vígjátékok voltak a kedveltek, amelyeket a Rábagyarmati Műkedvelők adtak elő. 1954-ben érkezett a faluba Ács László tanító. 1955. február 20-án adta elő rendezésében az első darabot az új színjátszó csoport, amelyet 2010-ig vezetett. Ekkor fia, Ács Miklós vette át a vezetést.
Literatura
Ács László: Falusi Thália. A rábagyarmati színjátszás krónikája 1. rész. Vasi honismereti és helytörténeti Közlemények 1987. Szombathely, 1987. 2. sz. 72-80.
Ács László: Falusi Thália. A rábagyarmati színjátszás krónikája 2. rész. Vasi honismereti és helytörténeti Közlemények 1988. Szombathely, 1988. 1. sz. 53-63.
Spletna stran
https://www.vaol.hu/kultura/helyi-kultura/rejto-jelenetek-rabagyarmati-szinjatszok-eloadasaban-2261157/ (Letöltés ideje: 2019. 03. 31.)
Omejitve rabe
Korlátozott
Datum dokumentacije
2019-03-31
Dokumentalist
Mukicsné Kozár Mária

Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content