Nepremična dediščina


Arheološko najdišče Na Plesi

arheološka dediščina

Njive vzhodno od kompleksa nekdanje tovarne Mura, ledina Plese.

prazgodovina – bakrena doba, zgodnja bronasta doba, zgodnji in visoki srednji vek, novi vek

Na ledini Plese v Murski Soboti je bilo odkrito veččasovno arheološko najdišče. Odkriti so bili naselbinski ostanki iz bakrene dobe in v manjši meri iz bronaste dobe ter naselbinski ostanki iz visokega in novega veka. Največje presenečenje pa je bila najdba grobišča iz zgodnjega srednjega veka (8.–10. stoletje), v katerem je bil najden tudi do zdaj pri nas nov način slovanskega pokopa v gomili. Med najdbami izstopa ženski nakit (ogrlice in uhani), pri moških pa noži in pasne spone.

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Murska Sobota
Drugo poimenovanje kraja
Muraszombat, Sobota
Glavni gradbeni material
/
Identifikacijska številka
EŠD 21030
Lokacija
Njive vzhodno od kompleksa nekdanje tovarne Mura, ledina Plese.
Osebe ali organizacije povezane z enoto
Pomurski muzej Murska Sobota
Varstveni status enote
Enota je zavedena kot spomenik pri ZVKDS.
Pristojnost
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – OE Maribor
Strokovni opis
Na ledini Plese v Murski Soboti je bilo odkrito veččasovno arheološko najdišče. Odkriti so bili naselbinski ostanki iz bakrene dobe in manjši meri bronaste dobe ter naselbinski ostanki iz visokega in novega veka.
Največje presenečenje pa je bila najdba grobišča iz zgodnjega srednjega veka (8. – 10. stoletje) na katerem je bil najden tudi do zdaj pri nas nov način pokopa v gomili. Med najdbami izstopa ženski nakit (ogrlice in uhani), pri moških pa noži in pasne spone.
Literatura
Sankovič, S., 2018. Za vedno na Plesah – prvi Slovani v Soboti. Murska Sobota: Pomurski muzej.
Ime datoteke
PMMS_075_C_0001.jpg; PMMS_075_C_0002.jpg; PMMS_075_C_0003.jpg; PMMS_075_C_0004.jpg; PMMS_075_C_0005.jpg; PMMS_075_C_0006.jpg
Ločljivost
300 x 300 dpi
Omejitve rabe
Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Datum dokumentacije
2020-04-21
Dokumentalist
Samo Sankovič

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content