Nepremična dediščina


Cerkev sv. Jurija v Jáku

sakralna stavbna dediščina

Ják, Szabadnép u. 27.

1256

Rimskokatoliška, nekdaj benediktinska opatijska cerkev. Cerkev s samostanom je leta 1214 ustanovil premožni posestnik, plemič Márton Jáki Nagy: bila je zgrajena leta 1256 v romanskem slogu z gotskimi elementi. V 17. stoletju je strela prizadela južni del stavbe, opat Ferenc Folnay jo je prenovil. Med letoma 1896 in 1904 so jo obnovili pod vodstvom Frigyes Schuleka in Lászlója Gyalusa. Namesto baročnih oltarjev so postavili neoromanske oltarje. Leta 1937 so bile obnovljene freske svetega Jurijem za glavnim oltarjem in pod južnim stolpom.
Na gotskem, krilnem oltarju so štiri tablične slike (Peter, Pavel, Bertalan, Sveti Janez Krstnik). Med letoma 2018 in 2021 bo cerkev v celoti obnovljena.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Ják
Drugo poimenovanje kraja
Jak, Jaak, Jaák, Ják, Gyak, Jáák, Sanct Georgen, Sankt Georgen, St. Georgen, St. Jörgn, Sz. Georgen
Glavni gradbeni material
tégla, kő
Identifikacijska številka
8941
Lokacija
Ják, Szabadnép u. 27.
Osebe ali organizacije povezane z enoto
Szent György védőszent, Folnay Ferenc apát
Varstveni status enote
műemléki védelem alatt áll (8941, 7755)
Strokovni opis
A templom teljes hossza 38,5 m, külső szélessége 20,5 m, a torony magassága 36 m, a falak vastagsága 1,5-2 méter között van.
Stílusa alapvetően román, de már megjelennek a gótikus elemek is. Fellelhető a gyönyörű díszítésekben az észak-francia, normann hatás, valamint a burgundi, a bambergi dóm kőfaragók hatása is. A felszentelést Omodé győri püspök és Favus pannonhalmi főapát végezték 1256-ban. (A szentelést az alapító nem érhette meg.) Ezt örökíti meg a déli torony alatt látható egyik freskótöredék. A jáki templom előtt temetési jelenet látható. 1626-ban Erdődy Bálint és Zsigmond megegyeztek, hogy a templomot kijavítják. Valószínűleg ezen restaurálás emlékét őrzi egy szívben látható név és évszám (Theodosius Duchon 1637) a főhajó egyik északi ívében. Egyéb barokk-kori festésmaradvány is fellelhető a templomban. A 17. század közepén az épületet villámcsapás érte, és erősen megrongálta a templom déli részét. Három déli pillért és a főhajófal nagyobb részét újjá kellett építeni. Ez a hatalmas munka Folnay Ferenc apát nevéhez fűződik (1643-1666). A templom déli kertjébe vezető ún. Folnay-kapu is ekkor épült. Vaskapuját Pölöskei József készítette 1970-ben. 1896-1904-ig tartott a templom történetében a második legjelentősebb helyreállítási munka (Magyarország ezeréves fennállásának emlékére). A munkálatokat Schulek Frigyes és Gyalus László vezette. A következő fontosabb teendők: lebontották a déli hajó fölé emelt, Folnay idejében épített emeleti részt. Felfalazták a barokk korban nyitott ablakokat. A barokk oltárok helyett neoromán oltárokat emeltek. Megújították az áldoztató rácsot, a szószéket és az egykori kegyúri karzat mellvédjét. A szentélytől kiindulva a kórusig új boltozatot készítettek a főszentély mintájára. Ugyanígy a déli hajóban is. A tornyokat is visszabontották a kórusmagasságig. Nagyon sok eredeti kőfaragványt múzeumi megőrzés végett kivettek. Ez a restaurálás az egész templomot érintette.
1902-ben Angster József és fia - pécsi orgonaépítők - új orgonát készítettek. A padok és a sekrestye berendezései Budapesten készültek a Gregersen cégnél. A tetőszerkezet Trummer János szombathelyi ácsmester munkája.
2012-ben elkészült a templom északi apszisának félbemaradt restaurálása, és egyéb külső restaurálások. Ekkor cserélték le a templomtető cserépborítását.
2018 és 2021 között a templomot kívül és belül felújítják. Körülötte régészeti ásatásokat végeznek.
Literatura
Dercsényi Dezső: A jáki templom. Budapest, 1979.
Spletna stran
http://www.vasiertektar.hu/hu/s/839/jaki-templom (Letöltés ideje: 2019.10.07.)
Ime datoteke
SM_055_C_0001.jpg; SM_055_C_0002.jpg
Ločljivost
300 dpi; 300 dpi
Omejitve rabe
Korlátozott
Datum dokumentacije
2019-10-07
Dokumentalist
Mukicsné Kozár Mária

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content