Nepremična dediščina


Beltinci - grad

profana stavbna dediščina

Ravenska cesta 8, 9231 Beltinci

prva polovica 16. stoletja

Sredi obsežnega parka stoji beltinska graščina. Vas se omenja že leta 1322 kot Belethfalua. Beltinci so že v 13. stoletju pripadali rodbini Jura, vendar ne za dolgo, saj so jih po letu 1265 kot zemljiški gospodje nasledili dolnjelendavski Haholdi. Ti so gospodovali tu vse do leta 1644. Kdaj natančno je nastal grad, je zavito v tančico srednjega veka. Vendar o obstoju grajske stavbe govori podatek iz dnevnika dolnjelendavskih Bánffyjev iz leta 1532. V tlorisu je bila pozidana v obliki velike črke L, kjer oba enonadstropna trakta na vseh teh vogalih zaznamujejo okrogli stolpi. Lastniki beltinskega dvorca so se pozneje večkrat menjali. Pred vojno je bil v lasti rodbine Zichy.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Beltinci
Drugo poimenovanje kraja
Belatinc
Glavni gradbeni material
opeka
Identifikacijska številka
6790
Lokacija
Ravenska cesta 8, 9231 Beltinci
Osebe ali organizacije povezane z enoto
Zavod za turizem in kulturo Beltinci
Varstveni status enote
Spomenik lokalnega pomena
Pristojnost
Zavod za varstvo kulturne dediščine – enota Maribor
Spletna stran
https://www.ztk-beltinci.si/
Ime datoteke
PMMS_005_C_0002
Ločljivost
300 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2019-11-15
Dokumentalist
Tadeja Andrejek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content