Nesnovna dediščina


Čevljarstvo Kisilak

gospodarska znanja in veščine

Rogašovci 4

Čevljarska delavnica Kisilak je zadnja v Pomurju, ki izdeluje čevlje. Karel je imel v tridesetih letih 20. stoletja svoj tovorni avtomobil in 15 zaposlenih, ki so izdelovali in prodajali čevlje na sejmih po vsem Prekmurju, na Hrvaškem (do Legrada) in Štajerskem. Geza st. je leta 1962 od očeta prevzel delavnico in delal do približno leta 2010, Geza Kisilak ml. še vedno po meri izdeluje čevlje in jih prodaja tudi na sejmih. Posebej veliko naročil je za izdelovanje čevljev za potrebe folklornih skupin, kjer gre za rekonstrukcijo izdelave starih oblik čevljev. Delavnica v Rogašovcih je na tem mestu od leta 1971.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Rogašovci
Drugo poimenovanje kraja
Szarvaslak
Nosilec izročila, znanja ali dejavnosti
Geza Kisilak ml.
Ime datoteke
PMMS_106_D_0001.jpg; PMMS_106_D_0002.jpg; PMMS_106_D_0003.jpg;
Ločljivost
72 x 72 dpi; 180 x 180 dpi
Omejitve rabe
Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Datum dokumentacije
2020-04-21
Dokumentalist
Jelka Pšajd

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content