Nepremična dediščina


Cerkev sv. Ane, Boreča

sakralna stavbna dediščina

Boreča 52a

Nastanek: 1521

Poznogotska podružnična cerkev je datirana v leto 1521. Ohranila sta se sorazmerno visoka ladja in poligonalno zaključen prezbiterij, ki je ožji in nižji. Cerkev je bila leta 1739 baročno obokana. Sezidana je iz opeke in kamna, zvonik nad prezbiterijem je lesen in pokrit s skodlami. Notranja oprema cerkve je bila nameščena leta 1911.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Boreča
Drugo poimenovanje kraja
Borháza
Glavni gradbeni material
opeka, kamen
Identifikacijska številka
EŠD 2998
Lokacija
Boreča 52a
Varstveni status enote
Enota je zavedena kot spomenik pri ZVKDS.
Pristojnost
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – OE Maribor
Ime datoteke
PMMS_010_C_0001.jpg; PMMS_010_C_0002.jpg; PMMS_010_C_0003.jpg;
Ločljivost
800 x 800 dpi, 300 x 300 dpi
Omejitve rabe
Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Datum dokumentacije
2020-04-21
Dokumentalist
Tamara Andrejek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content