Nepremična dediščina


Arheološko območje Ivankovci

arheološka dediščina

Bakrena doba, pozna bronasta doba, starejša in mlajša železna doba, visoki srednji vek

Najdišče Ivankovci se nahaja na in ob trasi pomurske hitre ceste zahodno od vasi Trimlini, nasproti bioplinarne.
Na najdišču so bili najdeni naselbinski ostanki iz več časovnih obdobij.
V starejši bakreni dobi je stal manjši zaselek z nekaj zemljankami, najdbe kažejo na kulturno pripadnost arheološki lasinjski kulturi (okoli 4200 pr. n. št.).
Iz starejše in mlajše železne dobe (okoli 800–0 pr. n. št.) sta bili najdeni po ena zemljanka z večinoma keramičnimi najdbami.
Na območju najdišča je v visokem srednjem veku (11.–14. stoletje) stala vas, ki se je imenovala Ivankovci (Ivánkóc, Iweankatheluky). Vas je bila opuščena najkasneje v zadnji četrtini 14. stoletja.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Trimlini/Hármasmalom
Identifikacijska številka
23585
Osebe ali organizacije povezane z enoto
Pomurski muzej Murska Sobota
Varstveni status enote
Spomenik lokalnega pomena
Pristojnost
Zavod za varstvo kulturne dediščine – enota Maribor
Ime datoteke
PMMS_118_C_0001
Ločljivost
300 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev.
Datum dokumentacije
2019-02-05
Dokumentalist
Tadeja Andrejek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content