Nepremična dediščina


Židovsko pokopališče v Dolgi vasi

profana stavbna dediščina

Glavna ulica, 9220 Lendava

po letu 1850

Na njem so pokopani Židje iz Lendave in okoliških vasi. Na pokopališču dolnjelendavskih Židov so spoštovali predpise, da morajo biti napisi na nagrobnih spomenikih obrnjeni proti Jeruzalemu. Židovsko pokopališče obdaja kamnita ograja. Dolnjelendavsko židovsko pokopališče se deli na tri dele, in sicer na hevro, prostor izven hevre in prostor za otroke.
Židje so na tem pokopališču začeli pokopavati svoje pokojnike leta 1850, 1880. leta pa so morali pokopališče že razširiti.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Dolga vas/Hosszúfalu
Glavni gradbeni material
opeka
Identifikacijska številka
112
Lokacija
Glavna ulica, 9220 Lendava
Osebe ali organizacije povezane z enoto
Sinagoga Lendava
Varstveni status enote
Spomenik lokalnega pomena
Pristojnost
ZVKD Maribor
Strokovni opis
Na njem so pokopani Židje iz Lendave in okoliških vasi. Na pokopališču dolnjelendavskih Židov so spoštovali predpise, da morajo biti napisi na nagrobnih spomenikih obrnjeni proti Jeruzalemu. Židovsko pokopališče obdaja kamnita ograja. Dolnjelendavsko židovsko pokopališče se deli na tri dele, in sicer na hevro, prostor izven hevre in prostor za otroke.
Židje so na tem pokopališču začeli pokopavati svoje pokojnike leta 1850, 1880. leta pa so morali pokopališče že razširiti. Med nagrobnimi spomeniki iz 19. stoletja je najstarejši nagrobnik, na katerem so še vidni ime, priimek ter letnica smrti žene Lipóta Kreucza, ki je umrla 3. junija 1861. Preproste kamnite nagrobnike so od preloma preloma iz 19. v 20. stoletje in do druge svetovne vojne zamenjali imenitni, dragoceni spomeniki iz črnega marmorja, ki so pričali o gmotnem položaju židovskih družin. Zadnja pogreba, na katerih o opravili židovski pogrebni obred, sta bila še med drugo svetovno vojno, leta 1943.
Spletna stran
sinagoga-lendava.si
Ime datoteke
PMMS_027_C_0001.jpg; PMMS_027_C_0002.jpg; PMMS_027_C_0003.jpg; PMMS_027_C_0004.jpg; PMMS_027_C_0005.jpg
Ločljivost
240 x 240 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev.
Datum dokumentacije
2019-04-25
Dokumentalist
Tadeja Andrejek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content