Nesnovna dediščina


Ciglarstvo

gospodarska znanja in veščine

Melinci so danes sinonim za ciglarstvo – domače izdelovanje opeke. Od leta 1992 TD Brod predstavlja na Ciglarskih dnevih to dejavnost, posebej izdelavo in žganje opeke. Za turistične potrebe so izdelali tudi ciglarski zid na prostem, kjer je dejavnost čez celo leto predstavljena obiskovalcem. Od 244 domačij je 111 takšnih, ki so grajene iz domače opeke ali domače gline. Najstarejša ohranjena hiša, grajena iz doma izdelane opeke, je iz leta 1850, zato lahko od takrat govorimo o tej dejavnosti v vasi. Ciglarstvo se je ohranilo do sedemdesetih let 20. stoletja zaradi primerne gline, delovne sile v obliki medsebojne pomoči in domačih mojstrov, ki so znali kakovostno izdelati in zažgati opeko. Proces ročnega izdelovanja opeke od začetka do konca je trajal 14‒30 dni.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Melinci
Drugo poimenovanje kraja
Melincz, Muramelence
Nosilec izročila, znanja ali dejavnosti
Turistično društvo Brod
Ime datoteke
PMMS_072_D_0001
Ločljivost
300 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2019-12-05
Dokumentalist
Tadeja Andrejek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content