Nepremična dediščina


Arheološko najdišče Popava

arheološka dediščina

Lipovci

Bakrena doba, pozna bronasta doba, rimsko obdobje, zgodnji srednji vek

Najdišče Popava se nahaja severno od Lipovcev na in ob trasi pomurske hitre ceste.
Na najdišču so bili najdeni naselbinski ostanki iz več časovnih obdobij in grobišče iz zgodnjega srednjega veka.
V starejši bakreni dobi je na najdišču stalo naselje. Najdeni so bili nadzemni objekti, zemljanke, različne plasti in vodnjak, ki jih na podlagi najdb lahko umestimo v čas lasinjske kulture (okoli 4200 pr. n. št.).
Skromnejša poselitev na območju najdišča je bila tudi v pozni bronasti dobi in rimskem obdobju.
Območje je bilo bolj poseljeno spet v zgodnjem srednjem veku. Na najdišču je bilo najdenih več zemljank, odpadne jame, ognjišča in peči, ki jih datiramo od konca 6. do začetka 9. st.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Lipovci
Drugo poimenovanje kraja
Hársliget, Lippahócz
Identifikacijska številka
15559
Lokacija
Lipovci
Osebe ali organizacije povezane z enoto
Pomurski muzej Murska Sobota
Varstveni status enote
Spomenik lokalnega pomena
Pristojnost
Zavod za varstvo kulturne dediščine – enota Maribor
Ime datoteke
PMMS_069_C_0001
Ločljivost
300 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2019-02-05
Dokumentalist
Tadeja Andrejek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content