Nepremična dediščina


Cerkev sv. Nikolaja v Selu

sakralna stavbna dediščina

sredi 13. stoletja

Med najstarejšimi arhitekturnimi spomeniki Prekmurja je rotunda iz srede 13. stoletja, posvečena svetemu Nikolaju. Kraj Selo (Lak) se v pisnih virih prvič omenja leta 1340 in 1365 kot seu valle Lak Sancti Nicolai (v dolini sv. Nikolaja), glede na stavbne značilnosti je razvidno, da je cerkev starejša. Po legendi naj bi sprva pripadala templarjem, a okoliščine njenega nastanka še danes niso povsem jasne. Danes se rotunda predstavlja kot stavba okroglega tlorisa, pokrita s skodlasto streho z lesenim zvonikom. Notranjost je poslikana s freskami, prva plast poslikav je verjetno nastala v 1. tretjini 14. stoletja. Okrog 1400 so nastali obsežni, teološko domišljeni prizori na stenah in v kupoli.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Selo
Drugo poimenovanje kraja
Nagytótlak
Glavni gradbeni material
opeka
Identifikacijska številka
641
Osebe ali organizacije povezane z enoto
TIC Moravske Toplice
Varstveni status enote
Spomenik lokalnega pomena
Pristojnost
Zavod za varstvo kulturne dediščine – enota Maribor
Literatura
Zadnikar, M., 1967. Rotunda v Selu. Murska Sobota: Pomurska založba.

Cerkev sv. Nikolaja v Selu, zloženka, 2015. Moravske Toplice: TIC Moravske Toplice.

Selanska rotunda sv. Nikolaja in Device Marije, zloženka, 2009. Moravske toplice: TIC Moravske Toplice.
Spletna stran
http://www.moravske-toplice.com/pics/contents/SeloRotunda-SLO.pdf
Ime datoteke
PMMS_107_C_0001
Ločljivost
300 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2019-06-04
Dokumentalist
Tadeja Andrejek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content