Nepremična dediščina


Arheološko najdišče Gornje njive pri Dolgi vasi

arheološka dediščina

Bakrena doba (brazdasti vrez), bronasta doba, rimsko obdobje in naselbina iz srednjega veka

Arheološko najdišče Gornje njive je ležalo na poljih v ravnini na nekoliko dvignjenem predelu na vzhodni strani močvirnega in poplavnega območja Kobiljanskega potoka, pod obronki vzhodnega dela Lendavskih goric in 1 km od Dolge vasi. Najdišče je bilo raziskano med leti 1997/1998 (Gornje njive 1) in v letu 2004 v sklopu gradnje avtoceste (Gornje njive 2). Med najstarejše naselbinske ostaline sodijo posamezne jame in keramični odlomki iz bakrene dobe. Redki so objekti in najdbe iz bronaste dobe kakor tudi iz antičnega obdobja. Na najdišču prevladujejo naselbinske ostaline iz srednjeveškega obdobja (od konca 9. stol. do prve polovice 13. stoletja).

Informacije o digitalizatu

Krajevno geslo
Dolga vas/Hosszúfalu
Identifikacijska številka
15532
Osebe ali organizacije povezane z enoto
Pomurski muzej Murska Sobota
Varstveni status enote
Spomenik lokalnega pomena
Pristojnost
Zavod za varstvo kulturne dediščine – enota Maribor
Ime datoteke
PMMS_027_C_0001
Ločljivost
300 dpi
Omejitve rabe
Brez omejitev
Datum dokumentacije
2019-03-01
Dokumentalist
Tadeja Andrejek

Foto galerija


Ob uporabi gradiva je obvezna navedba vira (www.documenta-pannonica.si) in ustanove ali posameznika, ki hrani izvirnik.
Skip to content